Středa, 26 04 2017

Poslední aktualizace:25.04 15:41

Sociální rozdíly mezi skupinami

Centrum pro výzkum veřejného mínění zařadilo do listopadového šetření otázku mapující názory na příčiny sociálního napětí v české společnosti. Oslovení občané měli posoudit, které rozdíly mezi různými sociálními seskupeními vedou k napětí v celé společnosti.

Nejproblematičtěji jsou vnímány rozdíly mezi politiky a ostatními občany (48 % dotázaných soudí, že tyto rozdíly vedou k hlubokým sociálním napětím), dále pak rozdíly v majetku (40 %). Poměrně vysoké skóre (37 %) u položky „vedou k hlubokým sociálním napětím“ získaly rozdíly podle národnosti a ras.

Rozdíly mezi muži a ženami se na sociálním napětí ve společnosti podle dotázaných podílejí nejmenší měrou. Pouze 2 % dotázaných se přiklonila k tomu, že tyto rozdíly vytvářejí hluboké napětí, naopak nejvíce lidí (35 %) uvedlo, že rozdíly mezi muži a ženami nevytvářejí sociální napětí ve společnosti vůbec.

Odběr novinek

 Odebíráte následující zaškrtnuté položky:
1Tiskové zprávy - Politické
2Tiskové zprávy - Ekonomické
3Tiskové zprávy - Ostatní
4Tiskové zprávy - Časové řady


Odkazy

y_logo-sou_seda_podklad

y_logo_csda_seda_podklad

y_logo_avcr_seda_podklad

Vyhledávání

Přihlášení

HLEDÁME TAZATELE

banner