Středa, 29 03 2017

Poslední aktualizace:28.03 11:06

Postoje k reformě penzí, daní a dávek. Reformy ano nebo ne?

V české společnosti je rozšířený názor o potřebnosti reforem v různých oblastech. Nejsilnější je v oblasti bydlení a zdravotnictví, avšak převládající rovněž v oblasti důchodů, sociálních dávek a daní: 65-70% dotázaných se přiklonilo v březnovém šetření k názoru, že Česká republika potřebuje v uvedených oblastech zásadní reformy. V odpovědích na konkrétní záležitosti však převládá důraz na posílení sociálních opatření. Nejlépe to dosvědčuje názor sdílený 60% dotázaných, že životní minimum stanovené vládou není přiměřené pro pokrytí základních potřeb chudých domácností. Na druhé straně však téměř dvě třetiny dotázaných souhlasí s tím, že na zajištění svého stáří by se lidé měli sami podílet např. pomocí úspor, připojištění atp. Daně mají být podle většiny progresivní, rovnou daň odmítá polovina dotázaných. V oblasti sociálních dávek panuje souhlas s tím, že patří pouze těm nejpotřebnějším (76%), přičemž těm, kdo se vyhýbají práci a spoléhají na péči od státu, by měly být podpory a dávky sníženy nebo odebrány (78%). Neméně dotázaných ovšem považuje sociální dávky za důležité také pro podporu rodiny.

Odběr novinek

 Odebíráte následující zaškrtnuté položky:
1Tiskové zprávy - Politické
2Tiskové zprávy - Ekonomické
3Tiskové zprávy - Ostatní
4Tiskové zprávy - Časové řady


Odkazy

y_logo-sou_seda_podklad

y_logo_csda_seda_podklad

y_logo_avcr_seda_podklad

Vyhledávání

Přihlášení

HLEDÁME TAZATELE

banner