Pondělí, 24 04 2017

Poslední aktualizace:24.04 16:46

Ekonomická aktivita a jazyková vybavenost obyvatel ČR

V rámci populace starší 15 let bylo v první polovině roku 2003 44,2 % lidí ekonomicky neaktivních, přičemž největší část z nich tvořili důchodci (23,7 %) následovaní studenty a učni (12,3 %). Podíl nezaměstnaných činil 4,8 %, ženy v domácnosti či na mateřské dovolené představovaly 3,4 %. Mezi ekonomicky aktivními (55,8 %) bylo 8,4 % podnikatelů či osob samostatně výdělečně činných, 10,4 % vysoce kvalifikovaných, odborných pracovníků, případně vedoucích pracovníků, 9,9 % středně odborných pracovníků, 13,1 % provozních pracovníků či řadových úředníků, 8,4 % kvalifikovaných dělníků a 5,6 % nekvalifikovaných dělníků nebo fyzicky pracujících zemědělců. Šetření týkající se jazykové vybavenosti ukázalo, že žádným dalším jazykem vedle mateřštiny se nedomluví více než čtvrtina populace starší 15 let, o něco málo více než třetina (35,5 %) se dohovoří jedním dalším jazykem, 24 % zvládá dva cizí jazyky a zbývajících 13 % dokáže mluvit třemi či dokonce více cizími jazyky. Mezi cizími jazyky, kterými se prý domluví, respondenti nejčastěji uváděli němčinu (40,7 %), za níž s odstupem následovaly ruština (29 %) a angličtina (27 %).

Odběr novinek

 Odebíráte následující zaškrtnuté položky:
1Tiskové zprávy - Politické
2Tiskové zprávy - Ekonomické
3Tiskové zprávy - Ostatní
4Tiskové zprávy - Časové řady


Odkazy

y_logo-sou_seda_podklad

y_logo_csda_seda_podklad

y_logo_avcr_seda_podklad

Vyhledávání

Přihlášení

HLEDÁME TAZATELE

banner