Neděle, 23 04 2017

Poslední aktualizace:21.04 11:25

Aktuální problémy českého školství očima veřejnosti

Součástí zářijového šetření CVVM se stal i blok otázek věnovaných problematice českého školství. Respondenti se v něm mimo jiné vyjadřovali k problematice rovného přístupu ke vzdělávání, k víceletým gymnáziím a soukromým středním školám. Téměř dvě třetiny českých občanů se obávají, že mnoho nadaných dětí u nás nedostane možnost studovat, ale 6 z 10 respondentů souhlasí s tvrzením, že o tom, jaké kdo dosáhne vzdělání, rozhodují jen schopnosti a vůle studovat. Nadpoloviční většina respondentů se rovněž domnívá, že skutečnost, že někteří lidé dosáhnou vyššího vzdělání než jiní, je způsobena různými schopnostmi a proto s tím nelze nic dělat. Přibližně stejný podíl respondentů také věří, že skutečně kvalitní vzdělání mohou svým dětem u nás zajisti jen bohatí. Také postoje veřejnosti k víceletým gymnáziím nejsou nijak jednoznačné. Nejvíce respondentů (70%) ale vyjádřilo souhlas s tvrzením, že víceletá gymnázia výrazně zvyšují šanci na přijetí na vysokou školu. Stejný podíl dotázaných se také domnívá, že soukromé střední školy jsou řešením pro ty, kteří se nedostanou na státní školu a skončili by na učilišti.

Odběr novinek

 Odebíráte následující zaškrtnuté položky:
1Tiskové zprávy - Politické
2Tiskové zprávy - Ekonomické
3Tiskové zprávy - Ostatní
4Tiskové zprávy - Časové řady


Odkazy

y_logo-sou_seda_podklad

y_logo_csda_seda_podklad

y_logo_avcr_seda_podklad

Vyhledávání

Přihlášení

HLEDÁME TAZATELE

banner