Čtvrtek, 27 04 2017

Poslední aktualizace:27.04 15:06

Pracovní a rodinné povinnosti - hodnocení pomoci zaměstnavatelů. Zájem o zařízení pro péči o děti.

Podle výsledů výzkumu je nejběžnějším způsobem pomoci možnost zkráceného pracovního úvazku - ten je zaveden na pracovištích 29 % respondentů. Asi pětina sdělila, že u nich existuje možnost volné pracovní doby (22 %) nebo sdílení pracovního místa s další osobou (21 %). Zhruba každý desátý uvedl, že lze pracovat z domova (11 %) a že zaměstnavatel poskytuje mimořádné pracovní volno (12 %). Možnost hlídání dětí na pracovišti nabízejí zaměstnavatelé dvěma procentům respondentů. Nejfrekventovanější formu "mimorodičovské" péče o děti jsou zřejmě mateřské školy. Těm své děti svěřilo nebo hodlá svěřit 89 % dotázaných. Populární zůstávají školní družiny, a to asi mezi třemi čtvrtinami dotázaných (72 %). Děti dvou třetin dotázaných navštěvovaly nebo zřejmě budou navštěvovat školní zájmové kroužky (66 %). Podstatnou pomoc ze strany širší rodiny měla možnost využít nebo doufá využít asi polovina dotázaných (51 %).

Odběr novinek

 Odebíráte následující zaškrtnuté položky:
1Tiskové zprávy - Politické
2Tiskové zprávy - Ekonomické
3Tiskové zprávy - Ostatní
4Tiskové zprávy - Časové řady


Odkazy

y_logo-sou_seda_podklad

y_logo_csda_seda_podklad

y_logo_avcr_seda_podklad

Vyhledávání

Přihlášení

HLEDÁME TAZATELE

banner