Odbornost, kvalita, nezávislost

Josef Bečvář vzpomíná na významnou postavu zakladatele české demoskopie Čeňka Adamce.

S dr. Čeňkem Adamcem jsem spolupracoval v Ústavu pro výzkum veřejného mínění ČSAV od léta 1967. Tehdy po delším váhání (a po špatných zkušenostech s perzekucí po únoru 1948) přešel ze zdravotnictví na naléhání dr. J. Zapletalové do nově vzniklého ústavu. V příznivém období Pražského jara se zásluhou obnovené sociologie podařilo prosadit studium veřejného mínění. Muselo k tomu být zvláštní usnesení předsednictva ÚV KSČ z listopadu 1965, přijaté i přes odpor některých aparátčíků. Zásluhou akademika Šorma, předsedy prezidia ČSAV, se podařilo zajistit, že ÚV KSČ za Dubčeka výzkumy vůbec neovlivňoval.
Dr. Adamec se narodil 19. listopadu 1906 v masarykovské učitelské rodině v Ivančicích. Bylo pro něj samozřejmé, že po 17. listopadu 1939, kdy právě ukončil studia pražské VŠ obchodní, emigroval, aby se podílel na odboji. Po dobrodružné cestě přes Maďarsko, kde byl i zatčen, Balkán a Střední Východ se z Francie dostal do Anglie. Jako čs. dělostřelec se nakonec přes Dunkerque vrátil do vlasti. Zde se ihned věnoval realizaci svého snu – výzkumu veřejného mínění. Za obojí byl po únoru 1948 perzekvován.