DomovCVVMČasopis naše společnost (archiv)

Časopis naše společnost

Časopis Naše společnost (ISSN-print: 1214-438X, ISSN-online: 2336-1646) je odborným multidisciplinárním periodikem Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) připravovaným ve spolupráci s Českým sociálněvědním datovým archivem. Časopis je vydáván od roku 2003 Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i. Počínaje rokem 2007 je časopis recenzovaný. Vychází dvakrát ročně, v tištěné a elektronické verzi.

Časopis Naše společnost je zařazen na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR a abstrakty jsou zveřejňovány v databázi The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH).

Předchůdcem časopisu je bulletin CVVM České veřejné mínění v evropských souvislostech, jehož název napovídá, že původním zaměřením byly především výzkumy veřejného mínění vycházející z kontinuálního šetření CVVM. Postupně však začal být kladen větší důraz na širší mezioborové souvislosti, aktuálnost témat a analytický přínos publikovaných statí.

Příspěvky nyní čerpají nejen z dat šetření CVVM, ale i jiných výzkumů, a vedle prvořadého zaměření na téma výzkumu veřejnosti a jejího mínění přijímá časopis i náměty, které se opírají o paradigmata nabízená sociologií, demografií, politologií, ekonomií, mediálními studii, soudobými dějinami a jinými příbuznými disciplínami.

Od roku 2017 je v časopise zřízena rubrika „Metodologie sociálněvědního výzkumu", zveřejňující recenzované texty a také rubrika „Data, výzkum, informace“, v které jsou publikovány nerecenzované informační a recenzní texty. Články publikované v těchto rubrikách spadají do oblastí aplikace rozvinutých metod analýzy sociálních dat, metodologie sociálních věd a datových zdrojů, infrastruktury, informačních technologií a obecně zázemí pro sociální výzkum. Za tyto rubriky, obsahovým zaměřením navazující na časopis Data a výzkum, redakčně zodpovídá Český sociálněvědní datový archiv. Jejich vydávání je podpořeno z grantu MŠMT „Velké infrastruktury výzkumu a vývoje“ (kód: LM2015060).

 

Redakce časopisu:

Šéfredaktor:
Mgr. Martin Ďurďovič, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
http://soc.cas.cz/lide/martin-durdovic

Redaktor rubrik „Metodologie sociálněvědního výzkumu“ a „Data, výzkum, informace“
PhDr. Martin Vávra PhD.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
http://www.soc.cas.cz/lide/martin-vavra

 

Redakci časopisu můžete kontaktovat na adrese CVVM, SOÚ AV ČR, Jilská 1, 110 00 Praha 1, nebo prostřednictvím emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Na tuto adresu prosím posílejte své příspěvky, dotazy či připomínky, příp. žádost o pravidelné zasílání tištěné verze časopisu (zdarma).

Korektury anglických abstraktů zajišťuje Mgr. Jan Morávek, Ph.D., překladatel se specializací na odborné texty v sociologii, politologii, veřejné politice a dalších společenských vědách.

Redakční rada:

Ilona Bažantová (PrF UK, Praha), Adéla Gjuričová (ÚSD AV ČR, Praha), František Kalvas (FF ZČU, Plzeň), Jindřich Krejčí (SOÚ AV ČR a FSV UK, Praha), Lukáš Novotný (FF UJEP), Jiří Šubrt (FF UK, Praha), Tomáš Trampota (FSV UK, Praha), Jiří Vinopal (SOÚ AV ČR, Praha), Milan Zeman (SÚ SAV, Bratislava).

Redakce přijímá rukopisy v elektronické podobě v editoru Word zaslané na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Držet se prosím pokyny pro autory

Publikační etika časopisu Naše společnost:

Příprava a vydávání časopisu se řídí těmito zásadami publikační etiky, které jsou závazné pro autory, šéfredaktora a editory časopisu, recenzenty, členy redakční rady a vydavatele.

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: