Pondělí, 24 04 2017

Poslední aktualizace:24.04 16:46

Ostatní - Různé

Obraz Akademie věd ČR a názory na její financování

Jiří Vinopal Středa, 23 Září 2009

Přiložená zpráva přináší informace o obrazu Akademie věd ČR u české veřejnosti a to konkrétně z hlediska hodnocení důvěryhodnosti, užitečnosti a kvality jejího výzkumu. Současně se věnuje názorům na současný stav jejího financování a očekávání veřejnosti pro případ, že by došlo k plánovanému krácení prostředků ze státního rozpočtu.

 

Věda, výzkum a jejich financování pohledem české veřejnosti

Jiří Vinopal Středa, 23 Září 2009

Česká věda má u veřejnosti příznivý obraz, je považována za kvalitní a důležitou. Výrazně kritičtěji se však obyvatelé vyjadřují v otázkách jejího financování. S problematikou obeznámená část veřejnosti přitom hodnotí českou vědu, výzkum i Akademii věd lépe než ostatní, naléhavěji si uvědomuje problémy jejich současného finančního zabezpečení a výrazněji podporuje odpovědnost státu za další vývoj v těchto oblastech.

 

Konzumace piva v České republice v roce 2008

Jiří Vinopal Středa, 22 Říjen 2008

V září 2008 CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., zopakovalo některé otázky s tematikou piva, které jsou součástí výzkumného projektu Hospody a pivo v české společnosti, probíhajícího od roku 2004. Tato tisková zpráva přináší základní výsledky o úrovni, množství, a frekvenci konzumace piva v české společnosti, nově zmiňuje také některé sociální okolnosti pití piva.

 

Některé aspekty výběru piva českými konzumenty v roce 2008

Jiří Vinopal Středa, 22 Říjen 2008

V září 2008 CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., zopakovalo některé otázky s tematikou piva, které jsou součástí výzkumného projektu Hospody a pivo v české společnosti, probíhajícího od roku 2004. V této tiskové zprávě jsou uvedeny základní výsledky otázek na preferenci konkrétní značky piva, na roli aspektů jako je cena nebo chuť při výběru a je zmíněna také tematika...

 

Názory veřejnosti na české pivo a pivovarnictví v roce 2008

Jiří Vinopal Středa, 22 Říjen 2008

V září 2008 CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., zopakovalo některé otázky s tematikou piva, které jsou součástí výzkumného projektu Hospody a pivo v české společnosti, probíhajícího od roku 2004. Tato tisková zpráva přináší základní informace o názorech české veřejnosti na budoucnost českého piva a pivovarnictví a o náladě v souvislosti se soupeřením výrobců různých...

 

Okolnosti ovlivňující dosažení vzdělání

Markéta Škodová Čtvrtek, 02 Říjen 2008

V zářijovém šetření zjišťovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., postoje českých občanů k různým aspektům vzdělávání. Respondenti hodnotili vlastní dosažené vzdělání nebo různé faktory, které ovlivňují úroveň vzdělání, jako jsou například schopnosti, vzdělání rodičů či pohlaví. Dotázaní se vyjadřovali...

 

Spokojenost s životními podmínkami v místě bydliště

Michal Veselský Pondělí, 09 Červen 2008

V rámci dubnového šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění zajímalo o názory občanů na podmínky života v místě bydliště. Respondenti byli nejprve dotázáni na obecnou spokojenost s životem v místě bydliště. Poté jim byla dána k posouzení řada různých kritérií spojovaných s kvalitou bydlení, jako je například dopravní infrastruktura, úroveň služeb,...

 

Občané o kouření

Markéta Škodová Pondělí, 31 Březen 2008

V únorovém šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění zabývalo tématem kouření. Kromě otázek mapujících, zda, jak často a kolik cigaret Češi kouří, šetření zkoumalo i postoje občanů k zákazu kouření na veřejných místech či v restauracích. Součástí zprávy je třídění odpovědí podle základních sociodemografických charakteristik a porovnání...

 

Konzumace piva v České republice v roce 2007

Jiří Vinopal Čtvrtek, 01 Listopad 2007

V rámci dlouhodobého projektu zkoumání fenoménu piva v české společnosti byla v září 2007 sledována také problematika jeho konzumace. Tisková zpráva přináší základní souhrnné informace o podílu lidí, kteří pivo pijí, a o jimi uváděném průměrném množství a frekvenci konzumace. Pozornost je věnována také rozdílům mezi podskupinami obyvatel a vývoji těchto...

 

Některé aspekty výběru piva českými konzumenty v roce 2007

Jiří Vinopal Čtvrtek, 01 Listopad 2007

V rámci dlouhodobého projektu zkoumání fenoménu piva v české společnosti byla v září 2007 sledována také problematika jeho výběru konzumenty. Tisková zpráva přináší základní souhrnné informace o oblibě a konzumaci jednotlivých kategorií piva, jako je ležák nebo černé pivo, o kritériích výběru a o statusu nealkoholického piva v České republice. Pozornost...

 

Strana 9 z 15

«ZačátekPředchozí12345678910DalšíKonec»

Odběr novinek

 Odebíráte následující zaškrtnuté položky:
1Tiskové zprávy - Politické
2Tiskové zprávy - Ekonomické
3Tiskové zprávy - Ostatní
4Tiskové zprávy - Časové řady


Odkazy

y_logo-sou_seda_podklad

y_logo_csda_seda_podklad

y_logo_avcr_seda_podklad

Vyhledávání

Přihlášení

HLEDÁME TAZATELE

banner