Neděle, 30 04 2017

Poslední aktualizace:28.04 16:27

Kde lidé vidí hranici chudoby?

Částka čistého měsíčního příjmu tvořící podle mínění respondentů hranici chudoby v případě čtyřčlenné domácnosti v průměru činí 22 210 korun, přičemž nejčastěji se v odpovědích vyskytoval údaj 20 000 korun . Představa o hranici chudoby se plynule mění spolu s představou o příjmu, který by postačoval k pokrytí základních potřeb domácnosti samotného respondenta. Lidé s vyššími nároky v tomto ohledu vidí výše i obecnou hranici chudoby. Rozdíly se objevují i z hlediska výše čistého měsíčního příjmu připadajícího na 1 člena domácnosti, i když souvislost mezi současným příjmem a vnímanou úrovní hranice chudoby není zdaleka tak výrazná a jednoznačná, jako tomu bylo v předchozím případě. Z hlediska subjektivního hodnocení životní úrovně vlastní domácnosti se pak, pokud jde o předpokládanou úroveň hranice chudoby, neobjevily žádné rozdíly a významné diference se nevyskytly ani v případě dalších sociodemografických nebo jiných třídících znaků.

Odběr novinek

 Odebíráte následující zaškrtnuté položky:
1Tiskové zprávy - Politické
2Tiskové zprávy - Ekonomické
3Tiskové zprávy - Ostatní
4Tiskové zprávy - Časové řady


Odkazy

y_logo-sou_seda_podklad

y_logo_csda_seda_podklad

y_logo_avcr_seda_podklad

Vyhledávání

Přihlášení

HLEDÁME TAZATELE

banner