Neděle, 30 04 2017

Poslední aktualizace:28.04 16:27

Tiskové zprávy - Politické

Vliv na politické rozhodování – březen 2016

Jarmila Pilecká Pátek, 08 Duben 2016

V březnovém šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., zjišťovalo názory veřejnosti na to, do jaké míry je rozhodování politiků ovlivňováno vybranými skupinami obyvatel a dalšími faktory.

 

Názor na rozšířenost a míru korupce u veřejných činitelů a institucí – březen 2016

Jarmila Pilecká Čtvrtek, 07 Duben 2016

Do březnového šetření zahrnulo CVVM otázky týkající se tématu korupce. Občané vyjadřovali svůj názor na rozšíření korupce v České republice a zároveň hodnotili míru korupce vybraných institucí a oblastí veřejného života.

 

Míra naléhavosti různých oblastí veřejného života – březen 2016

Milan Tuček Středa, 06 Duben 2016

Do svého pravidelného březnového výzkumu zařadilo Centrum pro výzkum veřejného mínění otázku, v níž obyvatelé ČR hodnotili, jak moc je naléhavé zabývat se vybranými oblastmi veřejného života.

 

Důvěra stranickým představitelům – březen 2016

Jan Červenka Čtvrtek, 31 Březen 2016

CVVM Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., v březnovém šetření zjišťovalo, zda dotázaní důvěřují vybraným politikům.

 

Angažovanost občanů a zájem o politiku - únor 2016

Jarmila Pilecká Středa, 30 Březen 2016

V únorovém šetření dotazovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v. v. i., sadu otázek týkajících se zájmu občanů o politiku obecně, v České republice, Evropské unii a politické dění ve světě. Dále respondenti hodnotili své možnosti participace na politickém dění.

 

Důvěra ústavním institucím v březnu 2016

Jan Červenka Úterý, 29 Březen 2016

V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v březnu 2016 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním institucím.

 

Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků únor 2016

Jarmila Pilecká Úterý, 29 Březen 2016

V únorovém šetření dotazovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění sadu otázek týkající se postojů veřejnosti k přijímání uprchlíků. Dotazované oblasti se konkrétně týkaly postojů k přijímání uprchlíků z oblastí postižených válečným konfliktem, postoje k přijímání uprchlíků z Blízkého východu a severní Afriky a uprchlíků z Ukrajiny. Součástí dotazování bylo i zmapování zájmu o aktuální vývoj okolo této situace a vnímání situace jako bezpečnostní hrozby. Šetření proběhlo ve dnech 8. 2. – 15. 2. 2016. Zároveň tato tisková zpráva nabízí i srovnání názorů veřejnosti v České republice a v Polsku.

 

Stranické preference a volební model v březnu 2016

Jan Červenka Čtvrtek, 24 Březen 2016

V šetření realizovaném v březnu 2016 CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy informací: stranické preference a volební model.

 

Názory veřejnosti na nedemokratické alternativy politického systému – únor 2016

Naděžda Čadová Čtvrtek, 24 Březen 2016

Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR ve svém únorovém šetření podrobněji mapovalo názory veřejnosti na nedemokratické alternativy politického systému. Všech respondentů jsme se mimo jiné zeptali, do jaké míry je podle jejich názoru pravděpodobné, že v příštích pěti letech u nás budou zrušeny politické strany a rozpuštěn parlament.

 

Názory na podílení se občanů na rozhodování – únor 2016

Jan Červenka Středa, 23 Březen 2016

Do únorového šetření Centra pro výzkum veřejného mínění byla zařazena otázka zjišťující, ve kterých případech by se měli podle účastníků výzkumu na rozhodování podílet volení zástupci a ve kterých přímo občané.

 

Strana 9 z 112

«ZačátekPředchozí12345678910DalšíKonec»

Odběr novinek

 Odebíráte následující zaškrtnuté položky:
1Tiskové zprávy - Politické
2Tiskové zprávy - Ekonomické
3Tiskové zprávy - Ostatní
4Tiskové zprávy - Časové řady


Odkazy

y_logo-sou_seda_podklad

y_logo_csda_seda_podklad

y_logo_avcr_seda_podklad

Vyhledávání

Přihlášení

HLEDÁME TAZATELE

banner