DomovTiskové zprávyEkonomickéEkonomické - OstatníSympatie veřejnosti k některým skupinám a hodnocení jejich prospěšnosti

Sympatie veřejnosti k některým skupinám a hodnocení jejich prospěšnosti

V říjnovém šetření Centra pro výzkum veřejného mínění vyjadřovali respondenti míru sympatií k jednotlivým skupinám. Nejvíce sympatií české veřejnosti mají soukromníci (elektrikáři, topenáři, švadleny apod.), dále pak majitelé malých obchůdků a soukromí lékaři. Převážně negativně naopak respondenti hodnotili vysoce postavené politiky, cizí vlastníky velkých podniků a vyšší úředníky.

Soukromníky, soukromé lékaře a majitele malých obchůdků také považují čeští občané za nejvíce prospěšné pro společnost. Podle většiny dotázaných jsou nám naopak spíše na škodu příslušníci šlechtických rodů, vysoko postavení politici a vyšší úředníci.

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: