Středa, 29 03 2017

Poslední aktualizace:28.03 11:06

Spokojenost s prací

Více než tři pětiny (62 %) ekonomicky aktivních obyvatel ČR jsou v zaměstnání spokojeny a další tři lidé z deseti jsou se svou prací "tak napůl spokojeni a napůl nespokojeni". Nespokojenost se svým zaměstnáním vyjádřilo pouze 8 % dotázaných. Podnikatelé a živnostníci jsou v průměru spokojenější než lidé pracující v zaměstnaneckém poměru, mezi zaměstnanci jsou nejspokojenější vedoucí nebo vysoce kvalifikovaní odborní pracovníci, nejméně naopak lidé z dělnických profesí. V konkrétních dílčích aspektech respondenti největší spokojenost vyjadřovali se zajímavostí své práce, s možností uplatnit své odborné znalosti či dovednosti a se vztahy mezi lidmi na pracovišti. Naopak nespokojenost výrazně převažuje z hlediska možnosti postupu k lepší práci a vyhlídek na zvýšení platu. Se svým současným pracovním příjmem je spokojeno 46 % ekonomicky aktivních Čechů, 53 % s ním naopak vyjadřuje nespokojenost.

Odběr novinek

 Odebíráte následující zaškrtnuté položky:
1Tiskové zprávy - Politické
2Tiskové zprávy - Ekonomické
3Tiskové zprávy - Ostatní
4Tiskové zprávy - Časové řady


Odkazy

y_logo-sou_seda_podklad

y_logo_csda_seda_podklad

y_logo_avcr_seda_podklad

Vyhledávání

Přihlášení

HLEDÁME TAZATELE

banner