Za předpokladu, že ns 1201 je povinný, byly nalezeny tyto výsledky.

 • Hodnocení ekonomické situace a materiálních životních podmínek ve středoevropském srovnání – leden 2012

  NS_1201 V lednu 2012 CVVM zjišťovalo, jak občané hodnotí materiální životní podmínky svých domácností a ekonomickou situaci v zemi. Pod zastřešením CEORG byl výzkum na toto téma počátkem roku realizován též v Polsku, v Maďarsku a na Slovensku. Zobrazit...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/1646-hodnoceni-ekonomicke-situace-a-materialnich-zivotnich-podminek-ve-stredoevropskem-srovnani-leden-2012
 • NATO očima české veřejnosti

  NS_1201 V lednu 2012 byly do výzkumu Naše společnost zařazeny otázky týkající se NATO a obrany státu. Zkoumány byly názory na aktuální potřebnost Severoatlantické aliance jako vojenskopolitické organizace a na to, jak existence a jednání NATO působí na...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/1614-nato-ocima-ceske-verejnosti
 • Občané o členství v NATO a obraně ČR

  NS_1201 V lednu 2012 byly do výzkumu Naše společnost zařazeny otázky týkající se NATO a obrany státu. Zkoumána byla spokojenost s členstvím ČR v NATO, mínění o důsledcích tohoto členství a pomocí výroků byly také zjišťovány názory na obranu státu....

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/1653-obcane-o-clenstvi-v-nato-a-obrane-cr
 • Názor na Akademii věd České republiky a její financování

  NS_1201 Ve svém lednovém šetření CVVM položilo otázky týkající se hodnocení činnosti Akademie věd České republiky. Zjišťována byla důvěra v tuto instituci, představa veřejnosti o náplni její práce, názor na užitečnost Akademie věd i na kvalitu vědecké...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ostatni-ruzne/1588-nazor-na-akademii-ved-ceske-republiky-a-jeji-financovani
 • Názory veřejnosti na financování vědy – leden 2012

  NS_1201 V lednovém šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění věnovalo vědě a výzkumu. Jednou z oblastí zájmu bylo financování vědy. Lidé byli požádáni, aby se vyjádřili nejen k přidělování prostředků obecně, ale také k financování jednotlivých...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ostatni-ruzne/1589-nazory-verejnosti-na-financovani-vedy-leden-2012
 • Názory občanů na úroveň české vědy a vybrané podmínky pro její fungování

  NS_1201 V lednu 2012 byl do pravidelného výzkumu Naše společnost zařazen blok otázek týkající se vědy. V této tiskové zprávě jsou představeny názory občanů na srovnatelnost české vědy ve světovém měřítku a na některé z podmínek, které má věda v České...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ostatni-ruzne/1590-nazory-obcanu-na-uroven-ceske-vedy-a-vybrane-podminky-pro-jeji-fungovani
 • Výsledky a prezentace české vědy z pohledu veřejnosti

  Součástí lednového šetření Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., byl blok otázek mapující názory veřejnosti na vybraná témata týkající se oblasti vědy a výzkumu v České republice. Tato tisková zpráva přináší informace...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ostatni-ruzne/1591-vysledky-a-prezentace-ceske-vedy-z-pohledu-verejnosti
 • Inflace a reálné příjmy domácnosti očima veřejnosti – leden 2012

  NS_1201 Lednový výzkum CVVM se zabýval problematikou pohybu cenové hladiny, respektive míry inflace. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/1595-inflace-a-realne-prijmy-domacnosti-ocima-verejnosti-leden-2012
 • Dluhová krize v eurozóně a snahy o záchranu společné měny

  NS_1201 V lednu 2012 byly do pravidelného výzkumu Naše společnost zařazeny otázky zjišťující názor veřejnosti na aktuální problematiku spojenou s dluhovou krizí v eurozóně a s pokusy o záchranu společné měny euro ve stávajícím rozsahu. Zobrazit všechny...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/1596-dluhova-krize-v-eurozone-a-snahy-o-zachranu-spolecne-meny
 • Hospodářská úroveň ČR v kontextu jiných zemí – leden 2012

  NS_1201 Od roku 1997 v našich šetřeních opakovaně sledujeme, jak veřejnost vnímá hospodářskou úroveň České republiky, a to prostřednictvím otázky, která zároveň umožňuje toto hodnocení zasadit do kontextu vnímání hospodářské úrovně dalších devíti...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/1602-hospodarska-uroven-cr-v-kontextu-jinych-zemi-leden-2012
 • Občané o ústavních pravomocích prezidenta

  NS_1201 Centrum pro výzkum veřejného mínění v lednovém šetření zjišťovalo, jaký je postoj občanů k ústavním pravomocím prezidenta republiky. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/1601-obcane-o-ustavnich-pravomocich-prezidenta
 • Postoje občanů k prezidentskému úřadu

  NS_1201 V lednovém šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění položilo otázky týkající se postojů k úřadu prezidenta České republiky. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/1600-postoje-obcanu-k-prezidentskemu-uradu
 • Spokojenost se stavem ve vybraných oblastech veřejného života – leden 2012

  V lednu letošního roku zařadilo Centrum pro výzkum veřejného mínění do svého výzkumu otázku, v níž občané České republiky hodnotili, jak jsou spokojeni se stavem ve vybraných oblastech veřejného života. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/hodnoceni-politicke-situace/1277-spokojenost-se-stavem-ve-vybranych-oblastech-verejneho-zivota-leden-2012
 • Novoroční předsevzetí 2012

  NS_1201 V lednu 2012 byla do pravidelného výzkumu Naše společnost zařazena nově otázka na novoroční předsevzetí. Výsledná zjištění představují nejen tematizaci novoročních předsevzetí, ale i souvislosti určitých předsevzetí se sociodemografickými...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ostatni-ruzne/1615-novorocni-predsevzeti-2012
 • Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – leden 2012

  NS_1201 V rámci lednového šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem respondentům tři otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v České republice, výhledu jejího vývoje v nejbližší budoucnosti a...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/1613-obcane-o-hospodarske-situaci-cr-a-o-zivotni-urovni-svych-domacnosti-leden-2012

1 nalezených - 15 z 15