Čtvrtek, 30 03 2017

Poslední aktualizace:28.03 11:06

Negativní jevy, bezpečnost

Pocit bezpečí a spokojenost s činností policie – listopad 2012

Milan Tuček Čtvrtek, 20 Prosinec 2012

V listopadovém šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění již podruhé v tomto roce zjišťovalo, zda se česká veřejnost cítí ve své zemi bezpečně a zda je spokojena s činností policie.

 

Názory občanů na drogy – květen 2012

Jan Červenka Pátek, 15 Červen 2012

Květnové šetření CVVM se mimo jiné zaměřilo na problematiku drog a jejich užívání v České republice. Výzkum v tomto ohledu zjišťoval, zda a nakolik občané vnímají současnou situaci z hlediska užívání drog jako problém v České republice jako celku a specificky v místě jejich bydliště. Dále se zabýval tím, zda se podle mínění veřejnosti instituce v České republice věnují drogové problematice přiměřeně nebo nedostatečně, případně naopak přílišně. Svoji pozornost šetření také zaměřilo na to, nakolik přijatelné či naopak nepřijatelné je užívání některých legálních i nelegálních látek majících psychotropní účinky. Dále bylo zjišťováno, jak dalece by se mělo trestně stíhat užívání, výroba a prodej měkkých resp. tvrdých drog.

 

Pocit bezpečí a spokojenost s činností policie – únor 2012

Milan Tuček Pondělí, 12 Březen 2012

V únorovém šetření CVVM odpovídali oslovení občané na otázky týkající se pocitu bezpečí a spokojenosti s činností policie.

 

Názory české veřejnosti na situaci ve Šluknovském výběžku

Paulína Tabery Středa, 09 Listopad 2011

V říjnu 2011 byly do výzkumu Naše společnost zařazeny otázky mapující názory lidí na situaci ve Šluknovském výběžku. Jedna z otázek byla zaměřena na to, jak závažný problém situace na Šluknovsku představuje. Další zjišťovala mínění občanů o dosavadním jednání vybraných aktérů v této věci.

 

Občané o drogách – květen 2011

Jan Červenka Středa, 15 Červen 2011

V rámci květnového šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., obšírně zabývalo problematikou drog. Výzkum v tomto ohledu zjišťoval, jestli a nakolik občané vnímají současnou situaci z hlediska užívání drog jako problém v celé České republice a specificky v místě svého bydliště. Dále se zabýval tím, zda podle mínění veřejnosti...

 

Obavy českých obyvatel související s jadernou energetikou v kontextu havárie elektrárny Fukušima.

Jiří Vinopal Úterý, 24 Květen 2011

Tisková zpráva přináší informace o některých postojích obyvatel České republiky k jaderné energetice, které byly záměrně zkoumány v kontextu havárie jaderné elektrárny Fukušima. Některé výsledky lze díky kontinuitě výzkumného projektu realizovaného CVVM srovnávat s výsledky průzkumů, které byly provedeny po Černobylské havárii.


 

Pocit bezpečí a spokojenost s činností policie

Gabriela Šamanová Čtvrtek, 20 Leden 2011

V prosincovém šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění zjišťovalo, zda se česká veřejnost cítí ve své zemi bezpečně a zda je spokojena s činností policie.

 

Názory občanů na drogy

Jan Červenka Pondělí, 12 Červenec 2010

Květnové šetření CVVM se v krátkosti dotklo problematiky drog a jejich užívání v České republice. Výzkum v tomto ohledu zjišťoval, jestli a nakolik občané vnímají současnou situaci z hlediska užívání drog jako problém v České republice jako celku a specificky v místě jejich bydliště. Dále se zabýval tím, zda podle mínění veřejnosti se instituce v České...

 

Pocit bezpečí a spokojenost s činností policie

Gabriela Šamanová Pátek, 22 Leden 2010

V prosincovém šetření CVVM odpovídali oslovení občané na otázky týkající se pocitu bezpečí a spokojenosti s činností policie.

 

Postoje občanů k trestu smrti

Daniel Kunštát Pátek, 10 Červenec 2009

Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., zkoumalo v květnovém šetření postoje českých občanů k trestu smrti. Součástí tiskové zprávy je třídění odpovědí podle vybraných sociodemografických znaků a časové srovnání s výsledky předchozích šetření, neboť tato otázka je součástí kontinuálního výzkumu CVVM od roku...

 

Strana 2 z 4

«ZačátekPředchozí1234DalšíKonec»

Odběr novinek

 Odebíráte následující zaškrtnuté položky:
1Tiskové zprávy - Politické
2Tiskové zprávy - Ekonomické
3Tiskové zprávy - Ostatní
4Tiskové zprávy - Časové řady


Odkazy

y_logo-sou_seda_podklad

y_logo_csda_seda_podklad

y_logo_avcr_seda_podklad

Vyhledávání

Přihlášení

HLEDÁME TAZATELE

banner