Odbornost, kvalita, nezávislost

Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., zkracuje lhůtu pro poskytování primárních datových souborů z výzkumu Naše společnost.

Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., zkracuje lhůtu pro poskytování primárních datových souborů z výzkumu Naše společnost. Primární datové soubory vznikající v rámci realizace kontinuálního dotazníkového průzkumu CVVM Naše společnost, jsou počínaje zářijovým výzkumem 2010 pro nekomerční využití dostupné dva měsíce od ukončení sběru dat. Cílem zkrácení tohoto období je co nejrychlejší zpřístupnění výstupů projektu co nejširšímu okruhu zájemců. Plné znění opatření včetně vzorů referencí je k dispozici v přiloženém souboru.