Sobota, 29 04 2017

Poslední aktualizace:28.04 16:27

Češi a tradice

Do prosincového šetření byla zařazena otázka, která se věnovala vztahu respondentů k tradicím. Dotazovaní se vyjadřovali k tomu, které typy tradic - národní, náboženské, rodinné a lidové považují za důležité. Šetření ukázalo, že uvedené příklady tradic jsou více než polovinou Čechů považovány za významné, s výjimkou jedné („navštěvovat bohoslužby“). Největší počet respondentů (93 %) uvedl, že je pro ně důležité slavit vánoční svátky. Z dalších nabídnutých možností lidé přikládají význam zvláště rodinným setkáním, která jsou vnímána jako zásadní 88 % oslovených, 89 % považuje za důležité udržovat hroby příbuzných. Oslava státních výročí je podstatná pro 65 % dotázaných. Oslovení respondenti méně zdůrazňují náboženské tradice. Slavení náboženských svátků považuje za důležité 57 % dotázaných, zatímco návštěvy bohoslužeb takto hodnotí jen pětina oslovených (21%).

Odběr novinek

 Odebíráte následující zaškrtnuté položky:
1Tiskové zprávy - Politické
2Tiskové zprávy - Ekonomické
3Tiskové zprávy - Ostatní
4Tiskové zprávy - Časové řady


Odkazy

y_logo-sou_seda_podklad

y_logo_csda_seda_podklad

y_logo_avcr_seda_podklad

Vyhledávání

Přihlášení

HLEDÁME TAZATELE

banner