Odbornost, kvalita, nezávislost

Tento článek seznamuje čtenáře s výsledky výzkumu, který byl provedený jako školní studie zahrnující populaci nižší věkové kategorie než u dosud provedených školních studií v ČR, a snaží se díky tomu lépe zachytit nástup užívání a zneužívání legálních návykových látek, tabáku a alkoholu. Cílem výzkumu bylo zmapovat situaci v užívání legálních drog, tabáku a alkoholu, u dětí na základních školách Jihočeského kraje.

Výzkum se zaměřuje jak na pravidelné uživatele těchto legálních drog, tak na reprezentativní vzorek mladých lidí, kteří jsou potenciálně (a pochopitelně i reálně) ohrožených legálními drogami.