Odbornost, kvalita, nezávislost

Článek stručně popisuje počátky výzkumu veřejného mínění v českých zemích v poválečné éře a další vývoj v období Pražského jara, které znamenalo oficiální návrat k provádění výzkumu veřejného mínění po vynucené pauze. Informace a fakta jsou vedle samotných závěrečných zpráv z výzkumů čerpány z publikací Čeňka Adamce a Josefa Bečváře, kteří v institucích pro výzkum veřejného mínění v popisovaných etapách pracovali.

Termín „demokratická období“ neodkazuje ke společensko politickému uspořádání v popisovaných etapách, ale ke konkrétním podmínkám provádění výzkumu veřejného mínění. V obou případech měli výzkumníci působící ve formálních institucích pro výzkum veřejného mínění větší, svobodnější prostor pro svou práci, než by se dalo, vzhledem ke složení vládnoucí garnitury a jejím otevřeným či skrývaným politickým cílům, očekávat.