Realizované projekty

Projekty realizované CVVM v letech - 2019, 2018, 2017, 2016,2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005-2002

 Rok 2019

Povědomí české veřejnosti o Fondech EHP a Norska

Zadavatel: Odbor 58 – Mezinárodní vztahy, Centrum pro zahraniční pomoc, Oddělení přípravy a koordinace, Ministerstvo financí ČR, Letenská 15, 118 10 Praha 1

Reference může poskytnout Ing. Radana Dvořáková, DiS., tel: 257 044 576, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

CVVM realizovalo kompletní sociologický výzkum obyvatel ČR na reprezentativním vzorku cca 1000 respondentů starších 15 let, který se zaměřil na povědomí české veřejnosti o Fondech EHP a Norska. Výstupy: závěrečná analytická zpráva v češtině a angličtině, datový soubor, technická zpráva.

 

Kvalita pracovního života žen 2019                                                             

Zadavatel: Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v.v.i., Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1

Reference může poskytnout Ing. Lenka Svobodová, tel.: +420 221 015 870, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

CVVM realizovalo kompletní sociologický výzkum obyvatel ČR na reprezentativním vzorku více než 1 200 ekonomicky aktivních žen starších 18 let zaměřený na hodnocení pracovního života, spokojenost s prací, pracovní podmínky apod. Výstupy: datový soubor, technická zpráva, závěrečná analytická zpráva.

 

Inovace z pohledu české veřejnosti (pro projekt TA ČR „Nápady do praxe“)

Zadavatel: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1

Reference může poskytnout Ondřej Presperín, tel.: +420 736 740 474, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

CVVM realizovalo kompletní sociologický výzkum obyvatel ČR na reprezentativním vzorku cca 1000 respondentů starších 15 let, který se zaměřil na osobní zkušenosti s inovacemi, vstřícnost zaměstnavatelům k inovačním snahám pracovníků, důvody nedostatku inovací v podnicích apod. Výstupy: závěrečná analytická zpráva, datový soubor, technická zpráva.

 

Kvalita pracovního života 2019 (pro projekt TA ČR „Optimalizace metody sběru dat pro zvýšení kvality a efektivity Indikátoru subjektivní kvality pracovního života (SQWLi)“)

Zadavatel: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1

Reference může poskytnout PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D., tel.: +420 221619681, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

CVVM realizovalo kompletní sociologický výzkum obyvatel ČR na reprezentativním vzorku více než 900 ekonomicky aktivních respondentů starších 18 let, který se zaměřil na kvalitu jejich pracovního života. Výstupy: datový soubor, technická zpráva.

 

Názory české populace na chov a drezúru zvířat v cirkusech

Zadavatel: Svoboda zvířat, Bzenecká 1054/1, 323 00 Plzeň

Reference může poskytnout Lucie Hemrová, tel.: + 420 720 415 887, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Výzkum postoje veřejnosti k chovu a drezúře zvířat v cirkusech. CVVM realizovalo dotazníkové šetření na reprezentativním vzorku populace v rozsahu cca 1000 respondentů. Výstupy: závěrečná analytická zpráva, datový soubor, technická zpráva.

 

Rozvoj kvality pracovního života 2019 (pro projekt TA ČR „Podmı́nky a zdroje pro udržitelný rozvoj kvality pracovnı́ho života v ČR v éře nastupujı́cı́ průmyslové revoluce“)

Zadavatel: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1

Reference může poskytnout PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D., tel.: +420 221619681, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

CVVM realizovalo kompletní sociologický výzkum obyvatel ČR na reprezentativním vzorku více než 2 000 ekonomicky aktivních respondentů starších 18 let, který se zaměřil na kvalitu jejich pracovního života. Výstupy: datový soubor, technická zpráva.

 

Proměny pracovního života 2019 (pro projekt TA ČR „Optimalizace metody sběru dat pro zvýšení kvality a efektivity Indikátoru subjektivní kvality pracovního života (SQWLi)“)

Zadavatel: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1

Reference může poskytnout PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D., tel.: +420 221619681, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

CVVM realizovalo kompletní sociologický výzkum obyvatel ČR na reprezentativním vzorku více než 1 500 respondentů starších 18 let, který se zaměřil na kvalitu a proměny jejich pracovního života a optimalizaci metody měření kvality pracovního života. Výstupy: datový soubor, technická zpráva.

 

Vnímání značky Akademie věd ČR

Zadavatel: Středisko společných činností, v.v.i., Národní 1009/3, 110 00 Praha 1

Reference může poskytnout Ing. Michaela Seidlová, tel.: 221 403 886, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

CVVM realizovalo kompletní sociologický výzkum obyvatel ČR na reprezentativním vzorku více než 1000 respondentů starších 15 let, který se zaměřil na postoje české veřejnosti k Akademii věd a její činnosti. Výstupy: závěrečná analytická zpráva, datový soubor, technická zpráva.

 

FF UK 2019

Zadavatel: Katedra sociologie Filozofická fakulta UK v Praze, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

Reference může poskytnout PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D., tel.: +420 221619681, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

CVVM realizovalo kompletní multitematický sociologický výzkum obyvatel ČR starších 18 let na vzorku více než 1 000 respondentů starších 18 let zaměřený na názory a postoje českých občanů k různým celospolečenským otázkám. Výstupy: datový soubor, technická zpráva.

 

„Pilotní“ šetření ISSP Zdraví

Zadavatel: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1

Reference může poskytnout Mgr. Jiří Krejčí, Ph.D., tel.: +420 210 310 231, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

CVVM realizovalo kompletní sociologický výzkum obyvatel ČR na reprezentativním vzorku více než 1 000 respondentů starších 15 let za účelem ověření výzkumného nástroje pro následující vlny mezinárodního šetření ISSP. Výstupy: datový soubor, technická zpráva.

 

Výzkum veřejného mínění k problematice dezinformací

Zadavatel: Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

Reference může poskytnout JUDr. Benedikt Vangeli, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

CVVM realizovalo kompletní sociologický výzkum obyvatel ČR na reprezentativním vzorku více než 1000 respondentů starších 15 let, který se zaměřil na postoje společnosti k různým tvrzením a penetrace společnosti vybranými dezinformačními narativy. Výstupy: závěrečná analytická zpráva, datový soubor, technická zpráva.

 

Obraz ČSÚ u české veřejnosti 2019

Zadavatel: Český statistický úřad, Na Padesátém 3268/81, 100 82 Praha 10

Reference může poskytnout: Michal Novotný, ředitel odboru vnější komunikace ČSÚ, tel.: 274 052 475, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

CVVM realizovalo kompletní sociologický výzkum obyvatel ČR na reprezentativním vzorku cca 1000 respondentů starších 15 let, jehož cílem bylo zmapování veřejného mínění o Českém statistickém úřadě, jeho oblasti působení, kompetencích a důvěře v něj. Výstupy: závěrečná analytická zpráva, datový soubor, technická zpráva.

