Pondělí, 1 05 2017

Poslední aktualizace:28.04 16:27

Postoje populace k rodičovské, příp. otcovské dovolené mužů

Možnost čerpat rodičovskou dovolenou byla novelizací Zákoníku práce rozšířena z osamělého muže pečujícího o dítě na „všechny“ muže, tedy na muže bez ohledu na jeho či jejich rodinný stav. Touto zákonnou úpravou došlo formálně ke zrovnoprávnění muže a ženy v péči o dítě po jeho narození až do věku 3 let. Přesto pouze velice malé procento dotázaných (cca 11 %) z dubnového šetření CVVM zná osobně nějakého muže, který aktuálně je či byl doma na rodičovské dovolené. Jako první důvod bylo nejčastěji uváděno to, že „muž je nezaměstnaný a nemůže sehnat práci, zatímco žena ano“ (jako první důvod). Jako druhý byl opět vybrán důvod ekonomický, a sice, že žena má lépe placenou práci. Až jako třetí důvod byly nejčastěji zmiňovány zdravotní problémy manželky/partnerky.

Odběr novinek

 Odebíráte následující zaškrtnuté položky:
1Tiskové zprávy - Politické
2Tiskové zprávy - Ekonomické
3Tiskové zprávy - Ostatní
4Tiskové zprávy - Časové řady


Odkazy

y_logo-sou_seda_podklad

y_logo_csda_seda_podklad

y_logo_avcr_seda_podklad

Vyhledávání

Přihlášení

HLEDÁME TAZATELE

banner