Čtvrtek, 30 03 2017

Poslední aktualizace:28.03 11:06

Vztahy a životní postoje

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti – listopad 2013

Milan Tuček Pondělí, 09 Prosinec 2013

V listopadovém šetření CVVM posuzovali občané České republiky, jak velkou hrozbou představuje působení vybraných skupin na území ČR.

 

Vztah českých občanů k místu jejich bydliště – říjen 2013

Naděžda Čadová Úterý, 26 Listopad 2013

Součástí říjnového šetření CVVM byl i blok otázek věnovaný vztahu českých občanů k místu, kde žijí. Všech respondentů jsme se zeptali, jak blízký vztah mají ke své čtvrti či vesnici, ke svému městu, k regionu, ve kterém žijí, ke kraji, k České republice a k Evropě.

 

Důvody hrdosti a studu na české občanství – říjen 2013

Naděžda Čadová Čtvrtek, 21 Listopad 2013

Součástí říjnového šetření CVVM byl i blok otázek věnovaný vztahu českých občanů k České republice. Všech respondentů jsme se zeptali, z jakých důvodů jsou hrdí na to, že jsou občany České republiky a z jakých důvodů naopak na české občanství nejsou hrdí.

 

Vztah českých občanů k České republice - říjen 2013

Naděžda Čadová Pátek, 08 Listopad 2013

Součástí říjnového šetření CVVM byl blok otázek věnovaný vztahu českých občanů k České republice. Všech respondentů jsme se zeptali, zda jsou hrdí, nebo se stydí za to, že jsou občany České republiky, kdyby měli možnost volby, zda by si k životu vybrali Českou republiku a zda by se dobrovolně přihlásili k účasti na obraně naší země, kdyby se ocitla ve vojenském ohrožení.

 

Spokojenost s životem – září 2013

Jan Červenka Čtvrtek, 17 Říjen 2013

V rámci zářijového šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem respondentům otázku: „Jak jste celkově spokojen se svým životem? Jste velmi spokojen, spíše spokojen, ani spokojen, ani nespokojen, spíše nespokojen, velmi nespokojen?“

 

Veřejné mínění o interrupci, eutanazii a trestu smrti – květen 2013

Milan Tuček Středa, 26 Červen 2013

V květnovém šetření mapovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění názory na z morálního hlediska kontroverzní otázky. Oslovení občané se vyjadřovali k interrupcím, k eutanazii a k trestu smrti.

 

Postoje veřejnosti k právům homosexuálů – květen 2013

Martin Ďurďovič Úterý, 04 Červen 2013

V květnu 2013 byl do pravidelného šetření Naše společnost zařazen blok otázek týkající se hodnot a občanských práv. V jeho rámci byly pokládány otázky ohledně tolerance české společnosti vůči homosexuálně orientovaným mužům a ženám, a také byly zjišťovány názory na to, zda by lidé s homosexuální orientací měli mít právo vstoupit do registrovaného partnerství, uzavřít sňatek a adoptovat děti.

 

Názory na uspořádání společnosti a sociální soudržnost – duben 2013

Milan Tuček Pondělí, 03 Červen 2013

V tomto roce jsme v dubnu do dotazníku zařadili řadu otázek, které se buď bezprostředně, nebo zprostředkovaně týkaly sociální soudržnosti společnosti.

 

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti – duben 2013

Jan Červenka Úterý, 21 Květen 2013

V rámci svého dubnového šetření se CVVM zabývalo otázkou vzájemného soužití romské menšiny s ostatními obyvateli ČR, věnovalo se i stávajícím možnostem, které Romové mají v rámci většinové české společnosti, a zjišťovalo postoje veřejnosti k tomu, jak vláda a místní samosprávy řeší problematiku romské menšiny.

 

Postoje české veřejnosti k cizincům – březen 2013

Martin Buchtík Pondělí, 13 Květen 2013

V březnovém šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění zjišťovalo, do jaké míry česká veřejnost od cizinců dlouhodobě nebo trvale žijících v ČR očekává, že se přizpůsobí životnímu stylu a zvyklostem zde. Ptali jsme se také, nakolik mají vybrané okolnosti vliv na to, aby dotyčný, který se do České republiky přistěhoval ze zahraničí, nebyl vnímán jako cizinec.

 

Strana 6 z 20

«ZačátekPředchozí12345678910DalšíKonec»

Odběr novinek

 Odebíráte následující zaškrtnuté položky:
1Tiskové zprávy - Politické
2Tiskové zprávy - Ekonomické
3Tiskové zprávy - Ostatní
4Tiskové zprávy - Časové řady


Odkazy

y_logo-sou_seda_podklad

y_logo_csda_seda_podklad

y_logo_avcr_seda_podklad

Vyhledávání

Přihlášení

HLEDÁME TAZATELE

banner