 

Rok 2018

Skupinová diskuse o náboženství – Teplice

­Zadavatel: Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Albertov 6, 128 43 Praha 2

­Reference může poskytnout RNDr. Kamila Klingorová, Ph.D., tel. 728 521 374, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

­CVVM spolupracovalo na realizaci skupinové diskuse k tématu náboženství a mělo na starosti technické zajištění akce, rekrutace účastníků, administrativu a vyplacení odměn účastníkům. Výstup: audio a video záznam skupinové diskuse, přepis skupinové diskuse.

 

 Skupinová diskuse o náboženství – Kyjov

­Zadavatel: Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Albertov 6, 128 43 Praha 2

­Reference může poskytnout RNDr. Kamila Klingorová, Ph.D., tel. 728 521 374, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

CVVM spolupracovala na realizaci skupinové diskuse k tématu náboženství a mělo na starosti technické zajištění akce, rekrutace účastníků, administrativu a vyplacení odměn účastníkům. Výstup: audio a video záznam skupinové diskuse, přepis skupinové diskuse.

 

Výzkum veřejného mínění v 9 lokalitách vytipovaných pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů

Zadavatel: Správa úložišť radioaktivních odpadů, Dlážděná 6, 110 00 Praha 1

Reference může poskytnout Mgr. Lucie Steinerová, tel. 221 421 578, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

CVVM realizovalo kompletní sociologický výzkum na reprezentativním vzorku obyvatel 9 lokalit vytipovaných pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů, celkem bylo dotázáno více než 2 800 respondentů. Výstupy: závěrečná analytická zpráva, datový soubor, technická zpráva.

 

Kvalita pracovního života v České republice v roce 2018                               

Zadavatel: Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v.v.i., Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1

Reference může poskytnout Ing. Lenka Svobodová, tel.: +420 221 015 870, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

CVVM realizovalo kompletní sociologický výzkum obyvatel ČR na reprezentativním vzorku více než 2 000 ekonomicky aktivních respondentů starších 18 let zaměřený na hodnocení pracovního života, spokojenost s prací, pracovní podmínky apod. Výstupy: datový soubor, technická zpráva.

 

Vnímání sexistické reklamy českou veřejností

Zadavatel: NESEHNUTÍ, třída Kpt. Jaroše 18, 602 00 Brno

Reference může poskytnout Petra Havlíková, tel.: +420 732 854 435, petra@nesehnutí.cz

CVVM realizovalo kompletní sociologický výzkum obyvatel ČR na reprezentativním vzorku cca 1000 respondentů starších 15 let, který se zaměřil na vnímání sexistické reklamy českou veřejností. Výstupy: závěrečná analytická zpráva, datový soubor, technická zpráva.

 

Biometrika a její využívání z pohledu české veřejnosti

Zadavatel: Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., Národní 18, 116 00 Praha 1 – Nové Město

Reference může poskytnout Mgr. Alžběta Krausová, LL.M., tel.: 221 990 761, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

CVVM realizovalo kompletní sociologický výzkum obyvatel ČR na reprezentativním vzorku cca 1000 respondentů starších 15 let, který se zaměřil na povědomí o biometrických údajích její využívání z pohledu české veřejnosti Výstupy: závěrečná analytická zpráva, datový soubor, technická zpráva.

 

Indikátory kvalita pracovního života v České republice 2018                        

Zadavatel: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1

Reference může poskytnout PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D., tel.: +420 221619681, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

CVVM realizovalo kompletní sociologický výzkum obyvatel ČR na reprezentativním vzorku více než 2 000 ekonomicky aktivních respondentů starších 18 let zaměřený na tvorbu a zdokonalení nástroje pro měření kvality pracovního život a jejích změn v čase Výstupy: datový soubor, technická zpráva.

 

Povolební výzkum - volby do zastupitelstev obcí 2018

Zadavatel: Katedra politologie a evropských studií, Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

Reference může poskytnout doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D., tel.: 585 633 309, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

CVVM realizovalo kompletní sociologický výzkum obyvatel ČR na reprezentativním vzorku cca 1000 respondentů starších 15 let, který se zaměřil na volební chování občanů ve volbách do zastupitelstev obcí. Výstupy: datový soubor, technická zpráva.

 

Postoje k přírodě blízkému lesnímu hospodaření a odpovědné spotřebě

Zadavatel: FSC ČR, Fairwood, z.s., Kounicova 42, 602 00 Brno

Reference může poskytnout: Mgr. Martin Koubek, Ph.D., tel.: 737 085 007, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

CVVM realizovalo kompletní sociologický výzkum obyvatel ČR na reprezentativním vzorku cca 1000 respondentů starších 15 let, který se zaměřil na názory a postoje veřejnosti k přírodě blízkému lesnímu hospodaření a odpovědné spotřebě. Výstupy: závěrečná analytická zpráva, datový soubor, technická zpráva.

 

Obraz ČSÚ u české veřejnosti 2018

Zadavatel: Český statistický úřad, Na Padesátém 3268/81, 100 82 Praha 10

Reference může poskytnout: Michal Novotný, ředitel odboru vnější komunikace ČSÚ, tel.: 274 052 475, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

CVVM realizovalo kompletní sociologický výzkum obyvatel ČR na reprezentativním vzorku cca 1000 respondentů starších 15 let, jehož cílem bylo zmapování veřejného mínění o Českém statistickém úřadě, jeho oblasti působení, kompetencích a důvěře v něj. Výstupy: závěrečná analytická zpráva, datový soubor, technická zpráva.

 

Výzkum rodinných vztahů

Zadavatel: Katedra sociologie Filozofická fakulta UK v Praze, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

Reference může poskytnout doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc., tel.: 221 619681, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

CVVM realizovalo sběr a zpracování primárních dat pro předvýzkum projektu GA ČR na téma partnerského násilí. Výstupy: zpětná vazba k realizovaným rozhovorům, datový soubor, technická zpráva.

nahoru ↑

 

Rok 2017

Postoje české veřejnosti k Norským fondům (2017)

Zadavatel: Velvyslanectví Norského království v Praze, Hellichova 458/1, 118 00, Praha

Reference může poskytnout: Terje B. Englund, tel. 257 111 500, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

CVVM realizovalo kompletní sociologický výzkum obyvatel ČR na reprezentativním vzorku cca 1000 respondentů starších 15 let, který se zaměřil na vnímání Norských fondů a jejich působení v ČR českou veřejností. Výstupy: závěrečná analytická zpráva, datový soubor, technická zpráva.

 

Analýza postavení migrantů a migrantek na území hl. m. Prahy

Zadavatel: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1

Reference může poskytnout Mgr. Yana Leontiyeva, Ph.D., tel: 210 310 231,Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

­CVVM realizovalo kompletní sociologický výzkum mezi cizinci z tzv. třetích zemí, kteří žijí na území hlavního města Prahy. Výstupy: datový soubor, technická zpráva.

