Pondělí, 1 05 2017

Poslední aktualizace:28.04 16:27

Náš vztah k jiným národům a národnostem

V únorovém šetření se CVVM SOÚ AV ČR zabývalo také vztahem veřejnosti k příslušníkům různých národních či národnostních skupin. V rámci výzkumu byly jišťovány postoje Čechů k u nás žijícím národnostem, a také postoje občanů k vybraným národům obecně. Svůj vztah k jednotlivým k národům a národnostem respondenti v obou případech vyjadřovali jejich zařazením na sedmibodové škále, kde krajní body znamenaly „velmi sympatičtí“ (1) a „velmi nesympatičtí“ (7).

Pokud jde o postoje k národnostním skupinám, které žijí na území České republiky, nejlepší vztah máme k občanům české národnosti a jen o trochu horší ke Slovákům. Za sympatické také Češi považují Němce a Poláky. Průměrné hodnoty dosáhl vztah k Židům. V podstatě za spíše nesympatické označili respondenti Vietnamce, Rusy, Ukrajince a občany balkánských států. Zřetelně nejhorší vztah (z nabídnutých národností) mají Češi k Romům.

Při zjišťování postojů k národnostem obecně jsme se ptali celkem na dvacet čtyři národností. Nejsympatičtější jsou dotázaným samotní Češi (vážený průměr 1,7). Na dobré úrovni (2,0 až 3,0) se pohybují sympatie ke Slovákům, Francouzům, Švédům, Angličanům, Polákům, Rakušanům, Řekům a Maďarům. O něco méně kladných postojů (3,1 až 4,0) vyjádřili respondenti k Japoncům, Američanům, Indům, Němcům, Litevcům, Izraelcům, Rusům a Srbům. Podprůměrnou přízeň (4,1 až 4,7) si získali Číňané, Ukrajinci, Turci, Kurdové, Afghánci, Iráčané a Palestinci.

Odběr novinek

 Odebíráte následující zaškrtnuté položky:
1Tiskové zprávy - Politické
2Tiskové zprávy - Ekonomické
3Tiskové zprávy - Ostatní
4Tiskové zprávy - Časové řady


Odkazy

y_logo-sou_seda_podklad

y_logo_csda_seda_podklad

y_logo_avcr_seda_podklad

Vyhledávání

Přihlášení

HLEDÁME TAZATELE

banner