Odbornost, kvalita, nezávislost

Projekty realizované CVVM v letech - 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005-2002

Rok 2016

CIMULACT

-         Technologické centrum Akademie věd ČR, v.v.i.;  Ve Struhách 1076/27, Praha

-         Citizen and Multi-Actor Consultation on Horizon 2020

-         Reference může poskytnout Mgr. Lenka Hebáková, tel. 234 006 151, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

-         Občanská konzultace o vizích do budoucnosti s propojením společenských potřeb a technologického pokroku.

-         CVVM realizovalo rekrutaci účastníků v občanské konzultaci.

Rok 2015

Český statistický úřad

-         Český statistický úřad, Na Padesátém 3268/81, Praha

-         Reference může poskytnout Ing. Michal Novotný, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-         Zmapování veřejného mínění o Českém statistickém úřadě, jeho oblasti působení, kompetencích a důvěře v něj. CVVM realizovalo dotazníkové šetření na reprezentativním vzorku populace v rozsahu ˃ 1000 respondentů.

Index kvality života a bezpečnosti

-         Aspen Institute Prague, Palackého 740/1, Praha

-         Reference může poskytnout Maria Staszkiewicz, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

-         Příprava podkladů a analýza sekundárních dat pro vývoj Aspen indexu kvality života a Aspen indexu bezpečnosti.

Databáze 2015

-          Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Albertov 6, Praha

-          Reference může poskytnout doc. Dušan Drbohlav, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

-          CVVM realizovalo pořízení databáze sociálně-geografických ukazatelů reflektujících postoje obyvatelstva České republiky. Proběhlo dotazníkové šetření na reprezentativním vzorku populace v rozsahu ˃1000 respondentů.

Veřejné mínění o kožešinové módě

-         Svoboda zvířat, Koterovská 84, Plzeň

-         Reference může poskytnout Lucie Moravcová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

-         Výzkum postoje veřejnosti k chovu kožešinových zvířat a nákupu kožešinových výrobků. CVVM realizovalo dotazníkové šetření na reprezentativním vzorku populace v rozsahu ˃1000 respondentů.

Projekt „Generation Quoi?“

-         Rekrutace účastníků dokumentu mezinárodního projektu, který v  České republice realizuje Česká televize.

-         Reference může poskytnout Ivana Pauerová Miloševičová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

-         CVVM realizovalo rekrutaci reprezentativního vzorku české populace ve věku 18 – 34 let. Realizace probíhá v letech 2015 – 2017.

Vyrovnání se s komunistickou minulostí

-         Sociologický výzkum, prof. Roman David, Lingnan University, Department of Sociology and Social Policy, Hong Kong.

-         Reference může poskytnout prof. Roman David, Ph.D., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-         CVVM realizovalo kompletní sociologický výzkum obyvatel ČR starších 15 let zaměřený na to, jak se čeští občané vyrovnali se svou komunistickou minulostí. Výstupy: datový soubor, technická zpráva.

Komunikace a důvěra 2015

-         Sociologický výzkum, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

-         Reference může poskytnout Mgr. Martin Ďurďovič, Ph.D., tel. 210 310 592, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-        CVVM realizovalo kompletní sociologický výzkum obyvatel starších 15 let ve 4 vybraných lokalitách ČR zaměřený na postoje k plánovanému úložišti radioaktivního odpadu. Výstupy: datový soubor, technická zpráva.

Neplatné hlasy ve volbách

-        Sociologický výzkum, Katedra politologie a evropských studií, Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Křížkovského 12, Olomouc.

-        Reference může poskytnout Doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D., tel. 606 302 775, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-        CVVM realizovalo kompletní sociologický výzkum obyvatel ČR starších 15 let zaměřený na odevzdávání neplatných hlasů ve volbách. Výstupy: datový soubor, technická zpráva.

Politická a občanská participace uživatelů sociálních sítí

 -      Sociologický výzkum, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze, Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1

Reference může poskytnout PhDr. Václav Štětka, Ph.D., tel. 739 611 034, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-      CVVM realizovalo kompletní sociologický výzkum obyvatel ČR starších 15 let zaměřený na téma politické aktivity uživatelů sociálních sítí. Výstupy: datový soubor, technická zpráva.

Aktér 2014/2015

-      Sociologický výzkum, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze.

-      Reference může poskytnout doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc., tel. 221 619 679, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

-      CVVM realizovalo kompletní sociologický výzkum obyvatel ČR starších 18 let zaměřený na téma bezpečí občanů ČR a postoje k ochraně památek. Výstupy: datový soubor, technická zpráva.

nahoru ↑

Rok 2014

Profesní dráhy v české společnosti

-      Sociologický výzkum, SOÚ AV ČR, v.v.i., oddělení Lokální a regionální studia

-      Reference může poskytnout PhDr. Jiří Šafr, Ph.D., Tel. 210 310 581, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-      CVVM realizovalo kompletní sociologický výzkum obyvatel ČR starších 15 let zaměřený na profesní dráhy. Výstupy: datový soubor, technická zpráva.

Vzdělání a rodinné vztahy

-      Sociologický výzkum, SOÚ AV ČR, v.v.i., oddělení Hodnotové orientace ve společnosti a Sociologie politiky, Fakulta sociálních studií MU v Brně, Tel. 210 310 204, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-      CVVM realizovalo kompletní sociologický výzkum obyvatel ČR starších 15 let zaměřený na rodinné vztahy a vzdělanostní dráhy v české společnosti. Výstupy: datový soubor, technická zpráva.

Muži a ženy v rovnováze 2014

 -      Sociologický výzkum, SOÚ AV ČR, v.v.i. a Fórum 50

-      Reference může poskytnout PhDr. Marta Vohlídalová, Ph.D., Tel. 210 310 322, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

-      CVVM realizovalo kompletní sociologický výzkum obyvatel ČR starších 18 let zaměřený především na postoje veřejnosti k působení žen v politice. Výstupy: datový soubor, technická zpráva.

Pořízení databáze sociálněgeografických ukazatelů reflektujících postoje obyvatelstva Česka

 -      Sociologický výzkum, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 128 43 Praha 2, Albertov 6

-      Reference může poskytnout doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc., tel: +420 221 951 387, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

-      CVVM realizovalo sběr dat pro pořízení základní databáze sociálně-demografických a demografických ukazatel. Výstupy: datový soubor, technická zpráva, závěrečná zpráva, sekundární analýza dat.

Rekrutace účastníků Evropské občanské konzultace k trvale udržitelné spotřebě

 -      Rekrutace více než 100 účastníků občanské konzultace pořádané Technologickým centrem AV ČR, Ve Struhách 1076/27, 160 00 Praha 6

-      Reference může poskytnout Mgr. Lenka Hebáková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. tel.234 006 151.

-      CVVM mělo na starosti rekrutaci účastníků občanské konzultace a nábor a školení moderátorů k jednotlivým stolům.

Proměny kvality pracovního života 2014

 -      Sociologický výzkum, SOÚ ve spolupráci s Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v.v.i., Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1

-      Reference může poskytnout PhDr. Jiří Vinopal, Ph. D., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

-      CVVM realizovalo sociologický průzkum mapující postoje ekonomicky aktivních obyvatel ČR ve věku 18 až 64 let k jejich zaměstnání. Výstupy: datový soubor, závěrečná zpráva, technická zpráva.

Postoje obyvatel k bio oblečení a k investicím do penzijních fondů (2014)

-      Sociologický výzkum, Bohemia Re, s.r.o., Karla Čapka 1084/11, 500 02 Hradec Králové

-      Reference může poskytnout: Zdeněk Hausvater, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

-      CVVM realizovalo sociologický průzkum sledující postoje obyvatel k bio oblečení a k investicím do penzijních fondů. Výstupy: datový soubor, technická zpráva, tabulky třídění 1. a 2. stupně podle základních sociodemografických ukazatelů.

Informovanost veřejnosti o radioaktivních odpadech a hlubinném úložišti (2014)

-      Sociologický výzkum, Správa úložišť radioaktivních odpadů - SÚRAO, Dlážděná 6, 11000 Praha 1

-      Reference může poskytnout: RNDr. Jiří Slovák, tel. +420 221421511.

CVVM realizovalo sociologický průzkum sledující informovanost veřejnosti o radioaktivních odpadech a hlubinném úložišti. Výstupy: datový soubor, technická a závěrečná zpráva.

nahoru ↑

Rok 2013

Migrační vztahy cizinců (a domácího obyvatelstva) v Česku: koncentrační nebo difuzní procesy? (2013)

-      Sociologický výzkum, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Oddělení Lokální a regionální studia

-      Reference může poskytnout: Mgr. Josef Bernard, Ph.D., výzkumný pracovník a zástupce vedoucího oddělení Lokální a regionální studia, SOÚ AV ČR, v.v.i., tel. +420 210 310 227, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

-      CVVM realizovalo sociologický výzkum ve formě samovyplnění cizojazyčného dotazníku za přítomnosti tazatele. Výstupy: datový soubor, technická zpráva.

Kožešinová zvířata (2013)

-      Sociologický výzkum, Svoboda zvířat – Plzeň

-      Reference může poskytnout: PhDr. Lucie Moravcová, předsedkyně sdružení Svoboda zvířat Plzeň, Koterovská 84, 326 00 Plzeň.

-      CVVM realizovalo sociologický výzkum zabývající se postoji veřejnosti k ochraně zvířat. Výstupy: datový soubor, technická zpráva.

Výzkumné šetření KONEKTOR (2013)

-      Sociologický výzkum, Perfect Crowd s.r.o.

-      Reference může poskytnout: Jan Schmid, Perfect Crowd, s.r.o., Velké Kunratické 1576/3g, 148 00 Praha 4.

-      CVVM realizovalo sběr dat formou telefonického dotazování mezi firmami působícími v ČR. Výstupy: datový soubor, technická zpráva.

Politická gramotnost obyvatel ČR (2013)

-      Sociologický výzkum, Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

-      Reference může poskytnout: PhDr. Dana Pokorná, Ph.D., Moravská vysoká škola Olomouc, Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc – Hodolany.

-      CVVM realizovalo průzkum veřejného mínění na téma politické gramotnosti v České republice. Výstupy: datový soubor, technická zpráva.

Zdroje, povaha a vliv politické informovanosti (2013)

-      Sociologický výzkum, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Sociologie politiky

-      Reference může poskytnout: Pat Lyons, B.A., M.A., Ph.D., vědecký pracovník, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1.

-      CVVM realizovalo sociologický průzkum na téma politické informovanosti. Výstupy: datový soubor, technická zpráva.

Volby prezidenta v ČR 2013 (2013)

-      Sociologický výzkum, Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií

-      Reference může poskytnout: Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D., Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií, Joštova 218/10, 602 00 Brno 2.

-      CVVM realizovalo průzkum veřejného mínění na téma „Volby prezidenta v ČR 2013“.  Výstupy: datový soubor, technická zpráva.

Životní podmínky a spokojenost domácností v zemích SVE: propojení objektivních a subjektivních indikátorů (2013)

-      Sociologický výzkum, odd. Ekonomická sociologie, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

-      Reference může poskytnout: Doc. Ing. Jiří Večerník, CSc., Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

-      CVVM realizovalo dotazníkové šetření na téma životních podmínek a spokojenosti domácností v zemích SVE. Výstupy: datový soubor.

Sociální a institucionální podmíněnost rozvoje kultury a uchování kulturního dědictví v regionálním prostředí a její využití v efektivnější organizaci kulturních aktivit regionu (2013)

-      Sociologický výzkum, odd. Lokální a regionální studia, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

-      Reference může poskytnout: Mgr. Věra Patočková, M.A., SOÚ AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, tel: +420 310 310 581, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

-      CVVM realizovalo průzkum veřejného mínění na téma rozvoje kultury a kulturních aktivit v regionu. Výstupy: datový soubor, technická zpráva.

Specifikace výběrového plánu výzkumu obyvatel Prahy a návštěvníků Prahy ze Středočeského kraje (2013)

-      Sociologický výzkum, CZECH Consult, spol. s r.o.

-      Reference může poskytnout: Ing. Tomáš Matras, Ph.D., CZECH Consult, spol. s r.o.,  Zderazská 1625/65, 153 00 PRAHA 16 – Radotín.

-      CVVM realizovalo specifikaci výběrového plánu výzkumu obyvatel Prahy a návštěvníků Prahy ze Středočeského kraje. Výstupy: Specifikace výběrového plánu.

S politikem na pivo (2013)

-      Sociologický výzkum, Heineken Česká republika, a.s.

-      Reference může poskytnout: Jiří Hauptman, Head of Corporate Relations and Public Affairs, Heineken Česká republika, a.s., Office Praha, Antala Staška 38, 140 00 Praha 4, Krč.

-      CVVM realizovalo kompletní průzkum veřejného mínění mapující vztahy obyvatel ČR k pivu a k lídrům politických stran. Výstupy: datový soubor, závěrečná zpráva, technická zpráva.

Povolební studie (2013)

-      Sociologický výzkum, SOÚ AV ČR, v.v.i., Institutu komunikačních studií a žurnalistiky, Fakulta sociálních věd UK v Praze, Katedra politologie a evropských studií, FF UP v Olomouci a nadace Konrad-Adenauer-Stiftung

-      Reference může poskytnout: doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Katedra politologie a evropských studií (KPES), FF UP v Olomouci, Třída Svobody 686/26, 779 00 Olomouc, PhDr. Lukáš Linek, Ph.D., SOÚ AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, tel: +420 310 310 204, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

-      CVVM realizovalo kompletní průzkum veřejného mínění mapující volební chování českých voličů při volbách do Poslanecké sněmovny PČR 2013. Výstupy: datový soubor, technická zpráva.

Obraz Českého statistického úřadu u české veřejnosti 2013 (2013)

-      Sociologický výzkum, Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10

-      Reference může poskytnout: Michal Novotný, ředitel odboru vnější komunikace ČSÚ, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

-      CVVM realizovalo sociologický průzkum sledující postoje obyvatel k Českému statistickému úřadu. Výstupy: datový soubor, závěrečná zpráva, technická zpráva.

Pořízení základní databáze sociálně-demografických a demografických ukazatelů reflektujících postoje obyvatelstva ČR (2013)

-      Sociologický výzkum, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta

-      Reference může poskytnout: doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc., tel: +420 221 951 387, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

-      CVVM realizovalo sběr dat pro pořízení základní databáze sociálně-demografických a demografických ukazatelů reflektujících postoje obyvatelstva ČR. Výstupy: datový soubor, technická zpráva.

nahoru ↑

Rok 2012

Vývoj názorů na možnost uložení radioaktivních odpadů ve vybraných lokalitách (2012)

-      sociologický výzkum, Správa úložišť radioaktivních odpadů

-      Reference může poskytnout: RNDr. Jiří Slovák, vedoucí oddělení přípravy hlubinného úložiště, Správa úložišť radioaktivních odpadů, Dlážděná 6, 110 00 Praha 1.

-      CVVM šetřilo názory na projekt úložiště radioaktivních odpadů u obyvatel sedmi lokalit v ČR určených zadavatelem výzkumu. Výstupy: datový soubor, závěrečná zpráva z výzkumu, technická zpráva, tabulky třídění prvního a druhého stupně.

Chování lidí ve vztahu k životnímu prostředí v období finanční krize (2012)

-      sociologický výzkum, Fakulta sociálních věd UK Praha

-      Reference může poskytnout: PhDr. Ing. Petr Soukup, FSV UK, Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1.

-      CVVM realizovalo sociologický výzkum zabývající se chováním lidí ve vztahu k životnímu prostředí v období finanční krize. Výstupy: datový soubor, technická zpráva.

Informovanost veřejnosti k riziku radonu (2012)

-      Sociologický výzkum, Filozofická fakulta – katedra sociologie UK v Praze,

-      Reference může poskytnout: doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc., člen Katedry sociologie Filozofické fakulty UK, tel: +420 221 619 679,  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

-      CVVM realizovalo sociologický výzkum zabývající se informovaností veřejnosti k riziku radonu. Výstupy: datový soubor, technická zpráva.

Formování územních identit v oblastech s intenzívně přeměněnou krajinou (2012)

-      Sociologický výzkum, Přírodovědecká fakulta – katedra sociální geografie a regionálního rozvoje UK v Praze,

-      Reference může poskytnout: RNDr. Pavel Chromý, Ph.D., člen Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulty UK, tel: +420 221 951 889,  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

-      CVVM realizovalo sociologický výzkum zabývající se formování územních identit v oblastech s intenzívně přeměněnou krajinou. Výstupy: datový soubor, technická zpráva.

Dotazníkové šetření v podnikové sféře (2012)

-      Sociologický výzkum, Fakulta podnikohospodářská VŠE v Praze

-      Reference může poskytnout: Ing. Oto Potluka, Ph.D., VŠE v Praze, Fakulta podnikohospodářská, nám. Winstona Churchilla, 130 67 Praha 3 – Žižkov.

-      CVVM realizovalo sběr dat formou telefonického dotazování ve firmách působících v ČR. Výstupy: datová soubor, technická zpráva.

Dotazníkové šetření konkurenceschopnosti podnikové sféry (2012)

-      Sociologický výzkum, Fakulta podnikohospodářská VŠE v Praze

-      Reference může poskytnout: Ing. Oto Potluka, Ph.D., VŠE v Praze, Fakulta podnikohospodářská, nám. Winstona Churchilla, 130 67 Praha 3 – Žižkov.

-      CVVM realizovalo sběr dat formou telefonického dotazování ve firmách působících v ČR. Výstupy: datový soubor, technická zpráva.

Užívání sociální sítě Facebook obyvateli ČR (2012)

-      Sociologický výzkum, Fakulta sociálních věd UK v Praze, Institut komunikačních studií a žurnalistiky

-      Reference může poskytnout: PhDr. Tomáš Trampota, Ph.D., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

-      CVVM realizovalo sociologický výzkum sledující užívání sociální sítě Facebook. Výstupy: datový soubor, technická zpráva.

Prezidentská volba pro pořad OVM – speciál a Události OVM (2012)

-      Sociologický výzkum, Česká televize, Výzkum programů auditoria

-      Reference může poskytnout: Mgr. Renata Týmová, Kavčí hory, 140 70 Praha 4, tel.: +420 261 137 030.

-      CVVM realizovalo kompletní sociologický výzkum na téma prezidentských voleb v ČR. Výstupy: datový soubor, závěrečná zpráva, technická zpráva.

Sociální a institucionální podmíněnost rozvoje kultury a uchování kulturního dědictví v regionálním prostředí a její využití v efektivnější organizaci kulturních aktivit regionu (2012)

-      Sociologický výzkum, odd. Lokální a regionální studia, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

-      Reference může poskytnout: Mgr. Věra Patočková, M.A., SOÚ AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, tel: +420 310 310 581, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

-      CVVM realizovalo průzkum veřejného mínění na téma rozvoje kultury a kulturních aktivit v regionu. Výstupy: datový soubor, technická zpráva.

Chování lidí ve vztahu k životnímu prostředí v období finanční krize (2012)

-      Sociologický výzkum, Fakulta sociálních věd UK v Praze, Smetanovo nábř. 6, 11000 Praha 1

-      Reference může poskytnout: Ing. PhDr. Petr Soukup, tel. 251080245, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

CVVM realizovalo průzkum veřejného mínění na téma na téma chování lidí ve vztahu k životnímu prostředí. Výstupy: datový soubor, technická zpráva.

nahoru ↑

Rok 2011

Informovanost o HIV/AIDS (2011)

-      sociologický výzkum, Art for Life, o.s. – Lukáš Sapík, Praha

-      Reference může poskytnout: Lukáš Sapík, Masarykovo nábř.. 22, 110 00 Praha 1.

-      CVVM realizovalo sociologický výzkum o informovanosti obyvatel České republiky o HIV/AIDS, který se stal součástí celostátní kampaně proti HIV/AIDS „Dej si bacha!“. Výstupy: datový soubor, závěrečná zpráva z výzkumu, technická zpráva.

Vnímání stavební společnosti Skanska a.s. českou společností (2011)

-      sociologický výzkum, Becker & Poliakoff, s.r.o. Praha pro Skanska a.s.

-      Reference může poskytnout: Jindra Kramná, Becker & Poliakoff, s.r.o., U Prašné brány 1078/1,   110 00 Praha 1.

-      CVVM realizovalo sociologický výzkum s tématikou vnímání stavební společnosti Skanska a.s. českou veřejností po vyjádření se o společnosti politickými činiteli v médiích. Výstupy: závěrečná zpráva.

Historické vědomí v zemích Visegrádské čtyřky (2011)

-      sociologický výzkum, Inštitút pre verejné otázky, Bratislava, SR

-      Reference může poskytnout: Dr. Oľga Gyárfášová, Inštitút pre verejné otázky/Institute for Public Affairs, Baštová 5, 811 03 Bratislava, Slovensko.

-      CVVM realizovalo sociologický výzkum s tématikou historického vědomí v zemích Visegrádské čtyřky. Výstupy: datový soubor, technická zpráva.

Sociální kapitál a profesní mobilita (2011)

-      sociologický výzkum, Fakulta humanitních studií – oddělení vědy a výzkumu UK Praha

-      Reference může poskytnout: PhDr. Jiří Šafr, Ph.D. FHS UK, pracoviště oboru Historické sociologie, U Kříže 8, 158 00 Praha 5.

-      CVVM realizovalo sociologický výzkum zabývající se sociálním kapitálem a profesní mobilitou obyvatel ČR. Výstupy: datový soubor, technická zpráva.

Bezpečnost potravin ve vnímání obyvatel České republiky (2011)

-      sociologický výzkum, Ministerstvo zemědělství ČR

-      Reference může poskytnout: Ing. Jitka Götzová, Ministerstvo zemědělství ČR, Oddělení bezpečnosti potravin, Těšnov 17, 117 05 Praha 1.

-      CVVM realizovalo kompletní průzkum veřejného mínění mapující názory české veřejnosti na bezpečnost a kvalitu potravin. Výstupy: datový soubor, závěrečná zpráva z výzkumu, technická zpráva, tabulky třídění prvního a druhého stupně.

nahoru ↑

Rok 2010

Twenty years of coping with the pre-revolution times (2010)

-      sociologický výzkum, Dr. Roman David

-      Reference může poskytnout: Dr Roman David, School of Geography, Politics & Sociology, Newcastle University, NE1 7RU Newcastle, UK, Tel. +44-191-222-7743, Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

-      CVVM se podílelo na mezinárodním šetření průzkumu veřejného mínění mapujícího názory na vyrovnávání se obyvatel s předlistopadovou minulostí v ČR. Výstupy: datový soubor, technická zpráva.

Němčina v Čechách (2010)

-      sociologický výzkum, ISEA pro Goethe institut Prague

-      Reference může poskytnout: Ing. Tomáš Jelínek, ISEA, K Červenému vrchu 6/101, 160 00 Praha 6.

-      CVVM realizovalo sociologický výzkum s tématikou vztahu obyvatel České republiky k německému jazyku. Výstupy: datový soubor, technická zpráva.

Povolební výzkum (2010)

-      sociologický výzkum, Sociologický ústav AV ČR

-      Reference může poskytnout: doc. Tomáš Lebeda, Ph.D., PhDr. Lukáš Linek, Ph.D., Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1.

-      CVVM realizovalo kompletní průzkum mapující politické postoje a volební chování v souvislosti s volbami do PS PČR v roce 2010. Výstupy: datový soubor, technická zpráva.

nahoru ↑

Rok 2009

BOZP a rizikové faktory pracovníků nad 50 let (2009)

-      sociologický výzkum, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i

-      Reference může poskytnout: ing. Lenka Svobodová, Výzkumný ústav bezpečnosti práce,  Jeruzalémská 9, 116 52  Praha 1.

-      CVVM realizovalo kompletní sociologický výzkum mapující problematiku kvality pracovního života a bezpečnosti práce u pracovníků nad 50 let. Výstupy: datový soubor, závěrečná zpráva z výzkumu, technická zpráva, tabulky třídění prvního a druhého stupně.

Obraz Českého statistického úřadu u české veřejnosti (2009)

-      sociologický výzkum, Český statistický úřad

-      Reference může poskytnout: Ing. Petra Kuncová, Vrchní ředitelka Sekce analýz a diseminace, Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10, tel.: 274 051 111 (ústředna).

-      CVVM realizovalo kompletní průzkum veřejného mínění mapující názory české veřejnosti na ČSÚ, důvěru a povědomí Čechů v tuto instituci apod. Výstupy: datový soubor, závěrečná zpráva z výzkumu, technická zpráva, tabulky třídění prvního a druhého stupně.

Stres na pracovišti (2009)

-      sociologický výzkum, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i

-      Reference může poskytnout: ing. Lenka Svobodová, Výzkumný ústav bezpečnosti práce,  Jeruzalémská 9, 116 52  Praha 1.

-      CVVM realizovalo kompletní sociologický výzkum zaměstnanců v ČR s tématikou stresu na pracovišti. Výstupy: datový soubor, závěrečná zpráva z výzkumu, technická zpráva, tabulky třídění prvního a druhého stupně.

Trust in Modern Society (2009)

-      sociologický výzkum, Chuo University

-      Reference může poskytnout: prof. Masamichi Sasaki, Chuo University. 742-1 Higashinakano Hachioji-shi, Tokyo 192-0393 Japan, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-      CVVM realizovalo sociologický výzkum s tématikou důvěry v moderní společnosti. Výstupy: datový soubor, technická zpráva.

nahoru ↑

Rok 2008

Attitudes of Czech Citizens to Drugs (2008)

-      průzkum veřejného mínění, Hungarian Civil Liberties Union

-      Reference může poskytnout: Robert Veverka, 28, Víg Street, 1084 Budapest.

-      CVVM se vlastním průzkumem veřejného mínění podílelo na mezinárodním výzkumném projektu s tematikou tolerance k užívání návykových látek. Výstupy: datový soubor, technická zpráva, závěrečná zpráva.

Svatba jako tradiční řešení rodinných vztahů (2007 – 2008)

-      sociologický výzkum, Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.

-      Reference může poskytnout: doc. Lydia Petráňová, CSc. Na Florenci 3, 110 00 Praha 1

-      CVVM realizovalo kompletní sociologický výzkum sledující pojetí a význam svatby v současné české společnosti. Výstupy: datový soubor, technická zpráva, závěrečná zpráva.

Mediální výchova v současné české rodině (2007 – 2008)

-      sociologický výzkum, Fakulta Sociálních věd UK

-      Reference může poskytnout: Mgr. Zdeněk Sloboda, U Kříže 8, 158 00 Praha 5 – Jinonice.

-      CVVM realizovalo sociologický výzkum s tematikou mediální výchovy v současné české společnosti. Výstupy: datový soubor, technická zpráva.

Obraz Českého statistického úřadu u české veřejnosti (2008)

-      sociologický výzkum, Český statistický úřad

-      Reference může poskytnout: Ing. Petra Kuncová, Vrchní ředitelka Sekce analýz a diseminace, Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10, tel.: 274 051 111 (ústředna).

-      CVVM realizovalo kompletní průzkum veřejného mínění mapující názory české veřejnosti na ČSÚ, důvěru a povědomí Čechů v tuto instituci apod. Výstupy: datový soubor, závěrečná zpráva z výzkumu, technická zpráva, tabulky třídění prvního a druhého stupně.

nahoru ↑

Rok 2007

Názory občanů na úřad Kanceláře veřejného ochránce práv (2007)

-      sociologický výzkum, Kancelář veřejného ochránce práv

-      Reference může poskytnout: PhDr. Marcela Horáková, tisková mluvčí veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno, tel.: (+420) 542 542 784, e-mail.: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

-      CVVM realizovalo kompletní sociologický výzkum mapující názory veřejnosti na kancelář veřejného ochránce práv. Výstupy: datový soubor, závěrečná zpráva z výzkumu, technická zpráva, tabulky třídění prvního a druhého stupně, prezentace výsledků zadavateli.

Reforma veřejných financí (2007)

-      sociologický výzkum, Úřad Vlády ČR

-      Reference může poskytnout: Jan Novák, vedoucí úřadu vlády, Úřad Vlády ČR, Nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1, telefon: 224 002 111, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-      CVVM realizovalo kompletní průzkum veřejného mínění mapující názory české veřejnosti na reformu veřejných financí, představenou Vládou ČR. Výstupy: datový soubor, závěrečná zpráva z výzkumu, technická zpráva, tabulky třídění prvního a druhého stupně.

Lustration Systems and their Political Effects (2007)

-      sociologický výzkum, Dr. Roman David

-      Reference může poskytnout: Dr Roman David, School of Geography, Politics & Sociology Newcastle University, NE1 7RU Newcastle, UK, Tel. +44-191-222-7743, Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

-      CVVM se podílelo na mezinárodním šetření průzkumu veřejného mínění mapujícího názory na lustrační politiku postkomunistických zemí. Výstupy: datový soubor, technická zpráva.

Veřejné mínění v lokalitách zvažovaných pro zřízení úložiště radioaktivních odpadů (2007)

-      sociologický výzkum, Správa úložišť radioaktivních odpadů

-      Reference může poskytnout: ing. Vítězslav Duda, MBA, ředitel, Správa úložišť radioaktivních odpadů, Dlážděná 6, 110 00 Praha 1, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 221 421 526

-      CVVM šetřilo názory na zřízení úložiště radioaktivního odpadu u obyvatel sedmi lokalit určených zadavatelem výzkumu a uskutečnilo výzkum veřejného mínění k tematice nakládání s radioaktivním odpadem. Výstupy: datový soubor, závěrečná zpráva z výzkumu, technická zpráva, tabulky třídění prvního a druhého stupně.

Values in Post-Communist Countries (2007)

-      průzkum veřejného mínění, FOCUS, s.r.o., Bratislava, Slovensko

-      Reference může poskytnout: Ivan Dianiška, ředitel, FOCUS, s.r.o., Grosslingová EU, 811 09 Bratislava, SR, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 00421/2 52931366

-      CVVM zkoumalo hodnotové orientace české veřejnosti v rámci mezinárodního srovnávacího výzkumu zaštítěného International Republican Institute. Výstupy: datový soubor, technická zpráva, tabulky třídění prvního a druhého stupně.

Obraz Českého statistického úřadu u české veřejnosti (2007)

-      sociologický výzkum, Český statistický úřad

-      Reference může poskytnout: Ing. Petra Kuncová, Vrchní ředitelka Sekce analýz a diseminace, Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10, tel.: 274 051 111 (ústředna).

-      CVVM realizovalo kompletní průzkum veřejného mínění mapující názory české veřejnosti na ČSÚ, důvěru a povědomí Čechů v tuto instituci apod. Výstupy: datový soubor, závěrečná zpráva z výzkumu, technická zpráva, tabulky třídění prvního a druhého stupně.

nahoru ↑

Rok 2006

Obraz Českého statistického úřadu u české veřejnosti (2006)

-      sociologický výzkum, Český statistický úřad

-      Reference může poskytnout: Ing. Petra Kuncová, Vrchní ředitelka Sekce analýz a diseminace, Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10, tel.: 274 051 111 (ústředna).

-      CVVM realizovalo kompletní průzkum veřejného mínění mapující názory české veřejnosti na ČSÚ, důvěru a povědomí Čechů v tuto instituci apod. Výstupy: datový soubor, závěrečná zpráva z výzkumu, technická zpráva, tabulky třídění prvního a druhého stupně.

Postavení žen v politice očima české veřejnosti (2006)

-      sociologický výzkum, Fórum 50 %

-      Reference může poskytnout: Lenka Bennerová, ředitelka, Občanské sdružení Fórum 50 %, Feřtekova 540/21, 182 00 Praha 8.

-      CVVM realizovalo kompletní průzkum veřejného mínění mapující názory české veřejnosti na postavení žen v české politice, rovnost šancí mužů a žen zastávat politické funkce, zavedení kvót pro muže a ženy v případě volených funkcí atd. Výstupy: datový soubor, závěrečná zpráva z výzkumu, technická zpráva, tabulky třídění prvního a druhého stupně.

Povolební výzkum (2006)

-      sociologický výzkum, Sociologický ústav AV ČR

-      Reference může poskytnout: doc. Tomáš Lebeda, Ph.D., PhDr. Lukáš Linek, Ph.D., Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1.

-      CVVM realizovalo kompletní průzkum mapující politické a postoje a volební chování v souvislosti s volbami do PS PČR v roce 2006. Výstupy: datový soubor, technická zpráva.

Názory občanů na úřad Kanceláře veřejného ochránce práv (2006)

-      sociologický výzkum, Kancelář veřejného ochránce práv

-      Reference může poskytnout: PhDr. Marcela Horáková, tisková mluvčí veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno, tel.: (+420) 542 542 784, e-mail.: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

-      CVVM realizovalo kompletní sociologický výzkum mapující názory veřejnosti na kancelář veřejného ochránce práv. Výstupy: datový soubor, závěrečná zpráva z výzkumu, technická zpráva, tabulky třídění prvního a druhého stupně, prezentace výsledků zadavateli.

nahoru ↑

Rok 2005 - 2002

Eurobarometer (2002 – 2004)

-      kontinuální výzkum veřejného mínění, Evropská komise, Gallup Organization (03/2002, 09/2002, 03/2003, 05/2003, 06/2003, 10/2003, 11/2003, 02/2004)

-      CVVM sestavilo výběrový plán, provedlo sběr dat, zajistilo technické zpracování dat a vytvoření datového souboru ve formátu SPSS. Výstupy: datový soubor, technická zpráva, zpráva o průběhu šetření.

New Europe Barometer (2004)

-      sociologický výzkum, prof. Richard Rose, University od Strathclyde

-      Reference může poskytnout: Prof. Richard Rose, Centre for Study of Public Policy, University od Strathclyde, Glasgow G1 1HX Scotland, tel.: +44 141 548 3217; e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

-      CVVM připravilo design výběru, sestavilo výběrový plán, provedlo sběr dat, pořízení datového souboru, zajistilo technické zpracování dat a vytvoření datového souboru ve formátu SPSS. Výstupy: datový soubor, technická zpráva, zpráva o průběhu šetření.

Bezpečnost potravin pohledem spotřebitele (2005)

-      sociologický výzkum, Ministerstvo zemědělství ČR

-      Reference může poskytnout: Ing. Kamila Grulichová, Ministerstvo zemědělství ČR, Oddělení bezpečnosti potravin, Těšnov 17, 117 05 Praha 1, tel.: 221 811 111.

-      CVVM realizovalo kompletní průzkum veřejného mínění mapující názory české veřejnosti na bezpečnost potravin, zdravotní nezávadnost a jakost potravin apod. Výstupy: datový soubor, závěrečná zpráva z výzkumu, technická zpráva, tabulky třídění prvního a druhého stupně.

Faktory a indikátory trendů vědecko-technického rozvoje a společensko-ekonomických změn a jejich dopady do vývoje BOZP (2005)

-      sociologický výzkum, Výzkumný ústav bezpečnosti práce

-      Reference může poskytnout: ing. Lenka Svobodová, Výzkumný ústav bezpečnosti práce,  Jeruzalémská 9, 116 52  Praha 1.

-      CVVM realizovalo kompletní sociologický výzkum mapující problematiku kvality pracovního života v souvislosti s bezpečností práce. Výstupy: datový soubor, závěrečná zpráva z výzkumu, technická zpráva, tabulky třídění prvního a druhého stupně.

nahoru ↑