Odbornost, kvalita, nezávislost

„Fašismus nařizuje – demokracie se ptá“ tento trochu zavádějící název článku čtenáře seznámí s oborovým časopisem Veřejné mínění, který vycházel v letech 1946 – 1948 a jehož motto bylo právě „Fašismus nařizuje – demokracie se ptá“. Jeho vydavatelem byl Československý ústav pro výzkum veřejného mínění, který byl na jaře 1946 zřízen jako oddělení I.

odboru ministerstva informací. Významnou roli při vzniku tohoto pracoviště sehrál spisovatel Josef Kopta, který byl v té době přednostou I. odboru ministerstva informací. Byl ostatně autorem motta časopisu [Adamec 1996: 49]. V tomto článku autorka přibližuje komu byl časopis určen, jaká byla jeho obsahová témata nebo jaké výzkumy byly prováděny výzkumným oddělením.