Odbornost, kvalita, nezávislost

Článek popisuje sociologický problém, který je spojen s rozhodováním o lokalitě pro výstavbu hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva a radioaktivních odpadů v ČR. Úvodní část objasňuje sociální situaci jednání o úložišti a identifikuje zainteresované strany, kterých se tato jednání týkají. Následně je připomenut právní rámec jednání a je shrnut jejich dosavadní vývoj. Zbývající část článku je věnována analýze dat ze dvou výzkumů veřejného mínění. Tématem prvního z nich byly postoje obyvatel vytipovaných lokalit k projektu hlubinného úložiště. Druhý výzkum zjišťoval postoje české veřejnosti k radioaktivním odpadům a k hlubinnému úložišti.

ISSN: 1214-438X
Rok: 2014
Vydání: 12
Svazek: 2
Strana: 3
Autoři: Martin Ďurďovič, Zdenka Vajdová, Kateřina Bernardyová
Citace: Ďurďovič, Martin, Zdenka Vajdová, Kateřina Bernardyová. 2014. „Rozhodování o hlubinném úložišti jaderného odpadu v České republice." Naše společnost 12 (2): 3-14, http://dx.doi.org/10.13060/1214438X.2014.2.12.122.