Za předpokladu, že ns 1811 je povinný, byly nalezeny tyto výsledky.

 • Voliči a strany a politická orientace občanů – listopad 2018

  NS_1811 CVVM Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., do svého listopadového šetření zařadilo blok otázek týkající se vztahu voličů k preferovaným politickým stranám. Otázky zjišťovaly jednak intenzitu vztahu (sílu vazby) k preferované straně, jednak...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/4799-volici-a-strany-a-politicka-orientace-obcanu-listopad-2018
 • Občané o důchodovém systému – listopad 2018

  NS_1811 V rámci svého listopadového šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v. v. i., zaměřilo na některé otázky spojené s důchodovým systémem a reformou penzí. V rámci tohoto tematického bloku pak byly respondentům předloženy tři...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/socialni-politika/4787-obcane-o-duchodovem-systemu-listopad-2018
 • Češi a spoření na důchod - listopad 2018

  NS_1811 V rámci listopadového výzkumu CVVM SOU AV ČR v.v.i., dotazovalo občany České republiky na téma finančního zajištění ve stáří. Otázky byly zaměřeny nejen na subjektivní obavu z budoucího nedostatku ekonomických zdrojů či důvěru v zaopatření...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/socialni-politika/4785-cesi-a-sporeni-na-duchod-listopad-2018
 • Názory české veřejnosti na stav důchodového systému ČR – listopad 2018

  NS_1811 V listopadu 2018 byly do pravidelného výzkumu CVVM Naše společnost zařazeny otázky týkající se důchodového systému v České republice. Nejprve dotázaní hodnotili potřebu změny důchodového systému. Dále se respondenti vyjadřovali, která vybraná...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/socialni-politika/4783-nazory-ceske-verejnosti-na-stav-duchodoveho-systemu-cr-listopad-2018
 • Daně z pohledu veřejného mínění – listopad 2018

  NS_1811 Listopadové šetření CVVM se v krátkosti dotklo progresivního zdaňování příjmů a složitosti daňového systému. Konkrétně zjišťovalo, co veřejnost soudí o výši daní, pokud jde o lidi s vysokými, s průměrnými a s nízkými příjmy, dále zkoumalo...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/4781-dane-z-pohledu-verejneho-mineni-listopad-2018
 • Názory občanů na úroveň sociálního zabezpečení v ČR a alokaci veřejných prostředků – listopad 2018

  NS_1811 V listopadu 2018 zařadilo CVVM do svého pravidelného šetření jako každý rok blok otázek týkajících se sociální politiky. V rámci tohoto bloku jsme se ptali na to, v jaké míře je podle občanů České republiky zajištěno sociální zabezpečení v...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/socialni-politika/4779-nazory-obcanu-na-uroven-socialniho-zabezpeceni-v-cr-a-alokaci-verejnych-prostredku-listopad-2018
 • Priority ve financování jednotlivých oblastí sociální politiky – listopad 2018

  NS_1811 V listopadovém výzkumu byla zjišťována priorita, kterou by podle respondentů měly mít jednotlivé oblasti sociální politiky při financování ze státního rozpočtu. V tomto případě měli respondenti z deseti vybraných oblastí sestavit pořadí,...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/socialni-politika/4777-priority-ve-financovani-jednotlivych-oblasti-socialni-politiky-listopad-2018
 • Názory české veřejnosti na sociální zabezpečení – listopad 2018

  NS_1811 V listopadu 2018 byly do pravidelného výzkumu CVVM Naše společnost zařazeny otázky týkající se sociální politiky. Otázky zjišťovaly názorové rozložení české veřejnosti na rozdělení odpovědnosti za sociální zabezpečení mezi občany a stát, na...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/socialni-politika/4773-nazory-ceske-verejnosti-na-socialni-zabezpeceni-listopad-2018
 • Názory veřejnosti na důvody vstupu do politické strany – listopad 2018

  NS_1811 Součástí listopadového výzkumu CVVM bylo i téma stranických identifikací a politické participace. V rámci tohoto bloku jsme se mimo jiné zajímali o názory veřejnosti na to, proč lidé vstupují do politických stran a účastní se jejich aktivit a...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/4775-nazory-verejnosti-na-duvody-vstupu-do-politicke-strany-listopad-2018
 • Důvěra k vybraným institucím veřejného života – listopad 2018

  NS_1811 V listopadu 2018 byla součástí pravidelného šetření CVVM otázka zjišťující důvěru občanů ve vybrané společenské instituce. Tato otázka se opakuje dvakrát ročně, na jaře a na podzim. Největší důvěře ze zkoumaných veřejných institucí se těší...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/politicke-ostatni/4771-duvera-k-vybranym-institucim-verejneho-zivota-listopad-2018
 • Postoje obyvatel České republiky k politickým stranám – listopad 2018

  NS_1811 V listopadovém šetření CVVM Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., položilo baterii otázek týkajících se fungování politických stran v České republice. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/4769-postoje-obyvatel-ceske-republiky-k-politickym-stranam-listopad-2018
 • Důvěra stranickým představitelům – listopad 2018

  NS_1811 CVVM Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., v listopadovém šetření zjišťovalo, zda dotázaní důvěřují vybraným politikům. Předložený seznam obsahoval jména 18 čelných představitelů stran zastoupených v Poslanecké sněmovně PČR. Do výzkumu byli...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/4767-duvera-stranickym-predstavitelum-listopad-2018
 • Důvěra ústavním institucím v listopadu 2018

  NS_1811 V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v listopadu 2018 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním institucím. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/4765-duvera-ustavnim-institucim-v-listopadu-2018
 • Volební model v listopadu 2018

  NS_1811 V šetření realizovaném v listopadu 2018 CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy informací: volební model a stranické...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/4761-volebni-model-v-listopadu-2018

1 nalezených - 14 z 14