Pondělí, 24 04 2017

Poslední aktualizace:24.04 16:46

Ostatní - Různé

Zájem o informace a hodnocení změn českého piva za uplynulé desetiletí českou veřejností

Jiří Vinopal Středa, 14 Prosinec 2011

V této tiskové zprávě jsou uvedeny základní výsledky otázek na zájem o pivo jako takové a ionformace o něm, hodnocení změn českého piva v uplynulém desetiletí a očekávání jeho vývoje v budoucnu.

 

Názory občanů na státní maturitu

Paulína Tabery Středa, 09 Listopad 2011

V září 2011 byly do výzkumu Naše společnost zařazeny otázky týkající se školství. Mezi nimi byly i ty zjišťující zájem o dění v souvislosti se zavedením státní maturity v letošním roce, postoj k myšlence státní maturity jako obecnému konceptu a názory na přípravu a průběh letošních státních maturit.

 

Názory české veřejnosti na úroveň vzdělávání na různých typech škol

Paulína Tabery Středa, 09 Listopad 2011

V září 2011 byly do výzkumu Naše společnost zařazeny otázky týkající se školství. Bylo zjišťováno mínění lidí o tom, zda u nás všichni mohou dosáhnout vzdělání, které odpovídá jejich schopnostem. Rovněž byly mapovány názory na kvalitu vzdělávání na různých typech škol.

 

Dovolená 2011

Milan Tuček Pondělí, 03 Říjen 2011

V září 2011 CVVM předložilo svým respondentům řadu otázek zaměřených na trávení dovolené. Byly to jednak otázky zjišťující, zda naši dotázaní měli letos v létě dovolenou a kde ji strávili, jednak obecné otázky zjišťující preference ve způsobu trávení dovolených a postoje k dovolené vůbec.

 

Hodnocení životních podmínek v místě bydliště - duben 2011

Gabriela Šamanová Pátek, 03 Červen 2011

V dubnovém šetření Centra pro výzkum veřejného mínění vyjadřovali oslovení občané spokojenost s životem v místě svého bydliště obecně a dále s vybranými životními podmínkami ve svém bydlišti.


 

Názory na sčítání lidu – duben 2011

Gabriela Šamanová Pondělí, 16 Květen 2011

Do dunového šetření zařadilo Centrum pro výzkum veřejného mínění otázky mapující názory české veřejnosti na Sčítání lidu, domů a bytů. Pozornost byla zaměřena na mínění o organizačním zvládnutí akce sběru dat, o potřebnosti takové statistické akce obecně, o potřebnosti konkrétních údajů a v neposlední řadě na mínění o ochraně zjištěných...

 

Význam očekávaného blahořečení Jana Pavla II. z pohledu veřejnosti v středoevropském srovnání – duben 2011

Jan Červenka Pátek, 29 Duben 2011

V dubnu tohoto roku CVVM zjišťovalo, jak občané pohlížejí na chystané blahořečení předchozího papeže Jana Pavla II. Pod zastřešením CEORG byl výzkum na toto téma v průběhu března a dubna 2011 realizován též v Polsku, Maďarsku a na Slovensku.


 

Vzorce konzumace piva v České republice v roce 2010

Jiří Vinopal Středa, 15 Prosinec 2010

V září 2010 CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., zopakovalo některé otázky s tematikou piva, které jsou součástí výzkumného projektu Hospody a pivo v české společnosti, probíhajícího od roku 2004. Tato tisková zpráva přináší základní výsledky o úrovni, množství, a frekvenci konzumace piva v České republice a také o postavení nalkoholického piva.

 

K některým aspektům výběru piva českými konzumenty v roce 2010

Jiří Vinopal Středa, 15 Prosinec 2010

V září 2010 CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., zopakovalo některé otázky s tematikou piva, které jsou součástí výzkumného projektu Hospody a pivo v české společnosti, probíhajícího od roku 2004. V této tiskové zprávě jsou uvedeny základní výsledky otázek na preferenci konkrétní značky piva a na roli aspektů jako je cena nebo chuť při výběru.

 

Vybrané postoje veřejnosti k českému pivu a pivovarnictví v roce 2010

Jiří Vinopal Středa, 15 Prosinec 2010

V září 2010 CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., zopakovalo některé otázky s tematikou piva, které jsou součástí výzkumného projektu Hospody a pivo v české společnosti, probíhajícího od roku 2004. Tato tisková zpráva přináší základní informace o názorech české veřejnosti na budoucnost českého piva a pivovarnictví a o náladě v souvislosti se soupeřením výrobců různých...

 

Strana 7 z 15

«ZačátekPředchozí12345678910DalšíKonec»

Odběr novinek

 Odebíráte následující zaškrtnuté položky:
1Tiskové zprávy - Politické
2Tiskové zprávy - Ekonomické
3Tiskové zprávy - Ostatní
4Tiskové zprávy - Časové řady


Odkazy

y_logo-sou_seda_podklad

y_logo_csda_seda_podklad

y_logo_avcr_seda_podklad

Vyhledávání

Přihlášení

HLEDÁME TAZATELE

banner