Středa, 26 04 2017

Poslední aktualizace:25.04 15:41

Vztah k jiným národnostem II.

Prosincové šetření Centra pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR zjišťovalo vztah Čechů k jiným národům a národnostem. Bylo vybráno dvacet čtyři národností, které respondenti hodnotili na sedmibodové škále (1 „velmi sympatický“, 7 „velmi nesympatický“) podle přízně k nim. Dotázaným jsou nejsympatičtější Češi samotní (vážený průměr 1,7). Na dobré úrovni (2,0 – 3,0) je také vztah ke Slovákům, Francouzům, Švédům, Angličanům, Rakušanům a Řekům. O něco méně kladný postoj (3,1 – 4,0) vyjadřují lidé národnosti polské, japonské, maďarské, americké, německé, indické a litevské. Málo přízně (4,1 – 5,0) je deklarováno Rusům, Srbům, Ukrajincům, Izraelcům, Číňanům, Turkům a Kurdům. Nejhůře jsou hodnoceni Afghánci, Palestinci a Iráčané (vážený průměr vyšší než 5,1).

Odběr novinek

 Odebíráte následující zaškrtnuté položky:
1Tiskové zprávy - Politické
2Tiskové zprávy - Ekonomické
3Tiskové zprávy - Ostatní
4Tiskové zprávy - Časové řady


Odkazy

y_logo-sou_seda_podklad

y_logo_csda_seda_podklad

y_logo_avcr_seda_podklad

Vyhledávání

Přihlášení

HLEDÁME TAZATELE

banner