Čtvrtek, 30 03 2017

Poslední aktualizace:28.03 11:06

Názory veřejnosti na některé otázky školství

Úroveň vzdělávání je nejlépe hodnocena na gymnáziích (70 % kladně, 8 % záporně) a na vysokých školách (63 %, 8 % záporně). Dvě třetiny respondentů dále považují za dobrou úroveň základních škol (66 %, 22 % záporně) a o něco menší počet úroveň středních škol s maturitou (62 %, 18 % záporně). Nejhůře se dotázaným jeví vzdělávání na středních odborných učilištích, jež považují za dobré jen něco přes dvě pětiny (44 %) a téměř třetina je považuje za špatné (31%). Oproti loňsku se zhoršilo mínění o středních odborných učilištích a základních školách; jiné typy škol jsou naopak hodnoceny lépe než loni. Přínos svého školního vzdělání dotázaní posuzovali převážně příznivě. Poskytlo jim především všeobecný přehled a potřebnou kvalifikaci, dvěma třetinám napomohlo k utváření smyslu pro odpovědnost a k formování samostatných názorů. K lepšímu zvládání mezilidských vztahů škola přispěla podle názoru 51 % (podle 46 % nikoli), orientaci v politice ale naučila jen minimálně (17 %). Se záměrem omezit počet učitelů a přidat těm zbývajícím souhlasí 40 %, nesouhlasí 47 %. Zavedení školného na vysokých školách by podpořilo 33 %, proti je 58 %.

Odběr novinek

 Odebíráte následující zaškrtnuté položky:
1Tiskové zprávy - Politické
2Tiskové zprávy - Ekonomické
3Tiskové zprávy - Ostatní
4Tiskové zprávy - Časové řady


Odkazy

y_logo-sou_seda_podklad

y_logo_csda_seda_podklad

y_logo_avcr_seda_podklad

Vyhledávání

Přihlášení

HLEDÁME TAZATELE

banner