Neděle, 30 04 2017

Poslední aktualizace:28.04 16:27

Společenské analýzy a odborné konzultace

Nabízíme řadu možností spolupráce na společenských analýzách a odborných studií k nejrůznějším tématům. CVVM se dlouhodobě profiluje jakožto nezávislá odborná organizace provádějící sociologický výzkum zejména v oblasti veřejného mínění. Včlenění CVVM do vědecké instituce SOÚ AV ČR, v.v.i., zaručuje to nejkvalitnější odborné zázemí a vysoký kredit pracoviště. Jako součást akademického prostředí CVVM splňuje veškeré profesní nároky a dosahuje ve své činnosti té nejvyšší odborné kvality.


V oblasti sociálních analýz nabízíme:
  • zpracování kompletních odborných studií;
  • přípravu podkladových materiálů z dostupných empirických výzkumů;
  • odborné konzultace;
  • přípravu metodologických doporučení;
  • supervize projektů;
  • zpracování oponentur a recenzních posudků.

Odborní pracovníci CVVM svými specializacemi pokrývají škálu témat vztahujících se k analýzám společenských jevů a prováděním jejich empirických zkoumání. Těmi jsou mimo jiné:

  • sociologie;
  • politologie;
  • ekonomie;
  • metodologie sociálních výzkumů.

Vysokou přidanou hodnotu představuje možnost spolupráce odborníků s různou specializací na relevantních projektech a tudíž prohloubení a obohacení poznatků o přístupy různých společenskovědních disciplín. Portfolio tematických oblastí nabízených sociálních analýz dále významně rozšiřuje úzká spolupráce CVVM s dalšími odděleními Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.


Pro zodpovězení různorodých strategických otázek nabízíme možnost kombinování nabízených technik sběru dat.

Kontaktní osoba:  Mgr. et Mgr. Paulína Tabery

telefonní číslo: 210 310 593

email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Odběr novinek

 Odebíráte následující zaškrtnuté položky:
1Tiskové zprávy - Politické
2Tiskové zprávy - Ekonomické
3Tiskové zprávy - Ostatní
4Tiskové zprávy - Časové řady


Odkazy

y_logo-sou_seda_podklad

y_logo_csda_seda_podklad

y_logo_avcr_seda_podklad

Vyhledávání

Přihlášení

HLEDÁME TAZATELE

banner