 

Pořízení databáze sociálněgeografických ukazatelů reflektujících postoje obyvatelstva Česka

­Zadavatel: Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Albertov 6, 128 43 Praha 2

Reference může poskytnout doc. Dušan Drbohlav, tel.: 221 951 387, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

­CVVM realizovalo pořízení databáze sociálně-geografických ukazatelů reflektujících postoje obyvatelstva České republiky formou dotazníkového šetření na reprezentativním vzorku cca 1000 respondentů starších 18 let. Výstupy: závěrečná analytická zpráva, sekundární analýza dat, datový soubor, technická zpráva.

 

Jak na rovnost v odměňování….aneb Pozor na nezamýšlené důsledky!

­Zadavatel: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., oddělení Gender a sociologie, Jilská 1, 110 00 Praha 1

­Reference může poskytnout PhDr. Alena Křížková, Ph.D., tel. 210 310 352, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

­CVVM realizovalo kompletní sociologický výzkum obyvatel ČR na reprezentativním vzorku cca 1000 respondentů starších 15 let zaměřený především na postoje veřejnosti k rozdílům v odměňování mužů a žen. Výstupy: datový soubor, technická zpráva.

 

Povolební výzkum 2017

­Zadavatelé: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, Fakulta sociálních studií MU, Joštova 218/10, 602 00 Brno, Katedra politologie a evropských studií, FF UP v Olomouci, Třída Svobody 686/26, 779 00 Olomouc

­Reference může poskytnout: doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 585 633 309, PhDr. Lukáš Linek, Ph.D., tel: +420 210 310 204, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

­CVVM realizovalo kompletní sociologický výzkum na reprezentativním vzorku cca 1500 respondentů starších 18 let mapující volební chování českých voličů při volbách do Poslanecké sněmovny PČR 2017. Výstupy: datový soubor, technická zpráva.

CSDA Research

­Zadavatel: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1

­Reference může poskytnout: Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D., tel: 210 310 231, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

­CVVM realizovalo kompletní multitematický výzkum obyvatel ČR na reprezentativním vzorku cca 1000 respondentů starších 18 let, jehož cíl byl zejména metodologický, tedy ověření metod a technik dotazování, spolehlivosti nástrojů měření apod. Výstupy: datový soubor, technická zpráva.

 

FF UK

­Zadavatel: Katedra sociologie Filozofická fakulta UK v Praze, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

­Reference může poskytnout PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D., tel.: +420 221619681, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

­CVVM realizovalo kompletní multitematický sociologický výzkum obyvatel ČR starších 18 let zaměřený na různý postoje a názory českých občanů. Výstupy: datový soubor, technická zpráva.

 

Skupinová diskuse o náboženství – Praha

­Zadavatel: Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Albertov 6, 128 43 Praha 2

­Reference může poskytnout RNDr. Kamila Klingorová, Ph.D., tel. 728 521 374, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

­CVVM spolupracovala na realizaci skupinové diskuse k tématu náboženství a mělo na starosti technické zajištění akce, rekrutace účastníků a administrativu a vyplacení odměn účastníkům. Výstup: audio a video záznam skupinové diskuse, přepis skupinové diskuse

 

Obraz ČSÚ u české veřejnosti

­Zadavatel: Český statistický úřad, Na Padesátém 3268/81, 100 82 Praha 10

­Reference může poskytnout: Michal Novotný, ředitel odboru vnější komunikace ČSÚ, tel.: 274 052 475, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

­CVVM spolupracovala na realizaci skupinové diskuse k tématu náboženství a mělo na starosti technické zajištění akce, rekrutace účastníků, administrativu a vyplacení odměn účastníkům. Výstup: audio a video záznam skupinové diskuse, přepis skupinové diskuse.

nahoru ↑

 

Rok 2016     

Obraz ČSÚ u české veřejnosti 2016

­Zadavatel: Český statistický úřad, Na Padesátém 3268/81, 100 82 Praha 10

­Reference může poskytnout: Michal Novotný, ředitel odboru vnější komunikace ČSÚ, tel.: 274 052 475, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

­CVVM realizovalo kompletní sociologický výzkum obyvatel ČR na reprezentativním vzorku cca 1000 respondentů starších 15 let, jehož cílem bylo zmapování veřejného mínění o Českém statistickém úřadě, jeho oblasti působení, kompetencích a důvěře v něj. Výstupy: závěrečná analytická zpráva, datový soubor, technická zpráva.

 

Kvalita pracovního života v České republice v roce 2016                                

­Zadavatel: Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v.v.i., Jeruzalémská 9, 116 52   Praha 1

­Reference může poskytnout Ing. Lenka Svobodová, tel.: +420 221 015 870, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

­CVVM realizovalo kompletní sociologický výzkum obyvatel ČR na reprezentativním vzorku cca 1150 respondentů starších 18 let zaměřený na hodnocení pracovního života, spokojenost s prací pracovní podmínky apod. Výstupy: datový soubor, technická zpráva.

 

Kvalita života v České republice v roce 2016

Zadavatel: Katedra sociologie Filozofická fakulta UK v Praze, nám. Jana Palacha 2, 116 38   

Praha 1

­Reference může poskytnout PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D., tel.: +420 221619681, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

­CVVM realizovalo kompletní sociologický výzkum obyvatel ČR na reprezentativním vzorku cca 1150 respondentů starších 18 let zaměřený na kvalitu života v ČR. Výstupy: datový soubor, technická zpráva.

 

CIMULACT

­Zadavatel: Technologické centrum Akademie věd ČR, v.v.i.;  Ve Struhách 1076/27, 160 00 Praha 6 – Podbaba

Reference může poskytnout: Mgr. Lenka Hebáková, tel. 234 006 151, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

­CVVM realizovalo rekrutace 40 účastníků občanské konzultace o vizích do budoucnosti s propojením společenských potřeb a technologického pokroku a zajistilo administrativu a vyplacení odměn účastníkům.

                                            

Mediální gramotnost obyvatel ČR

­Zadavatel: Institut komunikačních studií a žurnalistiky, Katedra mediálních studií, Fakulta sociálních věd UK, Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1

­Reference může poskytnout PhDr. Vlastimil Nečas, Ph.D., tel. 222 112 231, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

­CVVM realizovalo dotazníkové šetření na reprezentativním vzorku populace ČR starší 15 let v rozsahu cca 1000 respondentů, který mapoval úroveň mediální gramotnosti obyvatel ČR. Výstupy: datový soubor, technická zpráva, tabulky třídění 1. a 2. stupně.

 

Socio-prostorové znevýhodnění obyvatel periferních (marginalizovaných) oblastí

­Zadavatel: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., oddělení Lokální a regionální studia, Jilská 1, 110 00 Praha 1

­Reference může poskytnout Mgr. Josef Bernard, Ph.D., tel.: 210 310 227, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

­CVVM realizovalo kompletní sociologický výzkum obyvatel ČR starších 21 let zaměřený na porovnání životních podmínek lidí v různých regionech České republiky. Výstupy: datový soubor, technická zpráva.

nahoru ↑

Rok 2015

Český statistický úřad 2015

­Zadavatel: Český statistický úřad, Na Padesátém 3268/81, 100 82 Praha 10

­Reference může poskytnout: Michal Novotný, ředitel odboru vnější komunikace ČSÚ, tel.: 274 052 475, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

­CVVM realizovalo kompletní sociologický výzkum obyvatel ČR na reprezentativním vzorku cca 1000 respondentů starších 15 let, jehož cílem bylo zmapování veřejného mínění o Českém statistickém úřadě, jeho oblasti působení, kompetencích a důvěře v něj. Výstupy: závěrečná analytická zpráva, datový soubor, technická zpráva.

