Osobní dotazování (face to face)

Osobní dotazování je založeno na rozhovoru tazatele s respondentem na základě předem připraveného dotazníku s přesně předepsanými otázkami a většinou také možnostmi odpovědí. Osobní zapojení tazatelů do procesu sběru dat přináší zejména:

 • dosažitelnost skupin obyvatel, které nejsou snadno nebo vůbec dosažitelné jinými technikami (telefonicky, na internetu atp.);
 • zajištění reprezentativního výběru respondentů na základě předem připraveného plánu;
 • vysokou kontrolu situace dotazování (tj. např. osoby respondenta), která není možná u telefonického nebo on-line dotazování;
 • možnost realizace časově náročnějších rozhovorů, které přináší více informací;
 • využití složitějších formátů otázek a technik dotazování.

Osobní dotazování je proto technikou přinášející z metodologického hlediska nejspolehlivější výsledky, která je vhodná zejména pro zajištění vysoce spolehlivých a zároveň poměrně detailních informací o obyvatelích nebo vybraných skupinách, o jejich životní situaci i postojích, názorech, přesvědčeních nebo očekáváních. Pro osobní dotazování dlouhodobě používáme tradiční techniku PAPI (dotazování s papírovými dotazníky) a v současné době postupně zavádíme techniku CAPI (dotazování s přenosným počítačem). Osobní dotazování respondentů má v  CVVM nejdelší historii a můžeme v této oblasti nabídnout řadu variant realizace průzkumu:

 • samostatné dotazníkové šetření i zařazení menších bloků nebo samostatných otázek do omnibusového průzkumu;
 • jednorázové průzkumy k aktuálním otázkám i trendové otázky a dlouhodobé sledování vývoje díky pravidelné měsíční periodicitě omnibusového průzkumu;
 • možnost provádět výzkumy obecné populace i specializovaná šetření vybraných skupin, regionů atp.;
 • provádění kvótního i náhodného výběru respondentů.

Při realizaci osobního dotazování se opíráme o vlastní tazatelskou síť, několikastupňovou kontrolu kvality a otevřený přístup ke všem klientům.

Vlastní tazatelská síť

 • CVVM spravuje tazatelskou síť, která pokrývá všechny regiony a velikostní skupiny obcí v České republice.
 • Každý tazatel je důkladné prověřen při přijímání do tazatelské sítě, následně prochází pravidelnými školeními, případně absolvuje jednorázová školení ke speciálním projektům.

Kontrola kvality

 • U každého průzkumu je realizována vícestupňová kontrola tazatelů i získaných dat, její formy se mírně liší pro PAPI a CAPI (skrytá kontrola průběhu rozhovoru, vizuální kontrola vyplněných dotazníků, logická kontrola dat, zpětná validizace vybraných účastníků průzkumu atd.).
 • Několikanásobná kontrola dotazníku i zasílaných dokumentů minimalizuje vznik i těch sebemenších chyb.

Pro zodpovězení různorodých strategických otázek nabízíme možnost kombinování nabízených technik sběru dat.

V případě otázek, nebo máte-li zájem o vypracování nabídky, nás neváhejte kontaktovat.

Kontaktní osoba:  Mgr. Naděžda Čadová

telefonní číslo: 210 310 588

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Cenu a harmonogram projektu Vám sdělíme na požádání. Cena závisí na velikosti vzorku, délce dotazníku a cílové skupině. Zároveň ji ovlivní případné dodání databáze z Vaší strany.

PANEL4

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: