Středa, 29 03 2017

Poslední aktualizace:28.03 11:06

Svatby v české společnosti

V listopadovém výzkumu CVVM Sociologického ústavu AV ČR se dotazníkové šetření zaměřilo na postoj obyvatelstva ke svatbám a na ideální věk při narození prvního dítěte.

Manželství nepovažuje za zbytečnou instituci 70 % respondentů. Více než šedesát procent svobodných by chtělo v budoucnu uzavřít sňatek (ženy 64,4 %, muži 63,6 %), u rozvedených se toto přání týká přibližně šestiny dotázaných (ženy 16,9 %, muži 16,0 %). Nejméně ze všech si přejí uzavřít sňatek ovdovělí, a to pouze 3,2 % žen a žádní muži. Většina (68,5 %) obyvatel ČR považuje za ideální počet dětí v rodině dvě. Podle dotázaných je nejlepší věk ženy při narození prvního dítěte mezi 20 a 26 lety. U mužů je podle výsledků výzkumu veřejného mínění nejvhodnější věk narození prvního dítěte mezi 25 a 30 lety.

Odběr novinek

 Odebíráte následující zaškrtnuté položky:
1Tiskové zprávy - Politické
2Tiskové zprávy - Ekonomické
3Tiskové zprávy - Ostatní
4Tiskové zprávy - Časové řady


Odkazy

y_logo-sou_seda_podklad

y_logo_csda_seda_podklad

y_logo_avcr_seda_podklad

Vyhledávání

Přihlášení

HLEDÁME TAZATELE

banner