Index kvality života a bezpečnosti

­Zadavatel: Aspen Institute Prague, Palackého 740/1, 110 00  Praha 1

­Reference může poskytnout Maria Staszkiewicz, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

­Příprava podkladů a analýza sekundárních dat pro vývoj Aspen indexu kvality života a Aspen indexu bezpečnosti.

 

Databáze 2015

­Zadavatel: Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Albertov 6, 128 43 Praha 2

­Reference může poskytnout doc. Dušan Drbohlav, tel.: 221 951 387, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

­CVVM realizovalo pořízení databáze sociálně-geografických ukazatelů reflektujících postoje obyvatelstva České republiky formou dotazníkového šetření na reprezentativním vzorku cca 1000 respondentů starších 18 let. Výstupy: závěrečná analytická zpráva, sekundární analýza dat, datový soubor, technická zpráva.

Veřejné mínění o kožešinové módě

­Zadavatel: Svoboda zvířat, Koterovská 84, 326 00 Plzeň

­Reference může poskytnout Lucie Moravcová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

­Výzkum postoje veřejnosti k chovu kožešinových zvířat a nákupu kožešinových výrobků. CVVM realizovalo dotazníkové šetření na reprezentativním vzorku populace v rozsahu cca 1000 respondentů. Výstupy: závěrečná analytická zpráva, datový soubor, technická zpráva.

Projekt „Generation Quoi?“

­Zadavatel: Česká televize, Kavčí hory, 140 70 Praha 4

­Reference může poskytnout Ivana Pauerová Miloševičová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

­Rekrutace účastníků dokumentu mezinárodního projektu, který v  České republice realizuje Česká televize. CVVM realizovalo rekrutaci reprezentativního vzorku české populace ve věku 18 – 34 let.

Realizace probíhala v letech 2015 – 2017.

 

Vyrovnání se s komunistickou minulostí

­Zadavatel: prof. Roman David, Lingnan University, Department of Sociology and Social Policy, Hong Kong.

Reference může poskytnout prof. Roman David, Ph.D., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

­CVVM realizovalo kompletní sociologický výzkum obyvatel ČR na reprezentativním vzorku cca 1000 respondentů starších 15 let zaměřený na to, jak se čeští občané vyrovnali se svou komunistickou minulostí. Výstupy: datový soubor, technická zpráva.

 

Komunikace a důvěra 2015

­Zadavatel: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1

­Reference může poskytnout Mgr. Martin Ďurďovič, Ph.D., tel. 210 310 592, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

­CVVM realizovalo kompletní sociologický výzkum obyvatel starších 15 let ve 4 vybraných lokalitách ČR zaměřený na postoje k plánovanému úložišti radioaktivního odpadu. Výstupy: datový soubor, technická zpráva.

 

Neplatné hlasy ve volbách

­Zadavatel: Sociologický výzkum, Katedra politologie a evropských studií, Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Křížkovského 12, 771 47  Olomouc

­Reference může poskytnout Doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D., tel. 606 302 775, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

CVVM realizovalo kompletní sociologický výzkum obyvatel ČR starších 15 let zaměřený na odevzdávání neplatných hlasů ve volbách. Výstupy: datový soubor, technická zpráva.

 

Politická a občanská participace uživatelů sociálních sítí

­Zadavatel: Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze, Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1

­Reference může poskytnout PhDr. Václav Štětka, Ph.D., tel. 739 611 034, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

CVVM realizovalo kompletní sociologický výzkum obyvatel ČR starších 15 let zaměřený na téma politické aktivity uživatelů sociálních sítí. Výstupy: datový soubor, technická zpráva.

 

Aktér 2014/2015

­Zadavatel: Katedra sociologie Filozofická fakulta UK v Praze, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

­Reference může poskytnout doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc., tel. 221 619 679, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

­CVVM realizovalo kompletní sociologický výzkum obyvatel ČR starších 18 let zaměřený na téma bezpečí občanů ČR a postoje k ochraně památek. Výstupy: datový soubor, technická zpráva.

nahoru ↑

Rok 2014

Profesní dráhy v české společnosti

­Zadavatel: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., oddělení Lokální a regionální studia, Jilská 1, 110 00 Praha 1

­Reference může poskytnout PhDr. Jiří Šafr, Ph.D., tel. 210 310 581, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

­CVVM realizovalo kompletní sociologický výzkum obyvatel ČR starších 15 let zaměřený na profesní dráhy. Výstupy: datový soubor, technická zpráva.

 

Vzdělání a rodinné vztahy

­Zadavatelé: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., oddělení Hodnotové orientace ve společnosti a Sociologie politiky, Jilská 1, 110 00 Praha 1, Fakulta sociálních studií MU v Brně, Joštova 10, 602 00 Brno

­Reference může poskytnout Pat Lyons, B.A., M.A., Ph.D. tel. 210 310 204, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

­CVVM realizovalo kompletní sociologický výzkum obyvatel ČR starších 15 let zaměřený na rodinné vztahy a vzdělanostní dráhy v české společnosti. Výstupy: datový soubor, technická zpráva.

 

Muži a ženy v rovnováze 2014

­Zadavatelé: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., oddělení Gender a sociologie, Jilská 1, 110 00 Praha 1 a Fórum 50, V Luhu 715/6, 140 00 Praha 4 – Nusle

­Reference může poskytnout PhDr. Marta Vohlídalová, Ph.D., tel. 210 310 322, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

­CVVM realizovalo kompletní sociologický výzkum obyvatel ČR starších 18 let zaměřený především na postoje veřejnosti k působení žen v politice. Výstupy: datový soubor, technická zpráva.

 

Pořízení databáze sociálněgeografických ukazatelů reflektujících postoje obyvatelstva Česka

­Zadavatel: Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Albertov 6, 128 43 Praha 2

­Reference může poskytnout doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc., tel: +420 221 951 387, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

­CVVM realizovalo sběr dat pro pořízení základní databáze sociálně-demografických a demografických ukazatel. Výstupy: datový soubor, technická zpráva, závěrečná analytická zpráva, sekundární analýza dat.

 

Rekrutace účastníků Evropské občanské konzultace k trvale udržitelné spotřebě

­Zadavatel: Technologické centrum Akademie věd ČR, v.v.i.;  Ve Struhách 1076/27, 160 00 Praha 6 – Podbaba

­Reference může poskytnout: Mgr. Lenka Hebáková, tel. 234 006 151, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

­Rekrutace více než 100 účastníků občanské konzultace pořádané Technologickým centrem AV ČR, administrativu a vyplacení odměn účastníkům a nábor a školení moderátorů k jednotlivým stolům.

