Úterý, 28 03 2017

Poslední aktualizace:28.03 11:06

Občané o cizincích žijících v ČR II.

Součástí květnového šetření Centra pro výzkum veřejného mínění SOÚ, v.v.i., byly otázky mapující postoje české veřejnosti k cizincům a národnostem žijícím na území České republiky. CVVM zjišťovalo, do jaké míry respondenti souhlasí s různými důvody přijímání imigrantů a jak se staví k zaměstnávání cizinců. Oslovení též pomocí sedmibodové škály hodnotili svůj vztah k nejpočetněji zastoupeným národnostem žijícím na území ČR.

Odběr novinek

 Odebíráte následující zaškrtnuté položky:
1Tiskové zprávy - Politické
2Tiskové zprávy - Ekonomické
3Tiskové zprávy - Ostatní
4Tiskové zprávy - Časové řady


Odkazy

y_logo-sou_seda_podklad

y_logo_csda_seda_podklad

y_logo_avcr_seda_podklad

Vyhledávání

Přihlášení

HLEDÁME TAZATELE

banner