Středa, 29 03 2017

Poslední aktualizace:28.03 11:06

Proč chodíme do práce

Jako rozhodující důvod udávali ekonomicky aktivní respondenti potřebu finačního zajištění - pro 81 % hraje velmi, pro 17 % spíše důležitou roli. S tím souvisí i snaha vylepšit finanční rozpočet (71 % "velmi důležité, 22 % "spíše důležité"). Většina dotázaných zdůraznila jako motiv své pracovní aktivity potřebu nezávislosti ("velmi důležité": 57 %). Jako velmi důležité hledisko označili dále zabezpečení v nemoci a ve stáří (54 %). Za příznivé zjištění lze považovat, že většina vysvětlila, že je práce baví (51 % "velmi důležité, 37 % "spíše důležité") a že jim přináší možnost být mezi lidmi (pro 48 % velmi důležité, pro 42 % spíše důležité). Již menší význam dotázaní přikládají v dané souvislosti společenskému významu své práce a využití vzdělání. Nejméně pak svou pracovní aktivitu vysvětlovali návykem pracovat, respektive nezvyklostí nepracovat. Přitom relativně nejmenší roli dle vyjádření respondentů sehrává jejich uspokojení z výsledků práce a možnost seberealizace s ní jako se svou životní náplní.

Odběr novinek

 Odebíráte následující zaškrtnuté položky:
1Tiskové zprávy - Politické
2Tiskové zprávy - Ekonomické
3Tiskové zprávy - Ostatní
4Tiskové zprávy - Časové řady


Odkazy

y_logo-sou_seda_podklad

y_logo_csda_seda_podklad

y_logo_avcr_seda_podklad

Vyhledávání

Přihlášení

HLEDÁME TAZATELE

banner