 

Proměny kvality pracovního života 2014

Zadavatelé: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1 a Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1

­Reference může poskytnout Ing. Lenka Svobodová, tel.: +420 221 015 870, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

­CVVM realizovalo sociologický průzkum mapující postoje ekonomicky aktivních obyvatel ČR ve věku 18 až 64 let k jejich zaměstnání. Výstupy: datový soubor, závěrečná zpráva, technická zpráva.

 

Postoje obyvatel k bio oblečení a k investicím do penzijních fondů

­Zadavatel: Bohemia Re, s.r.o., Karla Čapka 1084/11, 500 02 Hradec Králové

­Reference může poskytnout: Zdeněk Hausvater, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

­CVVM realizovalo sociologický průzkum sledující postoje obyvatel k bio oblečení a k investicím do penzijních fondů. Výstupy: datový soubor, technická zpráva, tabulky třídění 1. a 2. stupně podle základních sociodemografických ukazatelů.

 

Informovanost veřejnosti o radioaktivních odpadech a hlubinném úložišti

Zadavatel: Správa úložišť radioaktivních odpadů, Dlážděná 6, 110 00 Praha 1

­Reference může poskytnout: RNDr. Jiří Slovák, tel. +420 221421511, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

­CVVM realizovalo sociologický průzkum sledující informovanost veřejnosti o radioaktivních odpadech a hlubinném úložišti. Výstupy: datový soubor, technická a závěrečná zpráva.

nahoru ↑

Rok 2013

Migrační vztahy cizinců (a domácího obyvatelstva) v Česku: koncentrační nebo difuzní procesy?

­Zadavatel: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., oddělení Lokální a regionální studia, Jilská 1, 110 00 Praha 1

­Reference může poskytnout: Mgr. Josef Bernard, Ph.D., výzkumný pracovník a zástupce vedoucího oddělení Lokální a regionální studia, SOÚ AV ČR, v.v.i., tel. +420 210 310 227, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

­CVVM realizovalo sociologický výzkum cizinců vietnamské a ukrajinské národnosti ve formě samovyplnění cizojazyčného dotazníku za přítomnosti tazatele. Výstupy: datový soubor, technická zpráva.

 

Kožešinová zvířata

­Zadavatel: Svoboda zvířat – Plzeň, Koterovská 84, 326 00 Plzeň

­Reference může poskytnout: PhDr. Lucie Moravcová, tel.: +420 736 766 188, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

­CVVM realizovalo sociologický výzkum zabývající se postoji veřejnosti k ochraně zvířat. Výstupy: datový soubor, technická zpráva.

 

Výzkumné šetření KONEKTOR (2013)

­Zadavatel: Perfect Crowd s.r.o., Velké Kunratické 1576/3g, 148 00 Praha 4

­Reference může poskytnout: Jan Schmid, tel. +420 739 202 460, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

­CVVM realizovalo sběr dat formou telefonického dotazování mezi firmami působícími v ČR. Výstupy: datový soubor, technická zpráva.

 

Politická gramotnost obyvatel ČR

Zadavatel: Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s., tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc

­Reference může poskytnout: PhDr. Dana Bernardová, Ph.D., tel. 587 332 323, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

CVVM realizovalo průzkum veřejného mínění na téma politické gramotnosti v České republice. Výstupy: datový soubor, technická zpráva.

 

Zdroje, povaha a vliv politické informovanosti

­Zadavatel: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., oddělení Sociologie politiky, Jilská 1, 110 00 Praha 1

Reference může poskytnout Pat Lyons, B.A., M.A., Ph.D. tel. 210 310 204, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.    

­CVVM realizovalo sociologický průzkum na téma politické informovanosti. Výstupy: datový soubor, technická zpráva.

 

Volby prezidenta v ČR 2013

­Zadavatel: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno

­Reference může poskytnout: Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D., tel. 549 494 609, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

­CVVM realizovalo průzkum veřejného mínění na téma „Volby prezidenta v ČR 2013“.  Výstupy: datový soubor, technická zpráva.

 

Životní podmínky a spokojenost domácností v zemích SVE: propojení objektivních a subjektivních indikátorů

­Zadavatel: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., oddělení Ekonomická sociologie , Jilská 1, 110 00 Praha 1

­Reference může poskytnout: Doc. Ing. Jiří Večerník, CSc., tel 210 310 222, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

­CVVM realizovalo dotazníkové šetření na téma životních podmínek a spokojenosti domácností v zemích SVE. Výstupy: datový soubor.

Sociální a institucionální podmíněnost rozvoje kultury a uchování kulturního dědictví v regionálním prostředí a její využití v efektivnější organizaci kulturních aktivit regionu

­Zadavatel: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., oddělení Lokální a regionální studia, Jilská 1, 110 00 Praha 1

Reference může poskytnout: Mgr. Věra Patočková, M.A., tel: 210 310 581, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

­CVVM realizovalo průzkum veřejného mínění na téma rozvoje kultury a kulturních aktivit v regionu. Výstupy: datový soubor, technická zpráva.

 

Specifikace výběrového plánu výzkumu obyvatel Prahy a návštěvníků Prahy ze Středočeského kraje

­Zadavatel: CZECH Consult, spol. s r.o.,  Zderazská 1625/65, 153 00 Praha 16 – Radotín.

Reference může poskytnout: Ing. Tomáš Matras, Ph.D., tel. +420 257 310 101, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

­CVVM realizovalo specifikaci výběrového plánu výzkumu obyvatel Prahy a návštěvníků Prahy ze Středočeského kraje. Výstupy: specifikace výběrového plánu.

 

S politikem na pivo

­Zadavatel: Heineken Česká republika, a.s. Office Praha, Antala Staška 38, 140 00 Praha 4 - Krč.

Reference může poskytnout: Zuzana Kosáková, tel. +420 261 392 404, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

­CVVM realizovalo kompletní průzkum veřejného mínění mapující vztahy obyvatel ČR k pivu a k lídrům politických stran. Výstupy: datový soubor, závěrečná zpráva, technická zpráva.

 

Povolební studie 2013

­Zadavatelé: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, Institutu komunikačních studií a žurnalistiky, Fakulta sociálních věd UK v Praze, Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1, Katedra politologie a evropských studií, FF UP v Olomouci, Třída Svobody 686/26, 779 00 Olomouc a nadace Konrad-Adenauer-Stiftung, Jugoslávská 620/29 120 00 Praha 2

­Reference může poskytnout: doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 585 633 309, PhDr. Lukáš Linek, Ph.D., tel: +420 310 310 204, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

­CVVM realizovalo kompletní průzkum veřejného mínění mapující volební chování českých voličů při volbách do Poslanecké sněmovny PČR 2013. Výstupy: datový soubor, technická zpráva.

 

Obraz Českého statistického úřadu u české veřejnosti 2013

­Zadavatel: Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10

­Reference může poskytnout: Michal Novotný, ředitel odboru vnější komunikace ČSÚ, tel.: 274 052 475, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

­CVVM realizovalo sociologický průzkum sledující postoje obyvatel k Českému statistickému úřadu. Výstupy: datový soubor, závěrečná zpráva, technická zpráva.

