Čtvrtek, 30 03 2017

Poslední aktualizace:30.03 14:47

Názory na dostupnost a financování vysokoškolského vzdělání

V rámci listopadového šetření CVVM měli respondenti vyjádřit svůj souhlas resp. nesouhlas s několika výroky týkajícími se českého vysokého školství. Naprostá většina oslovených občanů (93 %) se shodla v tom, že kvalitní vysokoškolské vzdělání je investice, která přináší užitek jak jednotlivci tak celé společnosti. V proporcích odpovědí u výroků týkajících se školného na vysokých školách, můžeme vypozorovat jistý rozpor. Přesto, že se téměř dvě třetiny respondentů domnívají, že školné na vysokých školách (s možností půjčky) by umožnilo studovat většímu počtu lidí, kteří o studium stojí, shodně dvě třetiny dotázaných souhlasí s tím, že by stát měl zajistit bezplatné vysokoškolské vzdělání všem, kteří o ně projeví zájem.

Odběr novinek

 Odebíráte následující zaškrtnuté položky:
1Tiskové zprávy - Politické
2Tiskové zprávy - Ekonomické
3Tiskové zprávy - Ostatní
4Tiskové zprávy - Časové řady


Odkazy

y_logo-sou_seda_podklad

y_logo_csda_seda_podklad

y_logo_avcr_seda_podklad

Vyhledávání

Přihlášení

HLEDÁME TAZATELE

banner