Odbornost, kvalita, nezávislost

Ačkoliv je za našimi hranicemi analýza sociálních sítí (dále SNA) dobře etablovaným okruhem metod či dokonce subdisciplínou v rámci sociálních věd s prestižními konferencemi, vysoce profilovanými odbornými periodiky a výzkumnými centry na renomovaných univerzitách, v českých luzích a hájích se jedná spíše o příslovečnou popelku. Síťovou perspektivu ve svých studiích aplikovalo doposud nemnoho autorů, v posledních letech se však situace v tomto ohledu zlepšuje – namátkou lze uvést práce Vašáta s Bernardem [2015] o egocentrických sítích imigrantů a Císaře a Navrátila [2014] o sítích sociálních hnutí. Nelze se ubránit dojmu, že je to svým způsobem škoda vzhledem k silným základům v Petruskově [1969] průkopnické monografii o sociometrii (de facto předchůdkyni SNA). Ambicí této stati je přispět do českého prostředí úvodním didaktickým textem o konceptu a metodě, která jde nad rámec prostého popisu sítí pomocí měr koheze či měr centrality, a přiblížit tak českým sociálním vědcům a vědkyním pokročilejší, byť stále relativně snadno přístupné partie SNA.

Ačkoliv je za našimi hranicemi analýza sociálních sítí (dále SNA) dobře etablovaným okruhem metod či dokonce subdisciplínou v rámci sociálních věd s prestižními konferencemi, vysoce profilovanými odbornými periodiky a výzkumnými centry na renomovaných univerzitách, v českých luzích a hájích se jedná spíše o příslovečnou popelku. Síťovou perspektivu ve svých studiích aplikovalo doposud nemnoho autorů, v posledních letech se však situace v tomto ohledu zlepšuje – namátkou lze uvést práce Vašáta s Bernardem [2015] o egocentrických sítích imigrantů a Císaře a Navrátila [2014] o sítích sociálních hnutí. Nelze se ubránit dojmu, že je to svým způsobem škoda vzhledem k silným základům v Petruskově [1969] průkopnické monografii o sociometrii (de facto předchůdkyni SNA). Ambicí této stati je přispět do českého prostředí úvodním didaktickým textem o konceptu a metodě, která jde nad rámec prostého popisu sítí pomocí měr koheze či měr centrality, a přiblížit tak českým sociálním vědcům a vědkyním pokročilejší, byť stále relativně snadno přístupné partie SNA.

Základní pojmy SNA

Zde jen v krátkosti shrnu základní pojmy, s nimiž pracuje SNA a které pak dále užívám v tomto článku a jejichž znalost je tak pro pochopení tohoto textu nezbytná. Jako podrobnější úvodní literaturu doporučuji klasický text Wassermana a Faustové [1994], online dostupnou učebnici Hannemana a Riddla [2005] nebo z novějších publikací zdařilou knihu Borgattiho, Everetta a Johnsona [2013]. I v češtině jsou k dispozici poněkud skromnější, avšak stále názorné a dostatečně detailní práce poskytující úvod do SNA, např. kapitola Šubrta se Schmidem [2010] v edici Soudobá sociologie nebo na aplikaci SNA v policejním vyšetřování zaměřené uvedení do problematiky od Mazáka, Homolové, Diviáka a kolegů [2015].

ISSN: 1214-438X
Rok: 2017
Vydání: 15
Svazek: 1
Strana: 27
Autoři: Tomáš Diviák
Citace: Tomáš Diviák. 2017. "Ekvivalence a blokové modelování v analýze sociálních sítí." Naše společnost 15 (1): 27-40.