 

Pořízení základní databáze sociálně-demografických a demografických ukazatelů reflektujících postoje obyvatelstva ČR 2013

­Zadavatel: Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Albertov 6, 128 43 Praha 2

­Reference může poskytnout doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc., tel: +420 221 951 387, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

­CVVM realizovalo sběr dat pro pořízení základní databáze sociálně-demografických a demografických ukazatel. Výstupy: datový soubor, technická zpráva, závěrečná zpráva, sekundární analýza dat.

nahoru ↑

Rok 2012

Vývoj názorů na možnost uložení radioaktivních odpadů ve vybraných lokalitách

­Zadavatel: Správa úložišť radioaktivních odpadů, Dlážděná 6, 110 00 Praha 1

­Reference může poskytnout: RNDr. Jiří Slovák, tel. +420 221421511, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

­CVVM šetřilo názory na projekt úložiště radioaktivních odpadů u obyvatel sedmi lokalit v ČR určených zadavatelem výzkumu. Výstupy: datový soubor, závěrečná analytická zpráva z výzkumu, technická zpráva, tabulky třídění prvního a druhého stupně.

 

Chování lidí ve vztahu k životnímu prostředí v období finanční krize (2012)

­Zadavatel: Fakulta sociálních věd UK Praha, Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1.

­Reference může poskytnout: PhDr. Ing. Petr Soukup, tel. 251 080 245, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

­CVVM realizovalo sociologický výzkum zabývající se chováním lidí ve vztahu k životnímu prostředí v období finanční krize. Výstupy: datový soubor, technická zpráva.

 

Informovanost veřejnosti k riziku radonu (2012)

­Zadavatel: Katedra sociologie Filozofická fakulta UK v Praze, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

­Reference může poskytnout: doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc., tel: 221619679, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

­CVVM realizovalo sociologický výzkum zabývající se informovaností veřejnosti o riziku radonu. Výstupy: datový soubor, technická zpráva.

 

Formování územních identit v oblastech s intenzívně přeměněnou krajinou (2012)

­Zadavatel: Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Albertov 6, 128 43 Praha 2

Reference může poskytnout: RNDr. Pavel Chromý, Ph.D., tel: 221951889, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

­CVVM realizovalo sociologický výzkum zabývající se formování územních identit v oblastech s intenzívně přeměněnou krajinou. Výstupy: datový soubor, technická zpráva.

 

Dotazníkové šetření v podnikové sféře (2012)

­Zadavatel: Fakulta podnikohospodářská VŠE v Praze, Fakulta podnikohospodářská, nám. Winstona Churchilla, 130 67 Praha 3 – Žižkov.

­Reference může poskytnout: Ing. Oto Potluka, Ph.D., tel. 224098723, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

­CVVM realizovalo sběr dat formou telefonického dotazování ve firmách působících v ČR. Výstupy: datová soubor, technická zpráva.

 

Dotazníkové šetření konkurenceschopnosti podnikové sféry (2012)

­Zadavatel: Fakulta podnikohospodářská VŠE v Praze, Fakulta podnikohospodářská, nám. Winstona Churchilla, 130 67 Praha 3 – Žižkov.

Reference může poskytnout: Ing. Oto Potluka, Ph.D., tel. 224098723, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

­CVVM realizovalo sběr dat formou telefonického dotazování ve firmách působících v ČR. Výstupy: datová soubor, technická zpráva.

Užívání sociální sítě Facebook obyvateli ČR (2012)

­Zadavatel: Institut komunikačních studií a žurnalistiky, Katedra mediálních studií, Fakulta sociálních věd UK, Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1

­Reference může poskytnout: PhDr. Tomáš Trampota, Ph.D., tel. 222 112 253 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

­CVVM realizovalo sociologický výzkum sledující užívání sociální sítě Facebook. Výstupy: datový soubor, technická zpráva.

 

Prezidentská volba pro pořad OVM – speciál a Události OVM (2012)

­Zadavatel: Česká televize, Kavčí hory, 140 70 Praha 4

Reference může poskytnout: Mgr. Renata Týmová, tel.: +420 261 137 030, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

CVVM realizovalo kompletní sociologický výzkum na téma prezidentských voleb v ČR. Výstupy: datový soubor, závěrečná zpráva, technická zpráva.

 

Sociální a institucionální podmíněnost rozvoje kultury a uchování kulturního dědictví v regionálním prostředí a její využití v efektivnější organizaci kulturních aktivit regionu (2012)

­Zadavatel: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., oddělení Lokální a regionální studia, Jilská 1, 110 00 Praha 1

­Reference může poskytnout: Mgr. Věra Patočková, M.A., tel: 210 310 581, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

­CVVM realizovalo průzkum veřejného mínění na téma rozvoje kultury a kulturních aktivit v regionu. Výstupy: datový soubor, technická zpráva.

 

Chování lidí ve vztahu k životnímu prostředí v období finanční krize (2012)

Zadavatel: Fakulta sociálních věd UK v Praze, Smetanovo nábř. 6, 11000 Praha 1

­Reference může poskytnout: Ing. PhDr. Petr Soukup, tel. 251080245, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

­CVVM realizovalo průzkum veřejného mínění na téma na téma chování lidí ve vztahu k životnímu prostředí. Výstupy: datový soubor, technická zpráva.

nahoru ↑

Rok 2011

Informovanost o HIV/AIDS (2011)

­Zadavatel: Art for Life, o.s. Masarykovo nábř.. 22, 110 00 Praha 1.

­Reference může poskytnout: Lukáš Sapík, tel. 777271720

CVVM realizovalo sociologický výzkum o informovanosti obyvatel České republiky o HIV/AIDS, který se stal součástí celostátní kampaně proti HIV/AIDS „Dej si bacha!“. Výstupy: datový soubor, závěrečná zpráva z výzkumu, technická zpráva.

 

Vnímání stavební společnosti Skanska a.s. českou společností (2011)

­Zadavatel: Becker & Poliakoff, s.r.o. Praha pro Skanska a.s., U Prašné brány 1078/1, 110 00 Praha 1.

Reference může poskytnout: Jindra Kramná, tel. 224 900 000, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

­CVVM realizovalo sociologický výzkum s tématikou vnímání stavební společnosti Skanska a.s. českou veřejností po vyjádření se o společnosti politickými činiteli v médiích. Výstupy: závěrečná zpráva.

 

Historické vědomí v zemích Visegrádské čtyřky (2011)

­Zadavatel: Inštitút pre verejné otázky, Baštová 5, 811 03 Bratislava, Slovensko.

­Reference může poskytnout: Dr. Oľga Gyárfášová, tel. 0904 969 763, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,

­CVVM realizovalo sociologický výzkum s tématikou historického vědomí v zemích Visegrádské čtyřky. Výstupy: datový soubor, technická zpráva.

