Květen 1968: Rychlý telegrafický výzkum

V květnu 1968 provedl ÚVVM rychlý telegrafický výzkum, který reagoval na aktuální události. Zkoumal některé tendence ve společnosti a otázky z něho byly pak rozvinuty v dalším, červencovém, výzkumu.

Read more ...

Červenec 1968: Veřejnost o demokratizačním procesu

Těsně před srpnovými událostmi 1968 tehdejší ÚVVM provedl dva výzkumy, které přímo reagovaly na aktuální dění, jako bylo například vydání článku Dva tisíce slov. Výzkumníci se zaměřovali na to, nakolik obyvatelé Československa důvěřují KSČ či novinářům nebo jak by se v budoucnu měl změnit volební proces.

Read more ...

Březen 1968: Veřejnost o aktuálních událostech

V březnu 1968 tehdejší ÚVVM provedl výzkum, který se zaměřoval na to, co si obyvatelé Československa mysleli o demokratizačním procesu, který zrovna probíhal. Výzkumníky zajímalo, jaké důsledky procesu lidé předpovídali, jak byl podle nich tento proces důležitý nebo například nakolik důvěřovali tehdejším politickým osobnostem.

Read more ...

Časté dotazy

Seznam dotazů:

1. otazka.

2. otazka.

3. otazka.

4. otazka.

5. otazka.

6. otazka.

7. otazka.

1. otazka

2. otazka

3. otazka

4. otazka

5. otazka

6. otazka

7. otazka

Legal notice

POZOR: Prosím, pečlivě si přečtěte tyto podmínky, než začnete používat tento webový server. Používání tohoto webového serveru znamená, že souhlasíte s těmito podmínkami. Jestliže s těmito podmínkami ("Podmínky") nesouhlasíte, nepoužívejte tento webový server.

POZOR: PROSÍM, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE TYTO PODMÍNKY, NEŽ ZAČNETE POUŽÍVAT TENTO WEBOVÝ SERVER. POUŽÍVÁNÍ TOHOTO WEBOVÉHO SERVERU ZNAMENÁ, ŽE SOUHLASÍTE S TĚMITO PODMÍNKAMI. JESTLIŽE S TĚMITO PODMÍNKAMI ("PODMÍNKY") NESOUHLASÍTE, NEPOUŽÍVEJTE TENTO WEBOVÝ SERVER.

Read more ...

About the journal

Naše společnost/Our Society (ISSN-print: 1214-438X, ISSN-online: 2336-1646) is a multidisciplinary scientific journal published by the Institute of Sociology of the Czech Academy of Sciences (SOÚ AV ČR). It was founded in 2003 and has been peer-reviewed since 2007. The journal is edited by the Public opinion research centre (CVVM), and in collaboration with the Czech Social Science Data Archive (ČSDA) since 2017. It comes out twice a year, in print and electronic version.

The journal is listed in the List of peer-reviewed journals of Ministry of culture of the Czech republic (Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR) and the abstracts are available in The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH).

The predecessor of the journal is the bulletin České veřejné mínění v evropských souvislostech/ Czech public opinion in the European perspective. The title suggests that it was primarily focused on the public opinion research based on the longitudinal survey conducted by CVVM. Gradually the scope of the journal was widened with particular emphasis on a broad interdisciplinary perspective, current topics and analytical contribution of the published articles.

The papers draw on data from continuous surveys by CVVM (Public Opinion Research Centre). Empirical studies based on other resources and theoretical papers on topics of public opinion research are also accepted. Alongside a diversity of paradigms of contemporary sociology, the journal relies on perspectives from demography, political science, economics, media studies, historiography etc.

 

Editorial office:

Editor-in-chief:
Mgr. Martin Ďurďovič, Ph.D.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://soc.cas.cz/lide/martin-durdovic

 

Please contact the Editorial office at the address: CVVM, SOÚ AV ČR, Jilská 1, 110 00 Praha 1, or via email at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. This address is intended for submitting the manuscripts, asking questions, giving feedback or a request to receive the print version of Our Society regularly (free of charge).

The revision of English abstracts is ensured by Mgr. Jan Morávek, Ph.D., a translator specialized in academic texts in sociology, political science, public policy and other social sciences.

Editorial Board:

Ilona Bažantová (PrF UK, Praha), Adéla Gjuričová (ÚSD AV ČR, Praha), František Kalvas (FF ZČU, Plzeň), Jindřich Krejčí (SOÚ AV ČR a FSV UK, Praha), Lukáš Novotný (FF UJEP), Jiří Šubrt (FF UK, Praha), Tomáš Trampota (FSV UK, Praha), Jiří Vinopal (SOÚ AV ČR, Praha), Milan Zeman (SÚ SAV, Bratislava).

 

 

 

Read more ...

Contacts

Read more ...

Podmínky registrace tazatele

Poučení o účelu zpracování osobních údajů (informační povinnost)

Pro výběrové řízení na pozici tazatel/tazatelka bude Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. (IČ: 68378025, sídlem Jilská 1, 110 00 Praha 1) – dále jen „CVVM“, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.

Vyplněním této registrace poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení,nejdéle však na dobu 1 roku od jejich zaslání, v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 (GDPR). Udělení souhlasu je možné kdykoliv odvolat.

. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace o zpracování osobních údajů za CVVM poskytuje Mgr. Naděžda Čadová, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., resp. jsou dostupné na https://cvvm.soc.cas.cz/cz/prohlaseni-o-osobnich-udajich .

Informace pro tazatele

Tato část stránek CVVM obsahuje informace určené pouze pro tazatele CVVM a je přístupná až po přihlášení. Pokud zatím nejste tazatelem CVVM, ale chtěl/a byste se jím stát, přečtěte si nabídku CVVM ve Staňte se tazatelem a zaregistrujte se.

About us

Read more ...