Odbornost, kvalita, nezávislost

Studie publikované v časopise Naše společnost se již nejednou zaobíraly problematikou náboženství a na základě dostupných empirických dat vyvozovaly, jaké podoby religiozita v českém kontextu nabývá. Jen v posledních dvou ročnících Naše společnost uveřejnila dvě studie zaměřené na problematiku reprodukce náboženství v rámci intergenerační transmise [Paleček, Vido 2014; Paleček 2015]. Vedle toho jsou podoby české religiozity a role náboženství pravidelně recipovány českými badateli na mnohem širší než výše zmíněné úrovni [srov. např. Hamplová 2013; Nešpor 2010a; Spalová 2012; Václavík 2010; Váně 2012a], a to včetně srovnání prováděných v mezinárodním kontextu [srov. např. Hamplová, Nešpor 2009; Jedynak et al. 2016; Norris, Inglehart 2004; Pickel 2012; Tomka 2010; Váně, Lužný, Štípková 2013; Vido, Václavík, Paleček 2016].

Studie publikované v časopise Naše společnost se již nejednou zaobíraly problematikou náboženství a na základě dostupných empirických dat vyvozovaly, jaké podoby religiozita v českém kontextu nabývá. Jen v posledních dvou ročnících Naše společnost uveřejnila dvě studie zaměřené na problematiku reprodukce náboženství v rámci intergenerační transmise [Paleček, Vido 2014; Paleček 2015]. Vedle toho jsou podoby české religiozity a role náboženství pravidelně recipovány českými badateli na mnohem širší než výše zmíněné úrovni [srov. např. Hamplová 2013; Nešpor 2010a; Spalová 2012; Václavík 2010; Váně 2012a], a to včetně srovnání prováděných v mezinárodním kontextu [srov. např. Hamplová, Nešpor 2009; Jedynak et al. 2016; Norris, Inglehart 2004; Pickel 2012; Tomka 2010; Váně, Lužný, Štípková 2013; Vido, Václavík, Paleček 2016].

My se chceme v předkládané studii držet problematiky spojené s procesem náboženské socializace. Tato problematika je dlouhodobou součástí teoretických i praktických úvah v sociologii náboženství jak ve světě [srov. např. Hunt 2005; Kelley, Dirk 1997; Miller, Stark 2002; Regnerus 2002; Sherkat 2003; Voas, Doebler 2011], tak i v českém kontextu, kde je náboženská socializace rovněž pravidelně tématizována. V poslední době je některými výzkumníky propojována i se studiem paměti [srov. např. Hamplová, Řeháková 2009; Havlíček 2016; Lužný 2016; Nešpor 2010b; Váně 2015], ačkoli se nejedná o dominantní přístup.

ISSN: 1214-438X
Rok: 2017
Vydání: 15
Svazek: 1
Strana: 3
Autoři: Jan Váně, Veronika Hásová
Citace: Váně, Jan, Veronika Hásová. 2017. "Jaká je spolehlivost odhadu přenosu náboženství mezi rodiči a dětmi?" Naše společnost 15 (1): 3-13.