Odbornost, kvalita, nezávislost

Předložený text je analýzou fenoménu, jež se obsáhle diskutuje v akademické, ale i společenské a politické sféře: na základě dostupných empirických údajů, sociologických analýz a statistických dat tematizuje některé základní sociálně-politické okolnosti, které mohou vysvětlit skutečnost, že se KSČM může nadále opírat o značnou a stabilní (ve výkyvech i rostoucí) voličskou podporu. Smyslem tohoto textu je tedy nastínit některé základní predispozice stojící v pozadí faktu, že právě strana po roce 1989 považovaná za antisystémovou dědičku nedemokratického režimu dodnes patří k nejstabilnějším elementům české politiky.

ISSN: 1214-438X
Rok: 2014
Vydání: 12
Svazek: 2
Strana: 15
Autoři: Daniel Kunštát
Citace: Kunštát, Daniel. 2014. „Strana, která neumírá: K příčinám stability volební podpory KSČM." Naše společnost 12 (2): 15-23, http://dx.doi.org/10.13060/1214438X.2014.2.12.123.