 

Sociální kapitál a profesní mobilita (2011)

­Zadavatel: Fakulta humanitních studií – oddělení vědy a výzkumu UK Praha, U Kříže 8, 158 00 Praha 5

­Reference může poskytnout: PhDr. Jiří Šafr, Ph.D. tel. 210 310 581, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

­CVVM realizovalo sociologický výzkum zabývající se sociálním kapitálem a profesní mobilitou obyvatel ČR. Výstupy: datový soubor, technická zpráva.

 

Bezpečnost potravin ve vnímání obyvatel České republiky (2011)

­Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR, Oddělení bezpečnosti potravin, Těšnov 17, 117 05 Praha 1.

Reference může poskytnout: Ing. Jitka Götzová, tel. 221 812 254, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

­CVVM realizovalo kompletní průzkum veřejného mínění mapující názory české veřejnosti na bezpečnost a kvalitu potravin. Výstupy: datový soubor, závěrečná zpráva z výzkumu, technická zpráva, tabulky třídění prvního a druhého stupně.

nahoru ↑

Rok 2010

Twenty years of coping with the pre-revolution times (2010)

­Zadavatel: Dr. Roman David, School of Geography, Politics & Sociology, Newcastle University, NE1 7RU Newcastle, UK

­Reference může poskytnout: Dr Roman David, Tel. +44-191-222-7743, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

­CVVM se podílelo na mezinárodního projektu a v průzkumu veřejného mínění mapovalo názory obyvatel ČR na vyrovnávání se s předlistopadovou minulostí. Výstupy: datový soubor, technická zpráva.

 

Němčina v Čechách (2010)

­Zadavatel: ISEA - Institut pro sociální a ekonomické analýzy pro Goethe institut Prague, José Martího 407/2, 162 00 Praha 6

­Reference může poskytnout: Ing. Tomáš Jelínek, 220 612 342, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

­CVVM realizovalo sociologický výzkum s tématikou vztahu obyvatel České republiky k německému jazyku. Výstupy: datový soubor, technická zpráva.

 

Povolební výzkum (2010)      

­Zadavatel: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., oddělení Sociologie politiky, Jilská 1, 110 00 Praha 1

­Reference může poskytnout: PhDr. Lukáš Linek, Ph.D., +420 210 310 204, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

­CVVM realizovalo kompletní průzkum mapující politické postoje a volební chování v souvislosti s volbami do PS PČR v roce 2010. Výstupy: datový soubor, technická zpráva.

nahoru ↑

Rok 2009

BOZP a rizikové faktory pracovníků nad 50 let (2009)

­Zadavatel: Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v.v.i., Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1

­Reference může poskytnout Ing. Lenka Svobodová, tel.: +420 221 015 870, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

­CVVM realizovalo kompletní sociologický výzkum mapující problematiku kvality pracovního života a bezpečnosti práce u pracovníků nad 50 let. Výstupy: datový soubor, závěrečná zpráva z výzkumu, technická zpráva, tabulky třídění prvního a druhého stupně.

 

Obraz Českého statistického úřadu u české veřejnosti (2009)

­Zadavatel: Český statistický úřad, Na Padesátém 3268/81, 100 82 Praha 10

­Reference může poskytnout: Michal Novotný, ředitel odboru vnější komunikace ČSÚ, tel.: 274 052 475, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

­CVVM realizovalo kompletní průzkum veřejného mínění mapující názory české veřejnosti na ČSÚ, důvěru v něj, povědomí o jeho činnosti apod. Výstupy: datový soubor, závěrečná zpráva z výzkumu, technická zpráva, tabulky třídění prvního a druhého stupně.

Stres na pracovišti (2009)

­Zadavatel: Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v.v.i., Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1

­Reference může poskytnout Ing. Lenka Svobodová, tel.: +420 221 015 870, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

­CVVM realizovalo kompletní sociologický výzkum zaměstnanců v ČR s tématikou stresu na pracovišti. Výstupy: datový soubor, závěrečná zpráva z výzkumu, technická zpráva, tabulky třídění prvního a druhého stupně.

 

Trust in Modern Society (2009)

­Zadavatel: prof. Masamichi Sasaki, Chuo University. 742-1 Higashinakano Hachioji-shi, Tokyo 192-0393 Japan Chuo University

­Reference může poskytnout: prof. Masamichi Sasaki, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

­CVVM realizovalo sociologický výzkum s tématikou důvěry v moderní společnosti. Výstupy: datový soubor, technická zpráva.

nahoru ↑

Rok 2008

Attitudes of Czech Citizens to Drugs (2008)

­Zadavatel: Hungarian Civil Liberties Union, 28, Víg Street, 1084 Budapest

­Reference může poskytnout: Robert Veverka, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

­CVVM se vlastním průzkumem veřejného mínění podílelo na mezinárodním výzkumném projektu s tematikou tolerance k užívání návykových látek. Výstupy: datový soubor, technická zpráva, závěrečná zpráva.

 

Svatba jako tradiční řešení rodinných vztahů (2007 – 2008)

­Zadavatel: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Na Florenci 3, 110 00 Praha 1

­Reference může poskytnout: doc. Lydia Petráňová, CSc., tel. 234 612 604, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

­CVVM realizovalo kompletní sociologický výzkum sledující pojetí a význam svatby v současné české společnosti. Výstupy: datový soubor, technická zpráva, závěrečná zpráva.

 

Mediální výchova v současné české rodině (2007 – 2008)

­Zadavatel: Fakulta sociálních věd UK, U Kříže 8, 158 00 Praha 5 – Jinonice.

­Reference může poskytnout: Mgr. Zdeněk Sloboda, tel. 210 310 351, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

CVVM realizovalo sociologický výzkum s tematikou mediální výchovy v současné české společnosti. Výstupy: datový soubor, technická zpráva.

 

Obraz Českého statistického úřadu u české veřejnosti (2008)

­Zadavatel: Český statistický úřad, Na Padesátém 3268/81, 100 82 Praha 10

­Reference může poskytnout: Michal Novotný, ředitel odboru vnější komunikace ČSÚ, tel.: 274 052 475, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

­CVVM realizovalo kompletní průzkum veřejného mínění mapující názory české veřejnosti na ČSÚ, důvěru v něj, povědomí o jeho činnosti apod. Výstupy: datový soubor, závěrečná zpráva z výzkumu, technická zpráva, tabulky třídění prvního a druhého stupně.

nahoru ↑

Rok 2007

Názory občanů na úřad Kanceláře veřejného ochránce práv (2007)

­Zadavatel: Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno

­Reference může poskytnout: PhDr. Marcela Horáková, tel. 542 542 784, e-mail.: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

­CVVM realizovalo kompletní sociologický výzkum mapující názory veřejnosti na Kancelář veřejného ochránce práv. Výstupy: datový soubor, závěrečná zpráva z výzkumu, technická zpráva, tabulky třídění prvního a druhého stupně, prezentace výsledků zadavateli.

