Středa, 29 03 2017

Poslední aktualizace:28.03 11:06

Pravo-levá orientace, představy o nejpřijatelnějším politickém programu a názory na roli státu

Do listopadového výzkumu CVVM byla zařazena otázka zjišťující rozložení obyvatel na pravo-levém politickém spektru. Z dat je patrné, že na pravo-levém politickém spektru jsou obyvatelé ČR rozloženi tak, jak to odpovídá rozložení většiny znaků v populaci. Největší skupina lidí vykazuje průměrné hodnoty (20 %) a směrem k okrajům se jejich počet poměrně plynule zmenšuje. Do obou extrémních kategorií se pak zařazují dohromady už jen 3 % ze všech respondentů.

Do výzkumu byla zařazena také otázka zjišťující, který politický program je pro dotázané nejpřijatelnější. Nejčastěji oslovení občané hodnotili jako nejpřijatelnější program sociálnědemokratický (23 % dotázaných), liberální (20 %) a socialistický (19 %). S odstupem pak program konzervativní (13 % odpovědí). Ekologický program byl nejpřijatelnější pro 7 % dotázaných. Křesťanskodemokratický (křesťanskosociální) či národní (vlastenecký) program byl nejsympatičtější pouhé dvacetině dotázaných. Komunistický program získal podporu 4 % dotázaných a radikální až anarchistický program preferovalo zanedbatelné 1 % dotázaných.

Další otázka mapovala názory respondentů na roli státu v různých společenských a ekonomických oblastech.Dotázaným bylo předloženo pět dvojic protikladných výroků, reprezentujících extrémní názorové póly, přičemž dotázaní se měli přiklonit na jednu či druhou stranu.

Odběr novinek

 Odebíráte následující zaškrtnuté položky:
1Tiskové zprávy - Politické
2Tiskové zprávy - Ekonomické
3Tiskové zprávy - Ostatní
4Tiskové zprávy - Časové řady


Odkazy

y_logo-sou_seda_podklad

y_logo_csda_seda_podklad

y_logo_avcr_seda_podklad

Vyhledávání

Přihlášení

HLEDÁME TAZATELE

banner