Čtvrtek, 30 03 2017

Poslední aktualizace:30.03 14:47

Tiskové zprávy

Hodnocení ekonomické situace a materiálních životních podmínek v středoevropském srovnání – leden 2017

Jan Červenka Čtvrtek, 30 Březen 2017

V lednu 2017 CVVM zjišťovalo, jak občané hodnotí materiální životní podmínky svých domácností a ekonomickou situaci v zemi. Pod zastřešením CEORG byl výzkum na toto téma v průběhu ledna 2017 realizován též v Polsku a v Maďarsku a koncem listopadu 2016 rovněž na Slovensku.

CELÝ ČLÁNEK...

Názory české veřejnosti na úroveň demokracie a respektování lidských práv v ČR – únor 2017

Naděžda Čadová Úterý, 28 Březen 2017

Součástí únorového šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i. bylo i několik otázek, které se týkaly názorů respondentů na fungování demokracie v České republice, obecného postoje k demokracii a respektování lidských práv v ČR. S fungováním demokracie v naší zemi jsou spokojeny tři pětiny občanů, což je nejvíce za celé sledované období. Téměř polovina českých občanů věří, že demokracie je lepší než jakýkoliv jiný způsob vlády.

CELÝ ČLÁNEK...

Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků - únor 2017

Jarmila Pilecká Pondělí, 27 Březen 2017

V únorovém šetření dotazovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění sadu otázek týkajících se postojů veřejnosti k přijímání uprchlíků. Dotazovaní konkrétně vyjadřovali své postoje k přijímání uprchlíků z oblastí postižených válečným konfliktem obecně, uprchlíků z Blízkého východu a severní Afriky a uprchlíků z Ukrajiny. Součástí dotazování bylo i zmapování zájmu o aktuální vývoj okolo této situace a vnímání situace jako bezpečnostní hrozby. Zároveň tato tisková zpráva nabízí i srovnání názorů veřejnosti v České republice a v Polsku. Šetření v rámci České republiky proběhlo ve dnech 6. 2. - 19. 2. 2017.

CELÝ ČLÁNEK...

Stranické preference a volební model v březnu 2017

Jan Červenka Pátek, 24 Březen 2017

V šetření realizovaném v březnu 2017 CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy informací: stranické preference a volební model.

CELÝ ČLÁNEK...

Míra naléhavosti různých oblastí veřejného života – únor 2017

Milan Tuček Středa, 22 Březen 2017

Do svého pravidelného únorového výzkumu Centrum pro výzkum veřejného mínění zařadilo otázku, v níž obyvatelé ČR hodnotili, jak moc je naléhavé zabývat se vybranými oblastmi veřejného života.

CELÝ ČLÁNEK...

Postoje českých občanů k manželství a rodině - únor 2017

Jarmila Pilecká Pondělí, 20 Březen 2017

V rámci únorového šetření Naše společnost zařadilo CVVM i sadu otázek týkající se rodiny. V zahrnuté baterii respondenti vyjadřovali své postoje k vybrané sadě výroků, které směřují k partnerskému soužití, názorům na manželství, rozvody a rodičovství obecně.

CELÝ ČLÁNEK...

Spokojenost se životem – únor 2017

Jan Červenka Pátek, 17 Březen 2017

V rámci únorového výzkumu Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. požádalo respondenty o zhodnocení spokojenosti se svým životem.

CELÝ ČLÁNEK...

Zájem o politiku a názory na podílení se občanů na rozhodování - únor 2017

Milan Tuček Čtvrtek, 16 Březen 2017

V únorovém šetření dotazovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v. v. i., dvě sady otázek týkajících se jednak zájmu občanů o politiku a jednak názoru na podíl politiků a občanů na rozhodování.

CELÝ ČLÁNEK...

Zájem politiků o názory občanů a možnosti občanů ovlivnit veřejnou sféru – únor 2017

Lucie Černá Úterý, 14 Březen 2017

Ve svém pravidelném únorovém šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění podrobněji zkoumalo, zda si lidé myslí, že se politici zajímají o názory občanů, a zda podle mínění české veřejnosti mají lidé možnost ovlivňovat veřejnou sféru.

CELÝ ČLÁNEK...

Názory občanů na vybraná opatření v rodinné politice - únor 2017

Jarmila Pilecká Pondělí, 13 Březen 2017

V rámci únorového šetření Naše společnost zařadilo CVVM i sadu otázek týkající se sociální politiky rodin. Respondenti hodnotili celkový postup vlády v případě sociální situace rodin s dětmi a dále se vyjadřovali ke konkrétním opatřením spojenými se sociální politikou rodin.

CELÝ ČLÁNEK...

Odběr novinek

 Odebíráte následující zaškrtnuté položky:
1Tiskové zprávy - Politické
2Tiskové zprávy - Ekonomické
3Tiskové zprávy - Ostatní
4Tiskové zprávy - Časové řady


Odkazy

y_logo-sou_seda_podklad

y_logo_csda_seda_podklad

y_logo_avcr_seda_podklad

Vyhledávání

Přihlášení

HLEDÁME TAZATELE

banner