 

Reforma veřejných financí (2007)

­Zadavatel: Úřad Vlády ČR, Nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1

­Reference může poskytnout: Jan Novák, telefon: 224 002 111, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

­CVVM realizovalo kompletní průzkum veřejného mínění mapující názory české veřejnosti na reformu veřejných financí představenou Vládou ČR. Výstupy: datový soubor, závěrečná zpráva z výzkumu, technická zpráva, tabulky třídění prvního a druhého stupně.

 

Lustration Systems and their Political Effects (2007)

­Zadavatel: Dr. Roman David, School of Geography, Politics & Sociology Newcastle University, NE1 7RU Newcastle, UK

­Reference může poskytnout: Dr Roman David, tel. +44-191-222-7743, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

­CVVM se podílelo na mezinárodního projektu a v průzkumu veřejného mínění mapovalo názory na lustrační politiku postkomunistických zemí. Výstupy: datový soubor, technická zpráva.

 

Veřejné mínění v lokalitách zvažovaných pro zřízení úložiště radioaktivních odpadů (2007)

­Zadavatel: Správa úložišť radioaktivních odpadů, Dlážděná 6, 110 00 Praha 1

Reference může poskytnout: RNDr. Jiří Slovák, tel. +420 221421511, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

­CVVM šetřilo názory na zřízení úložiště radioaktivního odpadu u obyvatel sedmi lokalit určených zadavatelem výzkumu a uskutečnilo výzkum veřejného mínění k tematice nakládání s radioaktivním odpadem. Výstupy: datový soubor, závěrečná zpráva z výzkumu, technická zpráva, tabulky třídění prvního a druhého stupně.

 

Values in Post-Communist Countries (2007)

­Zadavatel: FOCUS, s.r.o., Grösslingová 37, 810 00 Bratislava 1, Slovensko

­Reference může poskytnout: Martin Slosiarik, tel.: +421 2 529 31 366, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

­CVVM zkoumalo hodnotové orientace české veřejnosti v rámci mezinárodního srovnávacího výzkumu zaštítěného International Republican Institute. Výstupy: datový soubor, technická zpráva, tabulky třídění prvního a druhého stupně.

 

Obraz Českého statistického úřadu u české veřejnosti (2007)

­Zadavatel: Český statistický úřad, Na Padesátém 3268/81, 100 82 Praha 10

­Reference může poskytnout: Michal Novotný, ředitel odboru vnější komunikace ČSÚ, tel.: 274 052 475, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

CVVM realizovalo kompletní průzkum veřejného mínění mapující názory české veřejnosti na ČSÚ, důvěru v něj, povědomí o jeho činnosti apod. Výstupy: datový soubor, závěrečná zpráva z výzkumu, technická zpráva, tabulky třídění prvního a druhého stupně.

nahoru ↑

Rok 2006

Obraz Českého statistického úřadu u české veřejnosti (2006)

­Zadavatel: Český statistický úřad, Na Padesátém 3268/81, 100 82 Praha 10

­Reference může poskytnout: Michal Novotný, ředitel odboru vnější komunikace ČSÚ, tel.: 274 052 475, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

­CVVM realizovalo kompletní průzkum veřejného mínění mapující názory české veřejnosti na ČSÚ, důvěru v něj, povědomí o jeho činnosti apod. Výstupy: datový soubor, závěrečná zpráva z výzkumu, technická zpráva, tabulky třídění prvního a druhého stupně.

 

Postavení žen v politice očima české veřejnosti (2006)

­Zadavatel: Občanské sdružení Fórum 50 %, Feřtekova 540/21, 182 00 Praha 8.

­Reference může poskytnout: Veronika Šprincová, tel. 774 411 151, forum(@)padesatprocent.cz

­CVVM realizovalo kompletní průzkum veřejného mínění mapující názory české veřejnosti na postavení žen v české politice, rovnost šancí mužů a žen zastávat politické funkce, zavedení kvót pro muže a ženy v případě volených funkcí atd. Výstupy: datový soubor, závěrečná zpráva z výzkumu, technická zpráva, tabulky třídění prvního a druhého stupně.

 

Povolební výzkum (2006)

­Zadavatel: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., oddělení Sociologie politiky, Jilská 1, 110 00 Praha 1

­Reference může poskytnout: PhDr. Lukáš Linek, Ph.D., +420 210 310 204, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

­CVVM realizovalo kompletní průzkum mapující politické postoje a volební chování v souvislosti s volbami do PS PČR v roce 2006. Výstupy: datový soubor, technická zpráva.

 

Názory občanů na úřad Kanceláře veřejného ochránce práv (2006)

­Zadavatel: Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno

­Reference může poskytnout: PhDr. Marcela Horáková, tel. 542 542 784, e-mail.: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

­CVVM realizovalo kompletní sociologický výzkum mapující názory veřejnosti na Kancelář veřejného ochránce práv. Výstupy: datový soubor, závěrečná zpráva z výzkumu, technická zpráva, tabulky třídění prvního a druhého stupně, prezentace výsledků zadavateli.

nahoru ↑

Rok 2005 - 2002

Eurobarometer (2002 – 2004)

­kontinuální výzkum veřejného mínění, Evropská komise, Gallup Organization (03/2002, 09/2002, 03/2003, 05/2003, 06/2003, 10/2003, 11/2003, 02/2004)

­CVVM sestavilo výběrový plán, provedlo sběr dat, zajistilo technické zpracování dat a vytvoření datového souboru ve formátu SPSS. Výstupy: datový soubor, technická zpráva, zpráva o průběhu šetření.

 

New Europe Barometer (2004)

­Zadavatel: prof. Richard Rose, Centre for Study of Public Policy, University od Strathclyde, Glasgow G1 1HX Scotland

­Reference může poskytnout: Prof. Richard Rose, tel.: +44 141 548 3217; e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

­CVVM připravilo design výběru, sestavilo výběrový plán, provedlo sběr dat, pořízení datového souboru, zajistilo technické zpracování dat a vytvoření datového souboru ve formátu SPSS. Výstupy: datový soubor, technická zpráva, zpráva o průběhu šetření.

                                                       

Bezpečnost potravin pohledem spotřebitele (2005)

­Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR, Oddělení bezpečnosti potravin, Těšnov 17, 117 05 Praha 1.

­Reference může poskytnout: Ing. Jitka Götzová, tel. 221 812 254, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

­CVVM realizovalo kompletní průzkum veřejného mínění mapující názory české veřejnosti na bezpečnost potravin, zdravotní nezávadnost a jakost potravin apod. Výstupy: datový soubor, závěrečná zpráva z výzkumu, technická zpráva, tabulky třídění prvního a druhého stupně.

 

Faktory a indikátory trendů vědecko-technického rozvoje a společensko-ekonomických změn a jejich dopady do vývoje BOZP (2005)

­Zadavatel: Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v.v.i., Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1

­Reference může poskytnout Ing. Lenka Svobodová, tel.: +420 221 015 870, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

­CVVM realizovalo kompletní sociologický výzkum mapující problematiku kvality pracovního života v souvislosti s bezpečností práce. Výstupy: datový soubor, závěrečná zpráva z výzkumu, technická zpráva, tabulky třídění prvního a druhého stupně.

nahoru ↑

   

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: