Čtvrtek, 27 04 2017

Poslední aktualizace:27.04 15:06

Jak jsme spokojeni s výsledky voleb

Na přelomu června a července CVVM SoÚ zjišťovalo, jak jsou občané spokojeni s výsledky voleb do Poslanecké sněmovny. Častým dojmem z výsledků voleb bylo hodnocení „tak napůl“, k němuž se přiklonila více než čtvrtina (28%) dotázaných. Mezi těmi, kteří se vyjádřili určitěji, pak převažovali spokojení v poměru 31% spokojených : 25% nespokojených. Odpovědět neumělo 16% respondentů. V porovnání s parlamentními volbami v červnu 1998 zůstal podíl spokojených i nespokojených celkově beze změn. Při srovnání současných výsledků s hodnotami z roku 1996 je zřejmý jasný pokles spokojenosti (z 36% na 31%) , při současném nárůstu nespokojenosti s výsledky voleb (z 18% na 25%). Postupně mezi lety 1996 a 2002 klesá zastoupení odpovědí “tak napůl” (z 36% na 28%). Největší diference v hodnoceních byly zaznamenány v závislosti na tom, komu dal oslovený v těchto parlamentních volbách svůj hlas. Spokojenější byli voliči KSČM a ČSSD, naopak nespokojenost významně častěji vyjadřovali voliči ODS. Voliči Koalice častěji volili odpověď „tak napůl“.

Odběr novinek

 Odebíráte následující zaškrtnuté položky:
1Tiskové zprávy - Politické
2Tiskové zprávy - Ekonomické
3Tiskové zprávy - Ostatní
4Tiskové zprávy - Časové řady


Odkazy

y_logo-sou_seda_podklad

y_logo_csda_seda_podklad

y_logo_avcr_seda_podklad

Vyhledávání

Přihlášení

HLEDÁME TAZATELE

banner