Odbornost, kvalita, nezávislost

Druhé číslo druhého ročníku časopisu naše společnost, který vydává Sociologický ústav AV ČR.

Naše společnost je časopis Centra pro výzkum veřejného mínění, který vydává Sociologický ústav AV ČR.

Ukázka citovaní článků z tohoto čísla:

Příjmení, Jméno. 2004. "Název článku". Naše společnost 2 (2): x-x.