Pondělí, 24 04 2017

Poslední aktualizace:24.04 16:46

Vztahy a životní postoje

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti – duben 2012

Jan Červenka Pondělí, 14 Květen 2012

V rámci svého dubnového šetření se CVVM zabývalo otázkou vzájemného soužití romské menšiny s ostatními obyvateli ČR, věnovalo se i stávajícím možnostem, které Romové mají v rámci většinové české společnosti, a zjišťovalo postoje veřejnosti k tomu, jak vláda a místní samosprávy řeší problematiku romské menšiny.

 

Postoje české veřejnosti k zaměstnávání cizinců – březen 2012

Jan Červenka Středa, 18 Duben 2012

V rámci svého březnového šetření CVVM zkoumalo názory české veřejnosti na to, jak by se mělo přistupovat k zaměstnávání cizinců. Konkrétně šetření zjišťovalo obecný postoj občanů k zaměstnávání cizinců a dále i některé dílčí názory na tuto problematiku, na které se zaměřila baterie výroků, s nimiž respondenti vyjadřovali buď souhlas, nebo nesouhlas.

 

Názory na uspořádání společnosti a sociální soudržnost

Milan Tuček Úterý, 17 Duben 2012

V březnu jsme do dotazníku zařadili dvě otázky, které se týkaly sociální struktury společnosti a její sociální soudržnosti.

 

Postoje české veřejnosti k cizincům– březen 2012

Martin Buchtík Pondělí, 16 Duben 2012

V březnovém šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění zjišťovalo, do jaké míry česká veřejnost od cizinců dlouhodobě nebo trvale žijících v ČR očekává, že se přizpůsobí životnímu stylu a zvyklostem zde. Ptali jsme se také, nakolik mají vybrané okolnosti vliv na to, aby dotyčný, který se do České republiky přistěhoval ze zahraničí, nebyl vnímán jako cizinec.

 

Vztah Čechů k národnostním skupinám žijícím v ČR – březen 2012

Jan Červenka Pátek, 13 Duben 2012

V březnu 2012 byl v rámci pravidelných šetření Naše společnost zkoumán vztah veřejnosti k národnostním skupinám žijícím v České republice.

 

Tolerance k vybraným skupinám obyvatel

Martin Buchtík Středa, 11 Duben 2012

V rámci pravidelného výzkumu Naše společnost jsme v březnu 2012 zjišťovali postoje obyvatel České republiky k různým skupinám obyvatel. Tento vztah jsme měřili dvěma způsoby. V prvním případě jsme měřili míru sociální distance otázkou, zda by dotyčný chtěl či nechtěl mít dané lidi za sousedy. V druhém případě jsme zjišťovali představu o mínění o ostatních lidí, tedy nakolik jsou lidé v České republice tolerantní nebo netolerantní vůči těmto skupinám obyvatel.

 

Jaké chování je pro nás morálně přijatelné?

Milan Tuček Středa, 11 Duben 2012

V březnu 2012 se Centrum pro výzkum veřejného mínění ve svém výzkumu zabývalo přijatelností některých způsobů chování v české společnosti.

 

Spokojenost s životem – prosinec 2011

Jan Červenka Pátek, 06 Leden 2012V rámci prosincového šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem respondentům otázku: „Jak jste celkově spokojen se svým životem? Jste velmi spokojen, spíše spokojen, ani spokojen, ani nespokojen, spíše nespokojen, velmi nespokojen?“

 

Role můžů a žen - listopad 2011

Gabriela Šamanová Pondělí, 19 Prosinec 2011

Centrum pro výzkum veřejného mínění se v listopadovém šetření zabývalo rolemi mužů a žen. Respondenti odpovídali na otázky ohledně rozdělení činností v rodině mezi muže a ženu a vyjadřovali se k vybraným ukazatelům úspěšnosti mužů a žen.

 

Rodinné hodnoty a postoje k manželství - listopad 2011

Gabriela Šamanová Pondělí, 19 Prosinec 2011

Během listopadu 2011 CVVM realizovalo výzkum rodinných hodnot a postojů k manželství. Respondenti odpovídali na otázky, jak je pro ně v životě důležité mít děti, partnera a oženit se/vdát se. Hodnocena byla také důležitost dalších životních cílů reprezentujících vzdělání, práci či volný čas. Další otázka, která byla respondentům předložena, byla zaměřena na míru souhlasu s výroky týkajícími se různých forem rodinného soužití.

 

Strana 8 z 20

«ZačátekPředchozí12345678910DalšíKonec»

Odběr novinek

 Odebíráte následující zaškrtnuté položky:
1Tiskové zprávy - Politické
2Tiskové zprávy - Ekonomické
3Tiskové zprávy - Ostatní
4Tiskové zprávy - Časové řady


Odkazy

y_logo-sou_seda_podklad

y_logo_csda_seda_podklad

y_logo_avcr_seda_podklad

Vyhledávání

Přihlášení

HLEDÁME TAZATELE

banner