Podmínky registrace tazatele

Poučení o účelu zpracování osobních údajů (informační povinnost)

Pro výběrové řízení na pozici tazatel/tazatelka bude Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. (IČ: 68378025, sídlem Jilská 1, 110 00 Praha 1) – dále jen „CVVM“, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.

Vyplněním této registrace poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení,nejdéle však na dobu 1 roku od jejich zaslání, v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 (GDPR). Udělení souhlasu je možné kdykoliv odvolat.

. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace o zpracování osobních údajů za CVVM poskytuje Mgr. Naděžda Čadová, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., resp. jsou dostupné na https://cvvm.soc.cas.cz/cz/prohlaseni-o-osobnich-udajich .

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: