Za předpokladu, že ns 1905 je povinný, byly nalezeny tyto výsledky.

 • Znalost a hodnocení jaderné fúze – květen 2019

  NS_1905 V květnu 2019 byl ve výzkumu Naše společnost každoroční blok otázek na téma energetiky mimořádně rozšířen o některé speciální otázky. Jeho součástí byly také otázky týkající se jaderné fúze jako jednoho z potenciálních zdrojů energie, na nějž...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ekologie/5003-znalost-a-hodnoceni-jaderne-fuze-kveten-2019
 • Veřejnost o jaderné energetice – květen 2019

  NS_1905 V květnu 2019 byl do pravidelného výzkumu Naše společnost zařazen blok otázek věnovaných problematice energetiky. Výzkum zjišťoval, zda by se podle mínění veřejnosti měl podíl jaderné energie na produkci elektřiny u nás do budoucna zvyšovat,...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ekologie/5001-verejnost-o-jaderne-energetice-kveten-2019
 • Veřejnost o vývoji spotřeby elektrické energie, možnostech nahrazení klasických zdrojů při její výrobě – květen 2019

  NS_1905 V květnu 2019 byl do pravidelného výzkumu Naše společnost zařazen blok otázek věnovaných problematice energetiky. Výzkum se zabýval tím, jak se bude do budoucna vyvíjet spotřeba elektrické energie u nás a zda je či není možné nahradit výrobu...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ekologie/4999-verejnost-o-vyvoji-spotreby-elektricke-energie-moznostech-nahrazeni-klasickych-zdroju-pri-jeji-vyrobe-kveten-2019
 • Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků – květen 2019

  NS_1905 V květnovém šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění dotazovalo sadu otázek týkajících se postojů české veřejnosti k přijímání uprchlíků a k situaci spojené s migrační krizí. Dotazovaní konkrétně vyjadřovali své postoje k přijímání uprchlíků...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/4970-postoj-ceske-verejnosti-k-prijimani-uprchliku-kveten-2019
 • Hodnocení ochrany životního prostředí – květen 2019

  NS_1905 V květnovém šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., věnovalo tématu ochrany životního prostředí v České republice. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ekologie/4968-hodnoceni-ochrany-zivotniho-prostredi-kveten-2019
 • Hodnocení stavu životního prostředí – květen 2019

  NS_1905 V rámci květnového šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR zabývalo problematikou životního prostředí. Respondenti byli dotazováni na to, jak jsou spokojeni či nespokojeni se stavem životního prostředí v České republice a v...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ekologie/4966-hodnoceni-stavu-zivotniho-prostredi-kveten-2019
 • Názory občanů na drogy – květen 2019

  NS_1905 Květnové šetření CVVM se zaměřilo na problematiku drog a jejich vnímání českou veřejností. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/negativni-jevy-bezpecnost/4964-nazory-obcanu-na-drogy-kveten-2019
 • Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek – květen 2019

  NS_1905 V květnovém šetření dotazovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění sadu otázek týkajících se postojů veřejnosti ke konzumaci návykových látek. Dotázaní hodnotili, do jaké míry považují za přijatelnou konzumaci některých návykových látek,...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/negativni-jevy-bezpecnost/4962-postoj-verejnosti-ke-konzumaci-vybranych-navykovych-latek-kveten-2019
 • Postoje občanů k trestu smrti – květen 2019

  NS_1905 Centrum pro výzkum veřejného mínění zkoumalo v květnovém šetření postoje českých občanů k trestu smrti. Položené otázky se týkaly jednak obecného názoru na to, zda by trest smrti v České republice měl existovat, nebo neměl existovat, jednak...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/negativni-jevy-bezpecnost/4960-postoje-obcanu-k-trestu-smrti-kveten-2019
 • Veřejné mínění o interrupci, eutanazii a prostituci – květen 2019

  NS_1905 V květnu 2019 se Centrum pro výzkum veřejného mínění v rámci pravidelného výzkumného šetření zajímalo o názory veřejnosti na otázky, které lze z morálního hlediska považovat za kontroverzní. Konkrétně se dotazovaní občané vyjadřovali k tématu...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/4958-verejne-mineni-o-interrupci-eutanazii-a-prostituci-kveten-2019
 • Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – květen 2019

  NS_1905 V květnovém šetření CVVM SOÚ AV ČR položilo všem dotázaným dvě otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v ČR a hodnocení životní úrovně jejich domácností. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/4954-obcane-o-hospodarske-situaci-cr-a-o-zivotni-urovni-svych-domacnosti-kveten-2019
 • Důvěra vrcholným ústavním činitelům – květen 2019

  NS_1905 CVVM Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., v květnovém šetření zjišťovalo, zda dotázaní důvěřují vybraným vrcholným politikům. Předložený seznam tentokrát obsahoval jména třiceti čelných ústavních činitelů. Do výzkumu byli zařazeni prezident,...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/4946-duvera-vrcholnym-ustavnim-cinitelum-kveten-2019
 • Postoje veřejnosti k právům homosexuálů – květen 2019

  NS_1905 V květnu 2019 byl do pravidelného šetření Naše společnost zařazen blok otázek týkající se tolerance české společnosti vůči homosexuálně orientovaným ženám a mužům. Zároveň byly zjišťovány postoje občanů k tomu, zda by lidé s homosexuální...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/4944-postoje-verejnosti-k-pravum-homosexualu-kveten-2019
 • Důvěra ústavním institucím v květnu 2019

  NS_1905 V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR byla v květnu 2019 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním institucím. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/4942-duvera-ustavnim-institucim-v-kvetnu-2019
 • Hodnocení činnosti ministerstev – květen 2019

  NS_1905 V květnu 2019 byla do pravidelného výzkumu Naše společnost zařazena otázka, ve které respondenti na škále odpovídající školnímu známkování hodnotili působení jednotlivých ministerstev, Úřadu vlády a Kanceláře prezidenta republiky v uplynulých...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/4938-hodnoceni-cinnosti-ministerstev-kveten-2019
 • Volební model v květnu 2019

  NS_1905 V šetření realizovaném v květnu 2019 CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy informací: volební model a stranické preference....

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/4934-volebni-model-v-kvetnu-2019

1 nalezených - 16 z 16