Neděle, 23 04 2017

Poslední aktualizace:21.04 11:25

O časopisu

Časopis Naše společnost (ISSN-print: 1214-438X, ISSN-online: 2336-1646) je odborným multidisciplinárním periodikem Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) vydávaným od roku 2003 Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i. Počínaje rokem 2007 je časopis recenzovaný. Vychází dvakrát ročně, v tištěné a elektronické verzi.

Časopis Naše společnost je zařazen na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR a abstrakty jsou zveřejňovány v databázi The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH).

Předchůdcem časopisu je bulletin CVVM České veřejné mínění v evropských souvislostech, jehož název napovídá, že původním zaměřením byly především výzkumy veřejného mínění vycházející z kontinuálního šetření CVVM. Postupně však začal být kladen větší důraz na širší mezioborové souvislosti, aktuálnost témat a analytický přínos publikovaných statí.

Příspěvky nyní čerpají nejen z dat šetření CVVM, ale i jiných výzkumů, a vedle prvořadého zaměření na téma výzkumu veřejnosti a jejího mínění přijímá časopis i náměty, které se opírají o paradigmata nabízená sociologií, demografií, politologií, ekonomií, mediálními studii, soudobými dějinami a jinými příbuznými disciplínami.

Redakce časopisu:

Šéfredaktor:
Mgr. Martin Ďurďovič, Ph.D.
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
http://soc.cas.cz/lide/martin-durdovic

Výkonná redaktorka:
Mgr. et Mgr. Anežka Příběnská
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Redakci časopisu můžete kontaktovat na adrese CVVM, SOÚ AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, nebo prostřednictvím emailu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Na tuto adresu prosím posílejte své příspěvky, dotazy či připomínky, příp. žádost o pravidelné zasílání tištěné verze časopisu (zdarma).

Korektury anglických abstraktů zajišťuje Mgr. Jan Morávek, Ph.D., překladatel se specializací na odborné texty v sociologii, politologii, veřejné politice a dalších společenských vědách.

Redakční rada:

Ilona Bažantová (PrF UK, Praha), Adéla Gjuričová (ÚSD AV ČR, Praha), František Kalvas (FF ZČU, Plzeň), Jindřich Krejčí (SOÚ AV ČR a FSV UK, Praha), Lukáš Novotný (FF UJEP), Jiří Šubrt (FF UK, Praha), Tomáš Trampota (FSV UK, Praha), Jiří Vinopal (SOÚ AV ČR, Praha), Milan Zeman (SÚ SAV, Bratislava).

Publikační etika časopisu Naše společnost:

Příprava a vydávání časopisu se řídí těmito zásadami Publikační etiky, které jsou závazné pro autory, šéfredaktora a editory časopisu, recenzenty, členy redakční rady a vydavatele.

Odběr novinek

 Odebíráte následující zaškrtnuté položky:
1Tiskové zprávy - Politické
2Tiskové zprávy - Ekonomické
3Tiskové zprávy - Ostatní
4Tiskové zprávy - Časové řady


Odkazy

y_logo-sou_seda_podklad

y_logo_csda_seda_podklad

y_logo_avcr_seda_podklad

Vyhledávání

Přihlášení

HLEDÁME TAZATELE

banner