DomovCVVMNabídka výzkumu

Nabídka výzkumu

Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. (CVVM) je pracovištěm s dlouholetou tradicí a bohatými zkušenostmi v oblasti provádění sociologických výzkumů a průzkumů veřejného mínění. Včlenění do vědecké instituce SOÚ AV ČR, v.v.i. zaručuje kvalitní odborné zázemí a kredit pracoviště, což je potvrzováno publikacemi zaměstnanců v odborné literatuře i pravidelnými prezentacemi výsledků výzkumů v médiích. CVVM jakožto součást akademického prostředí se ve své činnosti orientuje na dosažení nejvyšší odborné kvality. Odborní pracovníci CVVM svou specializací zcela pokrývají potřeby provedení kompletního sociologického výzkumu po teoretické, odborné i technické stránce. Pestrá paleta profesního zaměření odborných pracovníků CVVM (sociologie, metodologie výzkumů, politologie, ekonomie, demografie, mediální studia, veřejná a sociální politika) je zárukou komplexního přístupu ke zkoumání sociální reality a jejího kvalitního analytického uchopení. Pracoviště je od roku 1999 členem mezinárodní organizace Central European Opinion Research Group (CEORG) a má personální zastoupení ve Světové organizaci pro výzkum veřejného mínění (WAPOR).

 

Nabízíme realizaci výzkumů různých typů, pro různé zadavatele a s různým zaměřením. Naše nabídka pokrývá širokou variabilitu možné spolupráce od realizace kompletního výzkumného projektu až po spolupráci či provedení vybraných dílčích etap (konzultace dotazníku, sběr dat, analýza dat atp.). Přehled výzkumů, na kterých se CVVM podílelo, společně s referencemi naleznete v kapitole Realizované projekty.

 

Nabízené metody výzkumu:

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: