Za předpokladu, že ns 1611 je povinný, byly nalezeny tyto výsledky.

 • Občané o odsunu a Benešových dekretech – listopad 2016

  NS_1611 V listopadovém reprezentativním šetření se CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., věnovalo problematice poválečného odsunu sudetských Němců a tzv. Benešových dekretů, jež kromě jiného vytvořily právní rámec odsunu. Šetření konkrétně zjišťovalo, zda občané...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/2131-obcane-o-odsunu-a-benesovych-dekretech-listopad-2016
 • Daně z pohledu veřejného mínění – listopad 2016

  NS_1611 Listopadové šetření CVVM se v krátkosti dotklo progresivního zdaňování příjmů a složitosti daňového systému. Konkrétně zjišťovalo, co veřejnost soudí o výši daní, pokud jde o lidi s vysokými, s průměrnými a s nízkými příjmy. Zobrazit všechny...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/2129-dane-z-pohledu-verejneho-mineni-listopad-2016
 • Názory občanů na úroveň sociálního zabezpečení v ČR a alokaci veřejných prostředků – listopad 2016

  NS_1611 V listopadu 2016 zařadilo CVVM do svého pravidelného šetření jako každý rok blok otázek týkajících se sociální politiky. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/socialni-politika/2128-nazory-obcanu-na-uroven-socialni-zabezpeceni-v-cr-a-alokace-verejnych-prostredku-listopad-2016
 • Sympatie české veřejnosti k některým zemím – listopad 2016

  V rámci listopadového šetření CVVM předložilo svým respondentům otázku, jak sympatické či nesympatické jsou jim některé země. Dotázaní svoje postoje vyjadřovali na pětibodové škále s krajními hodnotami „velmi sympatická“ a „velmi nesympatická“....

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/2127-sympatie-ceske-verejnosti-k-nekterym-zemim-listopad-2016
 • Priority ve financování jednotlivých oblastí sociální politiky – listopad 2016

  V listopadovém výzkumu byla zjišťována priorita, kterou by podle respondentů měly mít jednotlivé oblasti sociální politiky při financování ze státního rozpočtu. V tomto případě měli respondenti z deseti vybraných oblastí sestavit pořadí, přičemž na...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/socialni-politika/2126-priority-ve-financovani-jednotlivych-oblasti-socialni-politiky-listopad-2016
 • Spokojenost s životem – listopad 2016

  V rámci listopadového šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., položilo všem respondentům otázku: „Jak jste celkově spokojen se svým životem? Jste velmi spokojen, spíše spokojen, ani spokojen, ani nespokojen,...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/2124-spokojenost-s-zivotem-listopad-2016
 • Obavy a příprava na důchod – listopad 2016

  NS_1611 V rámci listopadového výzkumu CVVM SOU AV ČR v.v.i., dotazovalo občany České republiky na téma finančního zajištění ve stáří. Otázky byly zaměřeny nejen na subjektivní obavu z budoucího nedostatku ekonomických zdrojů či důvěru v zaopatření...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/socialni-politika/2123-obavy-a-priprava-na-duchod-listopad-2016
 • Občané o vztazích ČR s některými zeměmi - listopad 2016

  NS_1611 V listopadu CVVM položilo respondentům otázku, jak hodnotí vztahy ČR s některými zeměmi. Hodnocení vztahů k okolním státům CVVM srovnatelným způsobem sleduje již od roku 2000, od roku 2008 je výběr doplňován i o některé další státy významné v...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/2121-obcane-o-vztazich-cr-s-nekterymi-zememi-listopad-2016
 • Názory české veřejnosti na stav důchodového systému ČR - listopad 2016

  NS_1611 V listopadu 2016 byly do pravidelného výzkumu CVVM Naše společnost zařazeny otázky týkající se důchodového systému v České republice. Nejprve dotázaní hodnotili, zda jsou ve stávajícím systému potřebné změny, nebo nejsou. Dále se respondenti...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/socialni-politika/2119-nazory-ceske-verejnosti-na-stav-duchodoveho-systemu-cr-listopad-2016
 • Občané o důchodovém systému – listopad 2016

  NS_1611 V rámci svého listopadového šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v. v. i., zaměřilo na některé otázky spojené s důchodovým systémem a reformou penzí. V rámci tohoto tematického bloku pak byly respondentům předloženy tři...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/socialni-politika/2118-obcane-o-duchodovem-systemu-listopad-2016
 • Názory české veřejnosti na sociální zabezpečení – listopad 2016

  NS_1611 V listopadu 2016 byly do pravidelného výzkumu CVVM Naše společnost zařazeny otázky týkající se sociální politiky. Otázky zjišťovaly názorové rozložení české veřejnosti ve vztahu k zapojení státu a samotných občanů do financování sféry sociální...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/socialni-politika/2117-nazory-ceske-verejnosti-na-socialni-zabezpeceni-listopad-2016
 • Důvěra ústavním institucím v listopadu 2016

  NS_1611 V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v listopadu 2016 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním institucím. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/2116-duvera-ustavnim-institucim-v-listopadu-2016
 • Stranické preference a volební model v listopadu 2016

  V šetření realizovaném v listopadu 2016 CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy informací: stranické preference a volební model....

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/2114-stranicke-preference-a-volebni-model-v-listopadu-2016

1 nalezených - 13 z 13