Odbornost, kvalita, nezávislost

Další číslo (druhé třetího ročníku) bulletinu Naše společnost, který si dal za cíl seznamovat širokou veřejnost se zjištěními výzkumů veřejného mínění, vyšlo v prosinci 2005. Přináší osm článků řazených v rubrikách Aktuality, Souvislosti a Teorie. Bulletin volně navazuje na periodikum "České veřejné mínění v evropských souvislostech" a je součástí stejnojmenného projektu řešeného v rámci Programu podpory cíleného výzkumu a vývoje AV ČR.

Vydává jej Sociologický ústav AV ČR.

Ukázka citovaní článků z tohoto čísla:

Příjmení, Jméno. 2005. "Název článku". Naše společnost 3 (2): x-x.